Čekají vás státnice, maturita nebo přijímačky a hledáte způsob, jak se učit efektivně a rychle? Přečtěte si tento článek, ve kterém vám poradíme několik triků a metod, díky nimž uspějete!

7 triků, jak se učit efektivně a rychle!

Efektivní a rychlé učení je podmíněno několika kroky. Přečtěte si, co byste měli před studiem udělat!

1.) Nenechte se strhnout stereotypy!

Častým stereotypem, který ve společnosti panuje, je, že pouze nadprůměrně inteligentní studenti a studentky mohou dosahovat vynikajících výsledků. To však není pravda! Schopnost efektivního a rychlého učení může získat každý!

Máte-li proto s učením problémy, možná jen potřebujete změnit styl, jakým vědomosti nabýváte. Nechcete-li trávit studiem hodiny a stále s probíranou látkou bojovat, pokračujte ve čtení článku. Prozradíme vám, co pro efektivní a rychlé učení musíte v jednotlivých krocích udělat!

2.) Vytvořte si vhodné podmínky

Abyste se dokázali dobře soustředit a docílili efektivního a rychlého učení, měli byste si dopředu vytvořit vhodné podmínky. Co si pod nimi konkrétně představit? Dbejte na:

  • dostatečné osvětlení,
  • teplotu v místnosti kolem 19 °C,
  • vyvětrání před i během učení,
  • pořádek na stole,
  • ticho nebo vhodnou hudbu,
  • sezení nebo chůzi při studiu.

Pozn.: Veškeré tyto faktory mají na vaši soustředěnost vliv. Ale protože je každý jiný, je dobré si vyzkoušet, co vám bude vyhovovat nejvíce (např. zda se učit v sedě či při chůzi, zda poslouchat hudbu či nikoliv apod.).

3.) Vyberte si správnou hudbu

Patříte-li mezi studenty, kteří během učení potřebují poslouchat hudbu, vybírejte si tu, jež příliš nebude vyrušovat vaši pozornost – barokní (Mozart, Bach…) nebo alfa wave či jinou beze slov (např. soundtracky z filmů).

4.) Změňte místo

Pokud jste dodrželi veškeré výše uváděné rady, ale stále máte s koncentrací problémy, zkuste změnit místo, kde se učíte. Dle psychologa R. Bjorka tato změna může pozitivně ovlivnit vaši pozornost.

5.) Nebojte se učit více předmětů najednou

Čeká-li vás maturita, státnice nebo přijímací zkoušky, nebojte se učit více předmětů najednou. Budete-li mezi nimi přeskakovat, neunavíte se tak rychle a procvičíte si různé části mozku. Jedinou podmínkou je, že by se učivo nemělo vzájemně podobat.

6.) Sestavte si učební plán

Důležitým krokem k tomu, jak se naučit učit, je umění plánovat čas (tzv. time management). Abyste získali přehled o tom, co musíte za určité období nastudovat, měli byste si látku rozvrhnout do jednotlivých dní, týdnů, případně měsíců a podle tohoto plánu se řídit. Pořiďte si plánovací diář a stanovte si reálný plán, který zvládnete plnit (např.: Každý den se naučíte 10 slovíček). Vytvořit si z učení zvyk vám pomůže začínat denodenně ve stejnou hodinu.

K tomu abyste se učili efektivně a rychle byste měli dělat přestávky. Během nich se věnujte manuálním činnostem, sportu nebo pokud se cítíte unavení, jděte si lehnout. Tak mozek necháte odpočinout a připravíte ho na další studium. Kromě toho zjistěte, v jakou dobu se nejlépe soustředíte a dokážete se učit nejrychleji!

6.) Nepodceňujte zapisování poznámek z hodin!

Někteří studenti spoléhají na to, že si poznámky z hodin stáhnou na internetu od spolužáků nebo se budou učit pouze z učebnic. Ti si však neuvědomují, že takovým stylem si budou informace osvojovat mnohem pomaleji než jejich spolužáci. Již zapisováním poznámek a jejich podtrháváním se text učí už během výkladu vyučujícího. Doma mají pak nejen méně práce, ale mohou s nimi dále pracovat (viz níže o aktivních metodách učení).

