Častým požadavkem zaměstnavatelů při nástupu nového pracovníka je předložení výpisu z trestního rejstříku. Podívejte se, v jakých případech má právo ho požadovat, kde ho získáte a jaká je cena.

Co to je výpis z trestního rejstříku?

Výpis z trestního rejstříku (TR) je potvrzení o trestní bezúhonnosti. Obsahuje osobní údaje žadatele:

 • jméno a příjmení (příp. i rodné příjmení),
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • pohlaví,
 • místo, okres a stát narození,
 • státní příslušnost.

V jakých situacích ho budete potřebovat?

Výpis z trestního rejstříku po vás budou požadovat zaměstnavatelé, u nichž budete vykonávat práci, při které zodpovídáte za zdraví lidí (zvířat), manipulujete s penězi, schvalujete důležitá rozhodnutí apod. Nejčastěji se jedná o následující profese:

 • úředník na ministerstvu,
 • soudce,
 • notář,
 • učitel,
 • sociální pracovník,
 • zdravotní sestra,
 • lékař,
 • policista,
 • hasič,
 • veterinář,
 • prodavač.

Některé z výše uvedených pozic vyžadují čistý rejstřík ze zákona (služebního nebo o nelékařských zdravotnických povoláních). Není-li požadavek zákonem podložen, nebo nevyplývá-li to z náplně práce, personalista by vám měl vysvětlit, z jakého důvodu výpis chce.

Výpis z TR po vás může být požadován i při ucházení se o veřejnou zakázku. Nikdy by neměl být starší než tři měsíce.

výpis z trestního rejstříku

Kde výpis z trestního rejstříku získáte a jaká je jeho cena?

Výpis z TR získáte v papírové podobě za poplatek 100 Kč (za jednu stranu, za každou další pak 50 Kč navíc). Seženete ho na níže uvedených místech:

 • v sídle Rejstříku trestů – občanům EU ho však nevydávají na počkání,
 • městské a obecní úřady – vyřízení trvá několik týdnů,
 • místa Czech Pointu (např. na poště) – výpis získáte na počkání.

K získání výpisu v papírové podobě budete potřebovat vyplnit žádost a doložit identitu průkazem totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas). Vdané ženy si navíc musí přinést rodný list (příp. jiný doklad), kterým doloží své rodné příjmení.

Pokud vlastníte datovou schránku, nově si můžete výpis z TR opatřit i online zdarma na portále veřejné správy.

Tip: Ať už bydlíte v Praze, Brně nebo kdekoliv jinde, nejjednodušším způsobem, jak získat výpis z trestního rejstříku je v místě Czech Pointu (na pobočkách České pošty) nebo online na webu veřejné správy.

Co dělat, pokud již zápis v trestním rejstříku máte?

Pokud již zápis v TR máte, pravděpodobně budete práci shánět špatně. Řada zaměstnavatelů vás bude považovat za problémové a dívat se na vás skrz prsty. Nejspíš upřednostní jiné kandidáty.

V takové situaci pro vás může být řešením odpracování si veřejně prospěšných prací, které vám zajistí výmaz zápisu z trestního rejstříku.

Zdroj: vimvic.cz, prace.cz, mvcr.cz

Mám zájem o odběr newsletteru