Absolventi učňovských oborů mají dobré uplatnění na trhu práce. Mají totiž praktické dovednosti, které jsou v mnoha oborech žádané. Navíc jsou jejich obory dobrým předpokladem pro založení vlastního podnikání. Jak se s výučním listem posunout v kariéře? To se dozvíte v následujících řádcích.

Učební obory s výučním listem

Výuční list je oficiální dokument, který potvrzuje, že absolvent ukončil střední odborné učiliště (SOU) a získal odbornou kvalifikaci v určitém oboru. Jedná se o nižší úroveň středního vzdělání zaměřenou na praktickou přípravu pro konkrétní povolání nebo obor.

Výuční list získá absolvent po absolvování tříletého učebního plánu na SOU a úspěšném složení závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Absolventi se s výučním listem mohou uplatnit na trhu práce, pokračovat ve studiu na vyšších stupních středního školství nebo si své vzdělání doplnit rekvalifikačním kurzem.

Praktické dovednosti získané v učebních oborech

Hlavní výhodou učňovského vzdělání je, že se žáci učí praktické dovednosti, které jsou potřebné pro výkon povolání. Během studia mají možnost získat zkušenosti z praxe ve firmách. To jim pomáhá rozvíjet své dovednosti a získat přehled o tom, jak vypadá práce v daném oboru.

Podle čeho vybrat ten správný obor?

Každý rok se deváťáci rozhodují, jakou střední školu či učební obor si vybrat. Při výběru je důležité zohlednit několik faktorů. Prvním a nejdůležitějším faktorem je zájem o obor. Dalším důležitým faktorem jsou studijní předpoklady. Obecně platí, že gymnázia jsou náročnější, než učňovské školy. Pokud má dítě dobré studijní předpoklady, může zvolit gymnázium, které mu otevře dveře na vysokou školu. Pokud má dítě průměrné nebo horší studijní předpoklady, může zvolit učňovskou školu, která ho připraví na konkrétní povolání.

Jaké jsou oblíbené učební obory pro dívky?

Řemeslo v posledních letech láká stále více dívek. Nejvíce dívek se hlásí na zahradnicky zaměřené obory, kadeřnice, kuchařky, ošetřovatelky. Nárůst nastal i v rámci talentových zkoušek na design interiéru a nábytku. Dívky se stále častěji objevují i v typicky chlapeckých oborech. V posledních letech se dívky objevují i na oborech malíř, truhlář a automechanik.

učební obory

Dívky se stále častěji objevují i v typicky chlapeckých oborech.

Posuňte se ve své kariéře pomocí rekvalifikačního kurzu

Není žádným tajemstvím, že rekvalifikační kurz účetnictví je skvělou volbou pro podnikatele. Například začínající kadeřnice, která úspěšně složila zkoušky, může navázat rekvalifikačním kurzem účetnictví a posunout se ve své kariéře hned několika způsoby.

Studujte kurz účetnictví

Základní účetní znalosti

Kurz jí poskytne základní účetní znalosti, které potřebuje pro vedení účetnictví své živnosti. Naučí se, jak evidovat příjmy a výdaje, jak sestavovat daňové přiznání a jak platit daně. Tyto znalosti jsou nezbytné pro každého podnikatele, který chce mít přehled o svém podnikání. Díky znalosti účetnictví bude mít kadeřnice přehled o svém podnikání. Bude vědět, kolik peněz vydělává, kolik peněz musí vložit do nákupu materiálu a kolik peněz jí zbývá. To jí pomůže při rozhodování o investicích, marketingu nebo dalších aspektech podnikání. Kurz účetnictví je vhodný pro každého začínajícího i zaběhlého podnikatele napříč obory. Ať už jste kadeřnice, truhlář nebo automechanik a pracujete na IČO, je dobré vědět a umět si poradit se základními účetními operacemi tak, aby vaše podnikání prosperovalo.

Výhodou rekvalifikačních kurzů je, že je může absolvovat kdokoliv. Jak popisuje dnešní článek i samotní absolventi SOU. Ti se mohou rozhodnout pokračovat ve studiu na vyšších stupních středního školství nebo si právě doplnit své vzdělání rekvalifikačním kurzem.

Mám zájem o odběr newsletteru