Našli jste si rekvalifikační kurz a chcete, aby vám ho ÚP proplatil? Přečtěte si co uvést do žádosti o zvolenou rekvalifikaci, abyste u úřadu práce uspěli.

Existují dvě možnosti absolvování rekvalifikace. Každá z nich nabízí jisté výhody a nevýhody. Podívejte se, kdy je vhodné si vybrat tzv. zvolenou rekvalifikaci a kdy klasickou přes ÚP.

Co to je zvolená rekvalifikace?

Zvolená rekvalifikace znamená, že si můžete rekvalifikační kurz vybrat sami. Stačí se zaregistrovat na kteroukoliv krajskou pobočku úřadu práce (ÚP) jako zájemce o zaměstnání. Podle Zákona o zaměstnanosti si můžete touto cestou sami vybrat:

  • profesi, na kterou se chcete rekvalifikovat,
  • vzdělávací zařízení, které je kompetentní vám rekvalifikaci zprostředkovat (poskytuje akreditované rekvalifikační kurzy).

Tip: Abyste se vyhnuli zklamání z kvality výuky a vybrali si osvědčenou vzdělávací instituci, přečtěte si naše rady, na co si dát při výběru kurzu pozor.

Výhody a nevýhody zvolené rekvalifikace

Výhoda zvolené rekvalifikace spočívá v možnosti výběru kurzu i vzdělávacího zařízení podle vlastního uvážení. Nikdo vás nebude přemlouvat k rekvalifikaci na profesi, kterou nechcete. Úřad práce vám rekvalifikační kurz proplatí až do výše 50 000 Kč během tří let.

Zvolená rekvalifikace však přináší i nevýhodu, která však platí pouze pro nezaměstnané. Pokud jste evidovaní jako uchazeči o zaměstnání (nikoliv zájemci) a chcete si vybrat kurz sami, přijdete tak o finanční podporu při rekvalifikaci a příspěvek na dopravu.

Zvolená rekvalifikace: Jak při ní postupovat?

1. Evidujte se na úřadu práce jako zájemci (příp. uchazeči) o zaměstnání.
2. Vyberte si profesi (resp. rekvalifikační kurz) a vzdělávací instituci s prověřenými recenzemi od absolventů.
3. Vyplňte potřebné dokumenty (Zájem o zvolenou rekvalifikaci, Potvrzení o akreditaci vzdělávacího zařízení a Potvrzení vzdělávacího zařízení o ceně kurzu),
4. Odevzdejte je na ÚP 30 dní před zahájením rekvalifikačního kurzu,
5. Jestliže vám ho úřad schválí, potvrdíte účast vzdělávacímu zařízení,
6. Začnete docházet na výuku a úspěšně ji absolvujete (splníte min. 80% docházku a složíte závěrečnou zkoušku),
7. Po předložení Osvědčení o rekvalifikaci proplatí úřad práce cenu kurzu příslušné vzdělávací instituci.

Tip: Hledáte vhodný kurz pro vás? Inspirujte se v článku o nejoblíbenějších rekvalifikačních kurzech, kde jsou uvedeny profese, po kterých je na pracovním trhu velká poptávka.

zvolená rekvalifikace

Co uvést do žádosti o zvolenou rekvalifikaci?

Aby vám úřad práce kurz schválil a proplatil, budete muset uvést do žádosti důvody, které vás vedou k absolvování rekvalifikace. Jedná se o nejdůležitější část procesu, proto vám doporučujeme ji co nejlépe propracovat. Pokud máte například omezené možnosti získání práce kvůli nedostatečnému vzdělání nebo je v místě vašeho bydliště nízký počet volných míst v oboru, který jste vystudovali, rozhodně tyto argumenty do žádosti uveďte!

Zmiňte i váš vztah k novému oboru. Získali jste certifikáty nebo v něm již částečně pracujete (např. pečete pro známé cukroví a svatební dorty)? I tyto údaje mohou rozhodnout, proto je vhodné je do žádosti zakomponovat.

Další výhodou je příslib zaměstnání. Máte-li v oboru, na který se chcete rekvalifikovat již domluvenou práci, opět tuto informaci nezapomeňte do žádosti napsat!

Klasická rekvalifikace

Chcete-li absolvovat klasickou rekvalifikaci, kterou vám zprostředkuje ÚP, musíte pro její schválení splňovat určité podmínky. Kromě evidence na úřadě práce bude posuzováno, zda:

  • máte určitý stupeň vzdělání nebo některé dovednosti,
  • jste zdravotně způsobilí pro výkon kurzu a následně i povolání,
  • rekvalifikační kurz skutečně potřebujete (například z důvodu nedostatečného vzdělání pro výkon daného povolání),
  • je šance, že se na trhu práce uplatníte.

Výhody a nevýhody klasické rekvalifikace

Výhodou je, že pokud si vyberete kurz z nabídky MPSV, který vám zprostředkuje úřad práce, a jste zároveň uchazeči o zaměstnání, uhradí vám nejen cenu kurzu, ale i výdaje s ním spojené (jízdné apod.). Získáte i finanční podporu při rekvalifikaci*, která může pro rok 2020 činit až 21 729 Kč.

Nevýhoda klasické rekvalifikace spočívá v omezeném výběru kurzů. Můžete si vybrat pouze z nabídky uveřejněné na portálu MPSV.

*Podpora při rekvalifikaci činí 60% z průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.

Jaký je průběh klasické rekvalifikace?

1. Přihlásíte se na úřad práce.
2. Vyberete si z nabídky rekvalifikačních kurzů zveřejněných na portálu MPSV.
3. ÚP posoudí podle výše uvedených kritérií, zda je nutné, abyste kurz absolvovali.
4. Uzavře s vámi dohodu o rekvalifikaci*, kde jsou uvedeny podmínky, které musíte splnit (hrazení ceny kurzu apod.).
5. Nastoupíte na kurz.
6. V případě řádného dokončení rekvalifikačního kurzu, bude jeho cena úřadem práce uhrazena.
7. ÚP vám nabídne pracovní místo odpovídající nově získané kvalifikaci.

*V dohodě o rekvalifikaci jsou mj. uvedeny podmínky příspěvku na úhradu nákladů spojených s kurzem či závazek uchazeče (zájemce) o zaměstnání uhradit ho vlastními prostředky v případě jeho nedokončení nebo odmítnutí nástupu na nové pracovní místo. Dohodu je třeba podepsat nejpozději v den nástupu na kurz.

Orange Academy je vzdělávací organizace s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování rekvalifikačních kurzů. Vyučuje žádané obory na trhu práce jako je například personalistika, účetnictví nebo online marketing.

Mám zájem o odběr newsletteru