V České republice můžete pracovat pouze s tzv. zaměstnaneckou kartou, která vás k pobytu i získání práce opravňuje. V článku se dozvíte, jak si ji zařídit i jak je to s její platností.

Zaměstnanecká karta: Co to je a kdo ji musí mít?

Zaměstnanecká karta je povolení opravňující cizince k pobytu i zaměstnání na území České republiky. Vždy o něj musejí žádat občané třetí země, jejichž rodinní příslušníci zároveň nejsou občany EU, EHP a Švýcarska.

Existují dva druhy karty – duálního a neduálního charakteru. Duální slouží cizincům jak k pobytu, tak k možnosti získání pracovního úvazku v ČR. Je vydána vždy na jedno konkrétní místo (na jakoukoliv pracovní pozici) u jednoho zaměstnavatele. Abyste tento typ karty získali, musíte splňovat následující zákonné podmínky:

 • ucházíte se o pracovní místo vedené v CEVPM (Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty),
 • získali jste pracovní smlouvu či smlouvu budoucí (tj. smlouvu se zaměstnavatelem o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti),
 • máte sjednánu alespoň minimální mzdu (v roce 2020 jde o částku 14 600 Kč/měsíc),
 • budete pracovat nejméně 15 hod./týdně,
 • jste pro výkon dané profese odborně způsobilí – abyste tuto schopnost prokázali, budete muset:
  • na žádost ministerstva předložit požadované vzdělání,
  • dle zvláštního právního předpisu doložit odpovídající kvalifikaci,
  • splnit podmínky pro výkon regulovaného povolání.

  Budete-li pracovat na pracovní smlouvu sjednanou na dobu neurčitou, duální typ karty vám vydají obvykle na 2 roky. Při práci na dobu určitou, vám bude poskytnuta na celé toto období.

  Neduální slouží pouze jako povolení k pobytu na dobu delší než 3 měsíce. Tento typ karty si musí zařídit všichni cizinci, u kterých je dle zákona vyžadováno povolení k zaměstnání nebo mají volný přístup na trh práce.

  Jak kartu získat?

  Pokud chcete v České republice pracovat déle než 3 měsíce, čeká vás zdlouhavý administrativní proces. Podívejte se, o jaké kroky se konkrétně jedná.

  1.) Nahlášení volného pracovního místa zaměstnavatelem

  Prvním nezbytným krokem pro získání zaměstnání je nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce. Tzv. hlášenku však musí vyplnit zaměstnavatel, u něhož budete pracovat. Abyste mohli podat žádost o zaměstnaneckou kartu, budete muset počkat 30 dní na přidělení speciálního čísla.

  2.) Podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

  Po uplynutí třicetidenní lhůty a získání čísla můžete žádat o kartu dvěma způsoby v závislosti na tom, zda již máte povolení k pobytu či nikoliv:

  • na české ambasádě ve vaší rodné zemi,
  • na Ministerstvu vnitra ČR.

  Při žádání o zaměstnaneckou kartu pak budete muset odevzdat do češtiny přeložené originály či notářsky ověřené kopie následujících dokumentů:

  • formulář žádosti o kartu,
  • formulář žádosti o dlouhodobé vízum (pouze v některých případech),
  • pas včetně dvou pasových fotografií,
  • pracovní smlouvu (příp. dohodu o pracovní činnosti),
  • výpis z trestního rejstříku rodné země,
  • potvrzení o vašem vzdělání,
  • potvrzení o ubytování.

  Kromě notářského ověření budete muset nechat doklady apostilovat, příp. superlegalizovat.

  3.) Čekání na schválení karty

  Jakmile doložíte žádost včetně veškerých písemností, budete muset počkat 60 až 90 dní (někdy i déle) na schválení zaměstnanecké karty. Jestliže jste žádali o kartu přes ambasádu, musíte si vyřídit také vízum na dobu 60 dní, díky němuž budete moci do České republiky přijet.

  4.) Odevzdání biometrických údajů

  Po příjezdu do ČR je třeba, abyste do 3 dnů zašli na Ministerstvo vnitra a odevzdali své biometrické údaje (otisky prstů a fotografii).

  5.) Nahlášení nástupu do práce

  Nejpozději v den nástupu do práce je zaměstnavatel povinen ohlásit počátek vašeho pracovního poměru přes formulář “Informace o nástupu do zaměstnání” na krajské pobočce úřadu práce. Až od tohoto dne můžete začít pracovat!

  6.) Vyzvednutí zaměstnanecké karty

  Po uplynutí 2 až 3 týdnů od odevzdání biometrických údajů si budete moci zpravidla vyzvednout zaměstnaneckou kartu.

  Pozor! Celý proces žádosti o kartu je velmi složitý. Nemáte-li vy ani váš zaměstnavatel s jejím vyřízením zkušenosti, nechte si poradit od někoho, kdo postupy dobře zná. Na internetu najdete několik společností, které se touto tematikou zabývají.

  Jak je to s prodloužením a zrušením zaměstnanecké karty?

  Zaměstnaneckou kartu lze prodloužit nejdříve 4 měsíce (120 dní) před koncem a nejpozději v den ukončení její platnosti. Žádost podáte na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

  Ke zrušení karty může dojít z několika důvodů. Obecně se jedná o situace, kdy přestanete splňovat podmínky vydání karty nebo porušíte povinnosti, které se vás jako cizinců žijících v České republice týkají.

  Karta pak může zaniknout:

  • po uplynutí 60 dní od ukončení pracovního poměru, na který byla vydána,
  • v případě, kdy si nenajdete během této doby jiné zaměstnání a změnu pracovní pozice či zaměstnavatele neohlásíte v průběhu tohoto období na Ministerstvu vnitra ČR.

  Poznámka: Veškeré informace k prodloužení, zrušení i zániku karty naleznete na stránkách ministerstva vnitra.

  Zdroj: movetoprague.com, mvcr.cz

  Mám zájem o odběr newsletteru