Přistihli jste se někdy, že pochybujete o svých úspěších? Máte pocit, že si je nezasloužíte? Obáváte se, že nejste dost dobří? Stává se vám to bez ohledu na to, jak jste kompetentní? Respektive s ohledem na dosažené vzdělání, prokazatelné znalosti a dovednosti? Pokud ano, pak se možná potýkáte s tzv. syndromem podvodníka. Syndrom podvodníka – co  to je a jak jej můžete překonat? To se dozvíte v tomto článku. Poskytneme vám rady, jak jej nejlépe zvládnout a vést naplněný život.

Co je to syndrom podvodníka?

Syndrom podvodníka je pocit pochybností o sobě samém, nejistoty nebo nedostatečnosti navzdory důkazům o opaku. Často ho zažívají lidé s vysokými úspěchy, kteří mají pocit, že to “hrají” nebo že si svůj úspěch nezaslouží.

Syndrom podvodníka může vést k úzkosti, stresu a depresi. Může také způsobit, že lidé začnou pochybovat o svých schopnostech a bagatelizovat své úspěchy. Pokud není syndrom podvodníka kontrolován, může vám bránit v tom, abyste v životě uspěli a naplno využili svůj potenciál.

Naštěstí existují způsoby, jak syndrom podvodníka překonat. Když pochopíte, co to je a jak funguje, můžete se naučit zvládat své příznaky a začít žít plnohodnotnější život.

Hlavní příznaky syndromu podvodníka

Existuje několik klíčových příznaků, že trpíte tímto syndromem:

 • Máte neustálý strach, že budete odhaleni jako podvodníci. To se může projevovat jako přehnaný perfekcionismus nebo nadměrná potřeba uznání.
 • Bagatelizujete své úspěchy nebo máte pocit, že nikdy nejste dost dobří. To může vést k tomu, že syndrom podvodníka ovlivní vaše kariérní rozhodování a cíle.
 • Cítíte se jako podvodník v osobním životě? To může vést k sociální úzkosti a napjatým vztahům.

Pokud se ztotožňujete s některým z těchto příznaků, je důležité vyhledat pomoc odborníka na duševní zdraví a začít syndrom podvodníka co nejdříve řešit.

Syndrom podvodníka

Další příznaky syndromu podvodníka

 • pocity nedostatečnosti (nejsem dost dobrý, chytrý, krásný apod.),
 • nadměrná sebekritičnost,
 • pochybnosti o sobě samém,
 • nadměrná všímavost vůči úspěchům lidí v okolí (vyvolává pocit méněcennosti a potřebu srovnávání se),
 • nadměrná starostlivost,
 • nepřekonatelný pocit viny či studu,
 • potíže s přijímáním komplimentů,
 • absence pocitů uspokojení z dosažených úspěchů.

Jak se syndromem podvodníka bojovat?

Prvním krokem k překonání syndromu podvodníka je pochopení jeho příčin. Existuje několik různých teorií o příčinách syndromu podvodníka, ale mezi nejčastěji uváděné patří:

 • Perfekcionistická výchova – Byli jste vychováváni v přesvědčení, že cokoli menšího než dokonalost je nepřijatelné? Můžete mít větší tendenci pochybovat o svých úspěších a cítit se jako podvodník, pokud nesplníte své vlastní nesplnitelné standardy.
 • Srovnávání – Neustálé srovnávání se s ostatními a pocit, že se jim nevyrovnáte, může také vést k syndromu podvodníka. Když se díváte jen na nejlepší výkony ostatních, snadno se dostanete do pasti. Myslíte si, že všichni ostatní mají svůj život vyřešený a dokonalý, jen vy ne.
 • Reakce na úspěch – Máte pocit, že si svůj úspěch nezasloužíte? Měli jste jen velké štěstí a sami na něm nemáte velkou zásluhu? I tyto myšlenky mohou vést k přesvědčení, že jste jen podvodníci, kteří budou nakonec odhaleni.

