SWOT analýza je nástroj, který pomáhá s identifikací silných, ale i slabých stránek podnikání, projektů i podnikatelských záměrů. Tato analýza je součástí marketingové strategie, která se zaměřuje na dlouhodobé plánování. Samotné slovo SWOT je zkratkou anglických pojmů, které analýzu provází a které si představíme v následujících řádcích.

Jak na úspěšnou firmu?

Úspěšná firma je sen každého podnikatele. Její úspěch však závisí na mnoha faktorech a ne všechny lze ovlivnit. Ověřeným způsobem, jak svou firmu proměnit na úspěšnou, je důkladná analýza vnitřních procesů. Vnitřní procesy jsou náhledem na fungování firmy nejen, že se odhalí případné nedostatky, ale často i řešení pro jejich odstranění. Analýzu vnitřních procesů lze nejlépe absolvovat pomocí SWOT analýzy. 

Význam SWOT analýzy

SWOT analýza je univerzální a všeobecně nejpoužívanější analytická technika. Hlavním přínosem SWOT analýzy ve firmách je, že poskytuje náhled na příležitosti a možnosti jak zlepšit výsledky firmy. SWOT analýza však není jen záležitostí jak hodnotit firmu. Své uplatnění najde i v případě hodnocení lidí při pracovním pohovoru, nebo při hodnocení produktů a služeb. 

Její hlavní podstatou je však posoudit silné a slabé stránky uvnitř firmy. SWOT analýza nabízí pohled na to v čem je firma dobrá a v čem špatná. Jaké má příležitosti, ale i jaké na ni číhají hrozby. SWOT analýza má za úkol identifikaci a následné omezení slabých stránek a vyhledávání příležitostí.

Kdy vypracovat SWOT analýzu?

SWOT analýzu lze vypracovat na začátku podnikání, ale také vždy, když se chystá ve firmě jakýkoliv zásadní krok. Jedná se o situace, kdy se firma chystá na další obchodní příležitosti, např. chce uvést na trh nový produkt nebo službu. SWOT analýza se však hodí i k pravidelné kontrole podnikání, která vede k  vylepšení procesů. SWOT analýza upozorní na klíčové oblasti, kterým by firma měla věnovat zvýšenou pozornost.

SWOT

SWOT analýza je univerzální a všeobecně nejpoužívanější analytická technika

Jak vypracovat SWOT analýzu?

SWOT analýza se dělí do čtyř oddílů:

 • S = Strengths – silné stránky, 
 • W = Weaknesses – slabé stránky, 
 • O = Opportunities – příležitosti, 
 • T = Threats – hrozby.

Její vypracování může probíhat na papíře i v digitální formě. Nejlepším způsobem je vypracovat si tabulku, která bude rozdělena do čtyř oddílů. Levá horní část je prostorem pro zapsání silných stránek firmy a následně pod ní je prostor pro příležitosti. Pravá horní část obsahuje naopak slabé stránky firmy a pod ní se píší hrozby. 

Silné stránky

Odpovězte si na následující otázky a zjistěte silné stránky firmy:

 • V čem naše firma vyniká?
 • Jaké jsou dovednosti, které má náš tým?
 • Jaké máme odborné znalosti?
 • Jaké máme zkušenosti?
 • Co děláme lépe než konkurence?
 • Proč se k nám zákazníci vracejí?
 • Jakých zdrojů máme dostatek?
 • Co nám přináší nejvyšší zisk?

Slabé stránky

Následující otázky slouží pro zjištění slabých stránek:

 • V jakých oblastech podnikání bychom se potřebovali zlepšit?
 • Jaké zdroje nám schází?
 • Která část našeho podnikání nám nepřináší zisk?
 • Jaké potřebujeme vzdělání nebo zkušenosti?
 • Do čeho musíme nejvíce investovat?

Příležitosti

Třetí pole tabulky patří příležitostem:

 • Jaké jsou cíle, které se aktuálně snažíme splnit?
 • Co můžeme udělat pro naše stávající zákazníky?
 • Jaké technologie můžeme využít pro naši firmu?
 • Jaké jsou cílové skupiny, které můžeme oslovit?
 • Jaké produkty nebo služby můžeme přidat do naší nabídky?

Hrozby

Poslední část tabulky se věnuje hrozbám:

 • Jakým překážkám musíme čelit?
 • Co dělá konkurence lépe než my?
 • Jaké procesy a technologie používá naše konkurence? A proč my ne?
 • Jaký je stav ekonomiky na našem trhu?
 • Co se děje v našem odvětví?

Tvorbu SWOT analýzy by mělo provádět především vedení firmy. Není však na škodu zapojit i další zaměstnance, kteří mohou vyjádřit své názory. Tyto názory jsou důležité a poskytují kvalitnější výstup z analýzy. 

Jak využít výstup ze SWOT analýzy?

Vyplněná tabulka pro SWOT analýzu by měla poskytnout informace pro novou strategii. Pomocí analýzy lze naplánovat jakým způsobem posílit silné stránky a jak naopak začít pracovat na těch slabších. Pohled na všechny čtyři kategorie může pomoc např. s kombinací silných stránek s příležitostmi a nabízí pohled na nové strategie. 

SWOT analýza je nástrojem, který se častým používáním stává jedním z nejužitečnějších nástrojů. V praxi totiž poskytuje informace, které pomáhají firmě efektivně se rozvíjet.

Mám zájem o odběr newsletteru