Jak dlouho platí úřad práce sociální a zdravotní pojištění? Resp. započítává se vám doba strávená na úřadu práce do důchodu? A jak je to se zdravotním pojištěním? Musíte si jej hradit po dobu nezaměstnanosti sami, nebo je hrazeno státem? 

Jak dlouho je možné být na úřadu práce? 

Délka podpory v nezaměstnanosti závisí na věku uchazeče o zaměstnání a je časově omezená. Uchazeči do 50 let mohou dostávat podporu maximálně pět měsíců, uchazeči do 55 let osm měsíců a uchazeči nad 55 let a více jedenáct měsíců. Výše podpory závisí na průměrném měsíčním výdělku za předchozí čtvrtletí v posledním zaměstnání a postupně klesá. První dva měsíce dosahuje 65 % průměrného čistého výdělku, další dva měsíce klesá na 50 % a po zbytek doby čerpání podpory je stanovena na 45 % průměrného čistého výdělku.

Existují výjimky, kdy je podpora snížena na 45 % již od prvního měsíce. Toto se týká situací, kdy uchazeč sám ukončil předchozí zaměstnání výpovědí nebo dohodou bez vážného důvodu. Výše podpory je také omezena maximální částkou, která v roce 2023 činí 22 798 Kč.

Pokud skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti, základem pro další dávky se stává životní minimum, což je aktuálně 4 860 Kč. Pokud uchazeč není dostatečně aktivní při hledání práce, může mu být poskytnuto pouze existenční minimum ve výši 3 130 Kč.

Ukončení předchozího zaměstnání výpovědí nebo dohodou ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti. Při dobrovolném ukončení je podpora snížena na 45 % předchozího čistého výdělku od prvního měsíce, s výjimkou případů, kdy bylo zaměstnání ukončeno z vážných důvodů. Existují stanovené situace, které jsou považovány za vážné důvody, například péče o dítě do čtyř let, péče o závislou osobu nebo zdravotní důvody.

Výjimka při rekvalifikaci

Pokud vám rekvalifikaci zajišťuje úřad práce, zaplatí za vás také všechny náklady týkající se vzdělávání, včetně cestovného a ubytování. Můžete mít také nárok na podporu při rekvalifikaci, která činí 60 % předchozího průměrného čistého výdělku.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Jak odejít z úřadu práce?

Odchod z úřadu práce má svá daná pravidla. Jak a kdy můžete požádat o vyškrtnutí z evidence. V případě, že nastupujete do nového zaměstnání, musíte to úřadu práce oznámit osobně nebo písemně do osmi kalendářních dnů. Stejně tak i v případě, že máte nastupovat do výkonu trestu, i v takovém případě dojde k vyškrtnutí z evidence.

Jak dlouho platí úřad práce sociální a zdravotní pojištění?

Pokud skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti, základem pro další dávky se stává životní minimum.

Na jakou podporu mám nárok?

Existuje několik základních druhů podpory, ke kterým byste se mohli přihlásit:

  • Podpora v nezaměstnanosti: finanční dávka, která se poskytuje nezaměstnaným osobám, které splňují určité podmínky. Výše této podpory se obvykle odvíjí od předchozího příjmu a délky nezaměstnanosti. 
  • Sociální dávky: úřad práce může také poskytovat různé formy sociálních dávek pro osoby s nízkými příjmy nebo pro lidi v obtížných životních situacích. Tyto dávky mohou zahrnovat například dávky na bydlení nebo příspěvky na péči o dítě.

Jak dlouho platí úřad práce sociální a zdravotní pojištění?

  • Zdravotní pojištění: v případě, že je nezaměstnaný vedený na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, zdravotní pojištění je hrazeno po tuto dobu státem.
  • Sociální pojištění: stát označuje dobu strávenou na úřadu práce za tzv. náhradní dobu pojištění.  Tato doba se započítává do důchodu.

Závěr

Úřad práce je státní instituce, která pomáhá nezaměstnaným osobám najít zaměstnání a poskytuje  sociální dávky. Délka, po kterou je možné pobírat podporu z úřadu práce, se liší v závislosti na věku a době nezaměstnanosti. Sociální pojištění úřad práce neplatí, nicméně doba, po kterou je uchazeč veden v databázi nezaměstnaných se započítává do důchodu. Zdravotní pojištění je po tuto dobu hrazeno státem.

Mám zájem o odběr newsletteru