Mít dobrý podnikatelský nápad a uspět s ním, je sen, který však není nedosažitelný. Nicméně je třeba myslet na řadu faktorů, protože samotná originalita výrobku nebo nabízené služby nestačí. V dnešní společnosti prodávají obaly a loga, která působí na smysly a mají svůj jedinečný styl. Brand je nutností, pokud chcete být úspěšní, je také jednou ze složek, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Brand a pravidla tvorby loga

Proces tvorby loga a budování brandu není úplně jednoduchým procesem, není to něco co můžete uspěchat a mít vyřešené za několik minut s online generátorem. Jedná se o obrázek, který je s vaší prací spojen a odráží vše co vaše firma nabízí svým klientům, proto je lepší když si dáte více záležet. Pokud tedy zakládáte firmu nebo plánujete prodávat své výrobky, je vhodnější svěřit tvorbu svého loga zkušenému grafikovi. V případě, že se poradíte s odborníkem na grafický design, budete mít jasnější představu o tom, co preferujete a vaše podnikatelská cesta bude mnohem snadnější. Dbejte však na to, aby bylo logo originální, pokud si necháte vytvořit téměř stejné již nebo existující logo, hrozí právní spor.

Logo má široké uplatnění

Vše začíná originálním vizuálním designem spolu s pečlivě vybraným písmem a barevným schéma. Pozornost lidí může upoutat banner každé velikosti. Logo není jen obrázek na domovské stránce webu. Při bližším pohledu zjistíte, že logo je vlastně jen malá část toho, jak se prezentovat. Logo je ideální doplněk pro tištěnou vizitku, na billboard, reklamní leták nebo pro reklamní spot do televize. Zásadní je zvážit, zda vybrané logo pomůže zákazníkům zapamatovat si vás a spojit si vás s vaší nabídkou výrobků nebo služeb.

Ochranná známka loga

Ochranná známka je nástrojem ochrany značky, který firmy využívají k identifikaci sebe sama, svého zboží a služeb a k odlišení se od jiných firem, které nabízejí stejné nebo podobné zboží a služby. Vaše ochranná známka slouží jako identifikátor, podle kterého si vás zákazníci vybírají a pamatuji si vás a tím se odlišujete od konkurence. Jakýkoli symbol, který může být graficky znázorněn, např. slovo, fráze nebo logo používané k rozlišení vyráběného zboží, se může označit ochrannou známkou, pokud splňuje požadavky uvedené v platném zákoně.

Ochranná známka musí být zapsána v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Před zápisem nové ochranné známky úřed ověří, zda má všechny požadované prvky a určí, zda není podobná nebo zaměnitelně podobná s jinou ochrannou známkou Poté  zveřejní přihlášku ochranné známky, aby mohla zainteresovaná veřejnost vyjádřit případné připomínky nebo námitky. Ochranná známka musí být zapsána do rejstříku, pokud proti jejímu zápisu nejsou vzneseny žádné námitky nebo připomínky, je ochranná známka zapsána do rejstříku.

Studujte kurz marketingu

Práva pro vlastníka ochranné známky

Ochrannou známku lze používat pouze ve spojení s výrobky nebo službami, které patří jejímu vlastníkovi. Ten ji smí používat spolu se značkou (R) nebo R v kroužku. Své logo může vytisknout na obaly nebo etikety zboží. Může pod tímto označením dovážet nebo vyvážet zboží. Může nabízet, prodávat nebo skladovat výrobky nebo služby s tímto označením. Pod tímto označením může užívat logo v jakékoli reklamě.

Logo – jeho tvorba je začátek pro úspěšné podnikání

Prezentace je samozřejmě na prvním místě a pečlivě vybrané logo je nutností. Návrh loga je počáteční fází dlouhé cesty, na jejímž konci na vás mohou čekat noví klienti. Firmy, které se nakonec odliší od konkurence a svou zcela jedinečnou vizuální identitou, mají úspěch na dosah. Průzkum trhu je proto klíčový a kromě toho musíte také pečlivě sledovat akce, které provádí vaše konkurence a poučte se z chyb druhých. Grafické designéry oslovujte až po důkladném prozkoumání trhu.

logo

Při vytváření značky je třeba klást důraz na zapamatovatelnost, odlišnost, srozumitelnost a účel.

Jak na úspěšný brand?

Proces vytváření značky je zdlouhavý a je spojen s mnoha povinnostmi. Značka může kromě názvu a loga obsahovat také slogan a způsob komunikace se zákazníky.  Při vytváření značky je třeba klást důraz na zapamatovatelnost, odlišnost, srozumitelnost a účel. Cílem značky je, aby byl výrobek nebo služba značky jednoduše rozpoznatelná. Značka nabízí určitou formu záruky hodnoty, jako je kvalita, spokojenost spotřebitelů nebo konkurenční výhoda. Značka vytváří něco, s čím se kupující může do určité míry ztotožnit. Zákazníci jsou ochotni zaplatit více za zboží nebo služby od výrobce, který má zavedenou značku, protože hodnota značky se zvyšuje.

Slovo branding je komplexem všech výše uvedených činností – vytvoření jeho názvu, loga sloganu a komunikace se zákazníky. Tento trend brandingu lze nejvíce pozorovat v oblastech luxusního zboží. Mezi služby, jejichž poskytovatelé pěstují brand, mohou patřit například některé sítě restaurací,fitness centra nebo hotelové řetězce apod.

Mám zájem o odběr newsletteru