Tento článek se zaměřuje na využití testu osobnosti při hledání vhodné kariéry. Popisuje, jak test osobnosti funguje a jakým způsobem může být užitečný při identifikaci silných stránek a vhodných pracovních rolí pro konkrétní osobnostní typ. Dále uvádí důležité faktory, které by měly být zvažovány při hledání vhodné kariéry.

Co jsou testy osobnosti a jak fungují?

Osobnostní testy jsou psychologické nástroje, které se používají k posouzení různých aspektů osobnosti jednotlivce. Tyto testy mohou pomoci lidem lépe pochopit své silné a slabé stránky, zájmy, preference a schopnosti, což může být užitečné při hledání vhodné kariéry.

Obecně se osobnostní testy skládají z řady otázek, na které musí respondenti odpovědět. Tyto otázky pokrývají různé aspekty osobnosti:

 • preference komunikačního stylu,
 • preference pracovního prostředí,
 • způsob řešení problémů a další faktory.

test osobnosti

Druhy testů osobnosti

Existují různé druhy osobnostních testů, avšak některé z nejpoužívanějších jsou:

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI),
 • Big Five Personality Traits (nebo též Five-Factor Model),
 • DISC.

Myers-Briggs Type Indicator

Je založen na čtyřech dimenzích, které se skládají z různých párů protikladných vlastností. Tyto dimenze jsou:

 • extrovertnost versus introvertnost,
 • vnímání versus intuice,
 • myšlení versus cítění,
 • plánování versus spontaneita.

Respondenti odpovídají na řadu otázek a na základě odpovědí se přiřadí k jednomu z 16 možných osobnostních typů.

Big Five Personality Traits

Je založen na pěti dimenzích osobnosti:

 • otevřenost,
 • svědomitost,
 • extrovertnost,
 • příjemnost,
 • neuroticismus.

Respondenti odpovídají na otázky, které se týkají těchto dimenzí, a jejich odpovědi jsou použity k určení toho, jakou mají úroveň každé dimenze.

DISC

Je založen na čtyřech dimenzích osobnosti:

 • dominance,
 • vliv,
 • stálost,
 • soulad.

Respondenti odpovídají na otázky týkající se těchto dimenzí, a na základě odpovědí se přiřadí k jednomu z čtyř možných typů osobnosti.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

test osobnosti

Výsledky testu osobnosti

Výsledky osobnostního testu mohou pomoci lidem získat hlubší povědomí o sobě samých a o tom, co by jim mohlo v práci nejvíce vyhovovat. Je důležité mít na paměti, že osobnostní testy jsou pouze jedním z nástrojů, které mohou být použity při hledání vhodné kariéry. V úvahu je samozřejmě třeba brát i soustu dalších faktorů:

 • osobní preference,
 • hodnoty,
 • dovednosti,
 • vzdělání,
 • zkušenosti.

Test osobnosti a profesní růst

Výsledky osobnostního testu mohou být užitečné nejen při hledání práce, ale také při profesním růstu a vývoji. Mohou například pomoci lidem lépe porozumět:

 • svým komunikačním stylům,
 • způsobu řešení problémů a konfliktů,
 • přístupu k práci,
 • spolupráci s ostatními,
 • a dalším faktorům, které mohou být klíčové pro jejich pracovní úspěch.

Pokud se rozhodujete pro využití osobnostního testu při hledání práce, měli byste si najít kvalifikovaného psychologa nebo kouče, který vám může poskytnout podrobnou zpětnou vazbu a pomoci vám lépe pochopit výsledky testu. Může je přizpůsobit vašim potřebám a cílům.

Studujte kurz personalistiky 100% online

Typy otázek v testu osobnosti a jak na ně odpovídat

Osobnostní testy se skládají z řady otázek, které mají za cíl posoudit různé aspekty vaší osobnosti, jako jsou vaše preference, hodnoty, způsob řešení problémů, komunikační styl, spolupráce s ostatními, atd. Tyto otázky mohou být formulovány různými způsoby a používat různé typy otázek, zahrnující:

Likertovy stupnice

Tento typ otázek vyžaduje, abyste vybrali odpověď z řady možností, které vám nejlépe odpovídají. Například: “Souhlasíte s tímto tvrzením: ‘Rád/a pracuji s ostatními a spolupracuji na projektech’?” Odpovědi jsou obvykle založeny na stupnici od “zcela nesouhlasím” po “zcela souhlasím”.

Výběr z možností

Tento typ otázek vyžaduje, abyste vybrali jednu nebo více odpovědí ze seznamu možností. Například: “Jaké z následujících slov nejlépe popisuje váš styl řešení problémů?

 1. systematický,
 2. kreativní,
 3. intuitivní,
 4. analytický.

test osobnosti

Otevřené otázky

Tyto otázky vám umožňují svobodně vyjádřit vaše myšlenky a názory na dané téma. Obvykle vyžadují více úsilí a úvahy než předchozí typy otázek. Například: “Jaké jsou vaše nejsilnější stránky a jak byste je využil/a v práci?”

Při odpovídání na otázky testu osobnosti je důležité být upřímný a přemýšlet o svých skutečných preferencích, hodnotách a zkušenostech. Je také důležité si uvědomit, že na otázky v osobnostním testu neexistuje žádná “správná” nebo “špatná” odpověď. Jedná se pouze o způsob, jak lépe pochopit vaše preference a potřeby.