Ztotožňujete se s některým z výše uvedených tvrzení? Buďte si jisti, že nejste sami. Mnoho úspěšných lidí se v určitém okamžiku svého života potýkalo se syndromem podvodníka. Důležité je rozpoznat jej včas a podniknout kroky k jeho překonání.

Podívejte se na rekvalifikační kurzy

Strategie k překonání syndromu podvodníka

Pokud se cítíte jako podvodník, nejste v tom sami. Mnoho lidí, kteří dosahují nadprůměrných výsledků, sdílí vaše pocity pochybností o sobě samých a o své nedostatečnosti. Tento jev, známý jako syndrom podvodníka, může sabotovat vaši kariéru a vaši pohodu. Je proto důležité vědět, že existují strategie, jak tento syndrom překonat:

 • naučte se uznat své úspěchy,
 • uvědomte si své spouštěcí body,
 • přehodnoťte své myšlení,
 • vyhledejte podpůrné vztahy,
 • praktikujte soucit se sebou samým,
 • stanovujte si reálné cíle.

Můžete nyní namítnout, že se to lehko řekne, ale hůře vykoná. A máte pravdu. Přehodnotit své myšlení nezvládnete ze dne na den. A dost možná to nezvládnete sami. Není žádná ostuda říci si o pomoc. V dnešní době se pomoc terapeuta nepovažuje za selhání. Naopak, mnoho lidí k vlastní terapii přistupuje jakožto k jedné z forem osobního rozvoje. Zkušený terapeut vám pomůže odhalit a překonat nefunkční myšlenkové programy a vést zdravý psychický život.

Syndrom podvodníka

Jak si stanovit reálné cíle?

Není neobvyklé cítit se jako podvodník, zejména pokud jste v nové roli nebo podnikáte něco náročného. S pocitem nazývaným syndrom podvodníka může být obtížné se vyrovnat.

Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste tento syndrom překonali. Jednou z klíčových je, naučit se stanovovat si reálné cíle.

Začněte tím, že si svůj cíl rozdělíte na menší, lépe zvládnutelné části. Poté si vytvořte časový plán. Vyhnete se tak tomu, že vás daný úkol zahltí.

Buďte trpěliví. Naučit se cokoli nového vyžaduje čas. Oslavujte své dílčí úspěchy. Vyplatí se také vyhledat podporu mentora nebo kouče, který vám pomůže udržet se na správné cestě a v případě potřeby vás povzbudí. Stanovením realistických cílů, jejich rozdělením na menší úkoly a vyhledáním podpory ostatních budete mít dobré předpoklady k dosažení úspěchu a překonání syndromu podvodníka.

Studujte rekvalifikační kurzy

Nebojte se o svém problému mluvit

Pokud se domníváte, že se vás syndrom podvodníka osobně týká, nebojte se svoji obavu sdílet. Může být užitečné promluvit si s mentory či kolegy, kteří to také zažili. Pomůže vám to překonat pocity osamělosti a naopak získat pochopení a přijetí.

Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti, když mluvíte s lidmi o syndromu podvodníka:

 • Buďte otevření a upřímní ohledně svých pocitů. Je v pořádku přiznat, že máte potíže.
 • Požádejte o radu, ale nečekejte, že někdo zná všechny odpovědi.
 • Pamatujte, že každý se se syndromem podvodníka vyrovnává jinak. Co funguje u jednoho člověka, nemusí fungovat u jiného.
 • Buďte k sobě trpěliví. Překonání syndromu podvodníka je proces. Nečekejte rychlé řešení.

Naučte se, jak si přiznat zásluhy a předejít tak syndromu podvodníka

Není vždy snadné přiznat si zásluhy. Koneckonců, pokud nejste zvyklí považovat se za kompetentní nebo úspěšné, může být těžké začít se plácat po zádech. Je však důležité naučit se to. Zejména pokud se potýkáte se syndromem podvodníka.

