V tomto článku vám ukážeme, jak se stupňují přídavná jména v angličtině. Dozvíte se, jak se tvoří a v tabulce najdete jejich příklady rozdělené do skupin.

Stupňování přídavných jmen angličtina: Jaké jsou způsoby tvoření?

Přídavná jména (adjektiva) lze v angličtině stupňovat podle toho, do jaké skupiny patří. Mohou být rozdělena na:

 • krátká přídavná jména,
 • dlouhá přídavná jména,
 • přídavná jména stupňovaná nepravidelně,
 • nestupňovatelná přídavná jména.

Krátká přídavná jména

První skupinou jsou krátká přídavná jména, která se stupňují pomocí koncovek er a est. Poznáte je většinou podle toho, že se skládají buďto z jedné slabiky tzv. jednoslabičná, nebo dvou slabik (dvojslabičná), končící na y. 

Jednoslabičná přídavná jména

Do následující tabulky jsme vypsali několik jednoslabičných přídavných jmen tvořených pomocí koncovky er (pro 2. stupeň) a koncovky est a určitého členu the (pro 3. stupeň). U některých přídavných jmen se zdvojuje poslední písmeno (viz označená níže).

 1. stupeň: základní tvar
2. stupeň: komparativ 3. stupeň: superlativ

big

bigger

the biggest

clean

cleaner

the cleanest

cold

colder the coldest

fast 

faster

the fastest

fat

fatter

the fattest

few 

fewer

the fewest

high

higher the highest
hot hotter

the hottest

large

larger

the largest

long

longer

the longest

low lower

the lowest

old

older

the oldest

rich richer

the richest

slim

slimmer

the slimmest

small

smaller

the smallest

tall taller

the tallest

thin thinner

the thinnest

Tip: Máte problémy s pamatováním si nově nabytých informací? Přečtěte si, jak se učit efektivně a rychle!

Dvojslabičná přídavná jména

Stejným způsobem lze stupňovat také dvojslabičná přídavná jména viz následující tabulka s příklady. U těchto se poslední písmeno druhého a třetího stupně změkčuje (y se mění na i).

 1. stupeň: základní tvar
2. stupeň: komparativ  3. stupeň: superlativ

dirty 

dirtier

the dirtiest

easy

easier

the easiest

heavy

heavier

the heaviest

ugly uglier

the ugliest

Dlouhá přídavná jména

Dlouhá přídavná jména se dvěma a více slabikami se tvoří přidáním slov more – více (2. stupeň) a most – nejvíce (3. stupeň) nebo less – méně (pro 2. stupeň) a the least – nejméně (pro 3. stupeň)

 1. stupeň: základní tvar
2. stupeň: komparativ 3. stupeň: superlativ

beautiful

more beautiful  the most beautiful

difficult

more difficult the most difficult
expensive more expensive

the most expensive

important less important

the least important

useful  less useful

the least useful

Tip: Chcete vědět, jak se přídavná jména tvoří? Přečtěte si článek, v němž najdete řadu příkladů

Přídavná jména stupňovaná nepravidelně

U některých přídavných jmen nelze použít ani jeden z výše uváděných způsobů stupňování. Veškeré tvary si proto musíte zapamatovat. Jedná se o následující adjektiva.

 1. stupeň: základní tvar
2. stupeň: komparativ 3. stupeň: superlativ

bad

worse

the worst

far

further/farther

the furthest/farthest

good better

the best

Nestupňovatelná přídavná jména

Čtvrtou skupinou jsou tzv. nestupňovatelná přídavná jména. Poznáte je podle toho, že mají absolutní význam. Buď něco je, nebo není. Níže opět uvádíme několik příkladů nestupňovatelných adjektiv:

 • ill – nemocný,
 • broken – rozbitý,
 • huge – obrovský,
 • tiny – maličký,
 • pregnant – těhotná,
 • death – mrtvý,
 • unknown – neznámý.

Tip: Potřebujete se v angličtině rozmluvit? Přihlaste se na některý z našich kurzů

Zdroj: helpforenglish.cz, anglictina-bez-biflovani.cz

Mám zájem o odběr newsletteru