Příklady pracovních rolí odpovídající různým výsledkům v testu osobnosti

Různé pracovní role vyžadují různé schopnosti a charakteristiky, a proto mohou být vhodné pro různé osobnostní typy. Příklady pracovních rolí, které by mohly odpovídat různým osobnostním typům:

Analytický typ

Analytické osobnosti jsou obvykle logičtí a na detail zaměření lidé, a proto se mohou uplatnit v pozicích jako např. matematický analytik, účetní, programátor nebo vědecký pracovník.

Komunikativní typ

Tento typ osobnosti je vynikající v komunikaci a vedení lidí. Mohou se k nim hodit role např. jako ředitel prodeje, public relations specialist nebo učitel.

Kreativní typ

Kreativní osobnosti mají tendenci být inovativní a zvídavé, což by mohlo být vhodné pro pozice jako např. grafický designér, spisovatel, fotograf nebo umělec.

Organizační typ

Organizované osobnosti jsou zpravidla strukturované a disciplinované, a proto se jim mohou hodit pro pracovní pozice jako např. projektový manažer, ředitel nebo administrativní asistent.

Praktický typ

Praktické osobnosti mají tendenci být pragmatické a řešit problémy praktickým způsobem. Proto se mohou uplatnit v pozicích jako elektrotechnik, stavitel nebo mechanik.

Je důležité si uvědomit, že každá osoba má své vlastní jedinečné kombinace osobnostních charakteristik, které mohou být vhodné pro různé pracovní pozice. Použití testu osobnosti může pomoci lidem lépe pochopit své vlastní silné stránky a preference a vybrat si práci, která jim bude nejlépe vyhovovat.

Další důležité faktory při hledání vhodné kariéry

Kromě typu  osobnosti je důležité při hledání vhodné kariéry zvážit i další faktory.

 • Zájmy: Vyberte si práci, která odpovídá vašim zájmům. Pokud máte zájem o určité téma nebo oblast, pravděpodobně v ní budete úspěšnější a spokojenější.
 • Schopnosti a dovednosti: Práce by také měla využívat vaše schopnosti a dovednosti. Pokud jste například dobří v matematice, mohli byste být úspěšní v kariéře, která využívá vaše matematické schopnosti, jako je např. účetnictví nebo analytická chemie.
 • Hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem: Poohlédněte se po práci, která vám umožní dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. To může zahrnovat práci s pružným pracovním časem, práci na dálku nebo možnost práce z domova.
 • Mzdové a benefitní balíčky: Mzdové a benefitní balíčky jsou také důležitými faktory při výběru práce. Je důležité zvážit, jaké mzdové možnosti a benefity jsou součástí pracovního místa.
 • Pracovní prostředí: Pracovní prostředí a kultura jsou bezesporu také důležitými faktory při hledání vhodné kariéry.

Výběr vhodné kariéry může být složitý proces. Je důležité zvážit všechny tyto faktory, aby se člověk rozhodl pro práci, která bude odpovídat jeho osobnostním charakteristikám, schopnostem a zájmům a zároveň mu bude poskytovat uspokojení a pocit naplnění.

Jak najít další pomoc a podporu, pokud stále tápete?

Pokud máte potíže s interpretací výsledků osobnostního testu, můžete se obrátit na profesionála, který vám může poskytnout pomoc a podporu. Jak najít pomoc a podporu?

 • Kariérový poradce: Kariérový poradce může poskytnout odborné rady a pomoci vám interpretovat výsledky osobnostního testu.
 • Psycholog: Psycholog nebo psychiatr může poskytnout hlubší porozumění vaší osobnosti.
 • Mentor: Může být zdrojem podpory a poradit vám při interpretaci výsledků a hledání vhodné kariéry.
 • Online zdroje: Existuje mnoho online zdrojů, které poskytují informace o osobnostních typech a jejich vhodnosti pro různé pracovní role. Nicméně, buďte opatrní při využívání online zdrojů a vybírejte si pouze ty ověřené a důvěryhodné.

Uvědomte si, že interpretace osobnostního testu je složitý proces a vyžaduje profesionální znalosti a zkušenosti. Nikdy není na škodu požádat o konzultaci odborníka.

Závěr

Výsledky osobnostního testu mohou být užitečným nástrojem pro hledání vhodné kariéry, protože pomáhají identifikovat silné stránky a vhodné pracovní role pro konkrétní osobnostní typ. Nicméně, osobnostní test by neměl být jediným faktorem při rozhodování o kariéře. Je důležité také zvážit další faktory, jako jsou zájmy, hodnoty a dovednosti, a najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Při hledání vhodné kariéry bychom se měli zaměřit na to, co nás baví, co nás motivuje a co nám umožní naplnit svůj potenciál a dosáhnout úspěchu v profesním i osobním životě. Pokud si nejste jisti, co přesně znamenají výsledky vašeho osobnostního testu, zvažte konzultaci s odborníkem. Ten vám může pomoci získat nadhled a v důsledku i práci, v níž budete spokojeni.

Mám zájem o odběr newsletteru