Už v roce 2019 jsme avizovali změny v zákoníku práce. Některé vstoupily v platnost již v minulém roce, další změny proběhly letos, ale výpočet dovolené se změní až v roce 2021. Pojďme se podívat, co zaměstnance skutečně čeká…

Novela zákoníku práce 2019

Celkové shrnutí plánovaných změn jsme vám psali v článku „Zákoník práce a novinky od 1. července 2019.“ Od roku 2006 začal zákoník práce v minulém roce (od července 2019) procházet výraznými změnami. Loni jste určitě zaznamenali zrušení karenční doby, doba nemocenské začala být proplácena zaměstnavatelem již od prvního dne (dříve byly první tři dny neplacené). Tyto úpravy vstoupily v platnost již 1.7.2019, avšak další změny přicházejí postupně.

Je nutné si uvědomit, že legislativní proces v České republice je velmi zdlouhavý, nelze tedy předpokládat přesný termín nabytí účinnosti. Přesto bychom vás rádi informovali o dopadu na nastavení pracovněprávních vztahů, podstatných aspektech u zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Novela zákoníku práce odráží požadavky dnešní doby

Novela zákoníku práce byla již dlouho očekávaná. Má za cíl zvýšit flexibilitu vůči zaměstnavatelům a zaměstnancům, a také zjednodušit a zefektivnit administrativní procesy. Změny u dovolené byly předpokládány již s účinností od 1. ledna 2020, nicméně vypadá to, že se vše posune ještě o další rok. A na jaké změny se můžete těšit?

Výpočet dovolené 2021

Nový koncept dovolené vychází z týdenní pracovní doby. Nárok na dovolenou u zaměstnance se tak bude počítat hodinově, a ne podle odpracovaných dnů jako dosud. Koho se tedy změny nejvíce dotknou? Zcela jistě všech pracovníků s kratší pracovní dobou.

Počet odpracovaných hodin se vynásobí počtem týdnů dovolené (4 nebo 5 týdnů), tzn., že zaměstnanci, kteří odpracují méně než 40 hodin za týden, budou mít nárok na kratší dovolenou. Změny budou platit pro všechny zaměstnance, kteří u stejného zaměstnavatele odpracují nepřetržitě 52 týdnů. Na přesčasy nebude brán zřetel.

Vzorec pro výpočet dovolené 2021

TPD 40 h. × DOV 5 t. = 200 hodin

Vysvětlivky: TPD – týdenní pracovní doba, DOV – dovolená

Převedení dovolené do dalšího roku

Převádíte si nevyčerpanou dovolenou do dalšího roku? Tak i vás se dotknou plánované změny. Převod dovolené již nebude posuzován tak přísně, stačí aby si zaměstnanec podal písemnou žádost o převedení dovolené a uvedl důvod své žádosti.

Dovolená a neomluvená absence v práci

Jestliže bude zaměstnanec potrestán za neomluvenou absenci v práci, penalizace se bude v případě nároku na dovolenou vypočítávat na základě hodin místo dní. Celkový počet hodin absence bude zaměstnanci odečten od počtu hodin, které měl skutečně odpracovat. Na základě tohoto výpočtu se pak bude odvíjet nárok na dovolenou.

novela zákoníku práce

Schvalovací proces pro výpočet dovolené 2021

A jak nyní vypadá proces schvalování výpočtu dovolené? Novela zákoníku práce byla již úspěšně schválena poslanci a míří do Senátu. Podepsat ji musí také prezident České republiky. Teď jen můžeme doufat, aby ji Senát neposlal s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny.

Poslanci o schválení živě debatovali:

„Zavádíme spravedlivější nárok na dovolenou, která se bude nově odvozovat od odpracovaných hodin, nikoli od odpracovaných dnů,” prohlásila Jana Maláčová (ministryně práce a sociálních věcí) ve Sněmovně.

V České republice mají nyní zaměstnanci nárok ročně na čtyři týdny dovolené, státní zaměstnanci na pět týdnů, ale mnoho pracovníků soukromých firem má jeden týden navíc bonusově. Učitelé mají nárok na osm týdnů dovolené.

Změny dovolené se dotknou i sdílených míst

Jak jsem již zmínila, nový výpočet dovolené se odrazí především u kratších (snížených) úvazků. A to např. i v rámci sdíleného místa. Ovlivní i ty, kteří pracují se střídavou pracovní dobou, např. mají krátký a dlouhý týden, anebo se jim změní úvazek v průběhu roku.

V rámci novely zákoníku práce došlo k zavedení tzv. sdíleného pracovního místa. To spočívá v tom, že se o jednu pracovní pozici dělí dva a více pracovníků. Ti pak mají logicky kratší úvazek.

Sdílené pracovní místo vzniklo hlavně jako pomoc rodičům s malými dětmi, seniorům či osobám, kteří pečují o své blízké. Ocení jej ale také studenti či čerství absolventi, kteří potřebují získat praxi. Mohou tak mít dvě různá zaměstnání na půl úvazku a čerpat mnoho cenných zkušeností z každé z nich. Zaměstnanci, kteří se dělí o jednu pozici, si sami určují a plánují pracovní dobu podle jejich preferencí a časových možností.

Vyšší renta po pracovním úrazu

Další důležitou změnou v rámci novely zákoníku práce je výpočet náhrady po pracovním úrazu. Ta by měla být vyšší. Zatím se při výpočtu tzv. renty (náhrady za ztrátu výdělku) počítalo s institutem tzv. stopvýdělku. To probíhalo v praxi tak, že se od předchozího výdělku (v době před úrazem) odečítala částka vypláceného invalidního důchodu a rovněž částka, kterou si daný člověk vydělal těsně poté, co se z pracovní neschopnosti vrátil zpět do zaměstnání.

Chcete se dovzdělat v oboru mzdového účetnictví? Přihlaste se do rekvalifikačního kurzu Orange Academy!

Zdroj: Novinky.cz, Seznam.cz, Vlada.cz

Mám zájem o odběr newsletteru