Vedení účetnictví je pro mnoho podnikatelů noční můrou. Zdlouhavá administrativa, složitá legislativa a neustálé změny v zákonech představují zátěž, která odvádí pozornost od samotného podnikání. Vyplatí se vám svěřit účetnictví do rukou odborné firmy? To se dozvíte v následujících řádcích.

Povinnost vést účetnictví se řídí zákonem o účetnictví a závisí na právní formě a obratu vašeho podnikání.

 • Podvojné účetnictví: Povinné pro právnické osoby (s.r.o., a.s.) a fyzické osoby, jejichž obrat za minulý rok přesáhl 25 milionů Kč.
 • Jednoduché účetnictví (daňová evidence): Možnost pro fyzické osoby, které nejsou plátci DPH a jejichž obrat za minulý rok nepřesáhl 25 milionů Kč.

Účetní kancelář: Co všechno vám může nabídnout?

Účetní kancelář vám může nabídnout služby, které vám pomohou s vedením účetnictví, daněmi a mzdami.

Vedení účetnictví

 • Zpracování dokladů: Zaúčtování faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a dalších dokladů relevantních pro účetnictví.
 • Zaúčtování mezd: Výpočet mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů a další související činnosti.
 • Zpracování daňového přiznání: Zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob, DPH a dalších daní dle specifické situace firmy.
 • Evidence majetku a závazků: Sleduje stav a pohyb majetku firmy (aktiva), dluhů (pasiva), nákladů a výnosů.
 • Zpracování účetní závěrky: Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce.

Daňové poradenství

 • Optimalizace daní: Návrhy na snížení daňové zátěže v rámci platných zákonů.
 • Zastupování před úřady: Zastupování firmy před finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími úřady v záležitostech týkajících se daní.
 • Poradenství v oblasti daňové problematiky: Poskytování odborného poradenství v oblasti daní.

Mzdové služby

 • Výpočet mezd: Výpočet mzdy, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů a další související činnosti.
 • Správa mzdové agendy: Vedení mzdové evidence, zpracování mzdových listů, evidenčních listů důchodového pojištění a dalších dokumentů.

Další služby

 • Finanční reporting: Zpracování přehledů dlužníků a věřitelů, finanční analýzy a dalších reportů dle požadavků klienta.
 • Auditorské služby: Provádění auditu účetní závěrky.

Výhody spolupráce s účetní kanceláří

Účetní kancelář vám ušetří čas a peníze, které byste museli vynaložit na vedení účetnictví a správu daní a mezd sami. Získáte odbornou pomoc zkušených profesionálů, kteří jsou obeznámeni s nejnovějšími zákony a vyhláškami v oblasti účetnictví, daní a mezd. Účetní kancelář zajistí, že vaše účetnictví bude vedeno v souladu s platnými zákony a předpisy. Spolupráce s účetní kanceláří vám přinese větší komfort a klid, protože se nemusíte starat o administrativní záležitosti týkající se účetnictví, daní a mezd.

vedení účetnictví

Účetní firma vám může pomoci s optimalizací vašich daní a najít způsoby, jak snížit vaši daňovou zátěž.

Jak vybrat účetní kancelář?

V první řadě si ověřte, zda má účetní kancelář potřebné kvalifikace a zkušenosti s vedením účetnictví a správou daní a mezd ve vašem oboru. Porovnejte si ceny služeb různých účetních kanceláří a vyberte si tu, která nabízí nejlepší poměr ceny a kvality. Mnohem důležitější, než cena, jsou reference od klientů účetní kanceláře, abyste se dozvěděli o jejich zkušenostech se službami dané kanceláře. V neposlední řadě si vyberte si firmu, která vám bude vyhovovat i po stránce komunikace a vzájemné důvěry.

Studujte kurz účetnictví 100% online

Kdy se vyplatí obrátit na účetní firmu?

 1. Pokud nejste obeznámeni s vedením účetnictví a daňovou problematikou: Vedení účetnictví a daňová problematika je složitá oblast, která se neustále mění. Pokud v této oblasti nemáte dostatek znalostí a zkušeností, je vhodné obrátit se na účetní firmu, která vám zajistí odbornou pomoc.
 2. Pokud nemáte čas na vedení účetnictví: Vedení účetnictví je časově náročná činnost, která vyžaduje značnou administrativní práci. Pokud nemáte dostatek volného času, je vhodné obrátit se na účetní firmu, která vám tuto práci ušetří.
 3. Pokud chcete minimalizovat riziko chyb: Vedení účetnictví a daňová problematika jsou oblasti, kde se snadno dělají chyby. Tyto chyby pak mohou vést k sankcím ze strany úřadů. Spolupráce s účetní firmou vám pomůže minimalizovat riziko chyb a zajistí, že vaše účetnictví bude vedeno v souladu s platnými zákony a předpisy.
 4. Pokud chcete optimalizovat své daně: Účetní firma vám může pomoci s optimalizací vašich daní a najít způsoby, jak snížit vaši daňovou zátěž.
 5. Pokud chcete mít větší komfort a klid: Spolupráce s účetní firmou vám přinese větší komfort a klid, protože se nemusíte starat o administrativní záležitosti týkající se účetnictví, daní a mezd.
 6. Máte složitější účetnictví: Větší objem dokladů, různé typy zdanění, specifické operace.

Vedení účetnictví nemusí být stresující. Svěřte ho do rukou profesionálů a ušetříte čas, peníze a zbavíte se starostí. 

Mám zájem o odběr newsletteru