Jste hvězdy

Jedním ze způsobů, jak si začít přiznávat zásluhy, je jednoduše je uznat. Udělejte si seznam všeho, čeho jste dosáhli. Zahrňte do něj například dokončení projektu v práci, dobrou známku z testu nebo dokončení náročného cvičení. Nezapomeňte také na získané certifikáty. Za každý z uvedených bodů si dejte zlatou hvězdičku. Na seznam se koukněte vždy, když vás přepadnou pochybnosti.

Všímejte si, co děláte dobře

Dalším způsobem, jak se pochválit, je všímat si, co děláte dobře. A zapisovat si to. Máte za sebou důležitou prezentaci? Proč byla úspěšná? Bylo to vaší pečlivou přípravou? Vaší odolností vůči stresu? Tím, že umíte nudná fakta proložit humorem? Ať už za úspěchem stálo cokoliv, nezapomeňte se za tyto schopnosti pochválit.

Poučte se z neúspěchů

Nakonec zkuste své neúspěchy přetavit v poučení. Místo toho, abyste se za chybu mlátili do hlavy, přemýšlejte o tom, co se z ní můžete naučit. Co jste udělali špatně? Co jste mohli udělat lépe? Co příště uděláte jinak? Když se na neúspěchy budete dívat tímto způsobem, budete je moci vnímat jako příležitost k růstu, nikoli jako osobní nedostatky.

Zvyšování sebedůvěry

Tím, že si uděláte čas na uznání, se naučíte vidět a oslavovat své úspěchy. Nebudete je tedy již nadále znevažovat. To je důležité pro posílení sebedůvěry a zlepšení vašeho duševního zdraví. Dávejte si pozor na to, jak mluvíte sami o sobě. Nejen nahlas, před druhými.

Když trpíte syndromem podvodníka, je snadné spadnout do pasti negativní samomluvy. To může způsobit, že se budete cítit ještě hůře, pokud jde o vás a vaše schopnosti. Je důležité snažit se přeformulovat své myšlení do pozitivnějšího světla.

Snažte se přistihnout sami sebe při negativní samomluvě a nahraďte tyto myšlenky pozitivnějšími. Například místo toho, abyste si říkali, že nejste dost dobří, připomeňte si, že děláte, co můžete, a že každý má problémy, které musí překonat.

Negativní samomluva škodí vašemu duševnímu zdraví, takže nahrazení těchto myšlenek pozitivními může mít významný vliv na to, jak se cítíte.

Syndrom podvodníka

Péče o sebe

Během učení se, jak se vypořádat se syndromem podvodníka, je nezbytné pečovat o vlastní fyzickou a duševní pohodu. To znamená dbát na dostatek odpočinku, pohybu a relaxace. Zvažte setkání s terapeutem nebo poradcem, který vám pomůže zvládnout případné pocity úzkosti nebo nejistoty. Kromě toho může být užitečné přečíst si knihy nebo články o syndromu podvodníka a vyhledat podpůrné skupiny, kde můžete sdílet své zkušenosti s ostatními, kteří rozumí tomu, čím procházíte. Pamatujte, že v tom nejste sami.

Závěr

Vypořádat se se syndromem podvodníka může být náročné, ale je to možné. Rozpoznáním spouštěčů a příznaků tohoto stavu, podniknutím kroků k vyvrácení negativních myšlenek nebo pochybností o sobě samém. Hledáním sociální podpory u rodiny a přátel, praktikováním technik všímavosti, abyste zůstali v přítomném okamžiku. Pravidelným zapojováním pozitivního chování, jako jsou afirmace a stanovování cílů, které pomáhají zvýšit sebedůvěru, a přetvářením negativních situací v něco pozitivního, kdykoli můžete – můžete udělat velký pokrok na cestě k překonání syndromu podvodníka. S trpělivostí a odhodláním budete brzy schopni překonat pocity nehodnosti a vést sebevědomý život, v němž budete hrdí na to, co děláte.

Mám zájem o odběr newsletteru