Efektivní metody učení

Přemýšlíte, jak se nejlépe učit? Zkuste to pomocí tzv. aktivních metod učení! Je dokázáno, že tyto metody zkracují dobu studia o více než polovinu v porovnání s těmi neefektivními! Pojďme se proto společně podívat na to, o jaké se konkrétně jedná.

Upozornění: Některé z nich vám budou připadat nelogické a naopak pomalé, ale věřte, že vás klamou vaše pocity! Jedná se o vyzkoušené techniky jinými studenty, které jsou zároveň podložené vědeckými studiemi. Proto se je nebojte zařadit do praxe ani vy!

Jak se efektivně učit pomocí aktivních metod?

Jak jsme již výše zmiňovali, aktivní metody učení patří mezi nejefektivnější způsob, jak se naučit nové poznatky. Rozdíl oproti ostatním metodám spočívá v tom, že namísto toho, abyste se je snažili do hlavy dostat, se na ně budete rozpomínat.

V průběhu učení se můžete sami sebe zeptat na otázky a následně si na ně odpovědět. Tak zjistíte, kolik informací jste si již zapamatovali a na čem byste ještě měli zapracovat. Tento text se můžete doučit tak, že si ho budete předčítat, následně zakrývat a vybavovat. A celý postup několikrát opakovat. Takto se můžete zkoušet z testových otázek a odpovědí* z minulých let a připravovat se tak na přijímací zkoušky, maturitu či státnice.

*Pozn.: Nezapomeňte si ověřit správnost odpovědí v materiálech, ze kterých se učíte.

Metakognice

Abyste získali dovednost rychlého a efektivního učení, v první řadě byste si měli uvědomit, že o tom, jak se učit, je třeba přemýšlet! Nestačí pouze otevřít sešit s poznámkami a začít si je pročítat. Měli byste především přijít na to, jaké metody učení vám fungují a podle nich se učit. Tento přístup se nazývá metakognice.

Testování

První efektivní metodou je metoda testování, která patří mezi tzv. aktivní metody učení a je zároveň jednou z nejúčinnějších. A v čem spočívá její princip? Přečtete si text jednou a poté si ho snažte např. třikrát vybavit. To, co si pamatujete, si nahlas předříkáte. Vybavování slouží také jako pomůcka k tomu, abyste naučené učivo tolik nezapomínali. Dle výzkumů si tímto způsobem můžete zapamatovat až o více než 50 % informací než při učení se pouhým čtením textu.

Přečtěte si více podrobností v článku Jak se učit efektivně pomocí testování?

Zkoušejte se nahlas

Budete-li se učit například delší úsek materiálu nebo složitější látku, zkuste se z ní druhý den vyzkoušet. Můžete postupovat tak, že si předem vytvoříte vlastní otázky (z výkladu vyučujících, materiálů apod.), z nichž se budete následně testovat.

Kartičky

Další aktivní metodou učení jsou kartičky, pomocí nichž se můžete zkoušet například ze slovíček cizích jazyků. Na jednu stranu napíšete cizojazyčný výraz a na druhou český překlad. Kartičky poté zamícháte a postupně se z jednotlivých výrazů otestujte pomocí výše uváděné techniky.

Rozložené opakování

Abyste dosáhli s aktivními metodami učení trvalých výsledků, nezapomínejte na opakování látky pomocí aktivních metod uváděných výše. Ideální je zopakovat si problematické učivo poprvé první den, poté sedmý a nakonec dvacátý první den po učení. Pokud však potřebujete, procvičujte ho častěji nebo naopak méně často, podle toho, nakolik se vám jeví jako obtížné si učivo zapamatovat.

Pozn.: Pamatujte si, že zpočátku pro vás bude učení se pomocí aktivních metod náročné. Bude vám připadat těžké a neefektivní. Nedejte se však! Váš mozek si potřebuje na nový způsob, jak se učit, zvyknout.

Zdroj: infoabsolvent.cz, vysokeskoly.cz, Jan Kohut – jakserychlenaucit.cz

Mám zájem o odběr newsletteru