Začínáte-li s angličtinou, bude se vám hodit tento článek, ve kterém se dozvíte, co přídavná jména označují. Také vám na příkladech vysvětlíme jejich tvoření.

Co přídavná jména označují?

Na úvod si objasníme, co jsou přídavná jména a co označují. Přídavná jména (anglicky adjectives) jsou ohebným slovním druhem, (tzn. mění tvar v závislosti na rodu, čísle i pádu). Označují vlastnosti podstatných jmen (osob, zvířat, věcí) i jejich vlastnictví, které zároveň rozvíjejí.

Přídavná jména angličtina: Tvoření + příklady

Nyní se podíváme, jak se přídavná jména v angličtině tvoří. Nejčastěji vznikají z podstatných jmen (nouns) nebo sloves (verbs).

Níže naleznete seznam anglických přídavných jmen rozdělených dle přípon vznikajících z podstatných jmen, seřazených dle abecedy. Vybrali jsme ty nejčastěji používané, které, pokud se je naučíte, vám usnadní slovní i písemnou komunikaci.

Přídavná jména v angličtině tvořená z podstatných jmen

Přídavná jména v angličtině tvořená z podstatných jmen vznikají s pomocí přípon:

 • ous,
 • al,
 • ic,
 • ical,
 • ly,
 • y,
 • able,
 • like,
 • en,
 • ive,
 • ish,
 • ful,
 • less.

Přípona ous

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

adventure

adventurous

dobrodružný, odvážný, riskantní

fame

famous

slavný, proslulý

furiousness

furious

zuřivý, vzteklý, zběsilý, divoký

poison

poisonous

jedovatý

Pozor! U přídavných jmen s příponou ous se často chybuje ve výslovnosti. Někteří studenti (nejen začátečníci) ji mají tendenci vyslovovat jako /əʊs/, správně je však /əs/.

Přípona al

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

accident 

accidental

náhodný, nahodilý

nation 

national

národní, národnostní, celostátní

post

postal

poštovní

race

racial

rasový

Přípona ic

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

economy

economic

ekonomický, hospodářský, ziskový

hero

heroic

hrdinský, přemrštělý, nabubřelý

metal

metallic

kovový, nakřáplý (hlas), metalízový (barva)

pandemic

pandemic

pandemický

public

public

veřejný, státní, známý

science

scientific

vědecký

Přípona ical

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

economy*

economical

úsporný, šetrný, spořivý

history

historical

historický, dějepisný

philosophy

philosophical

filozofický, rozvážný

psychology

psychological

psychický, duševní, psychologický

Pozn.: *Ze slova economy lze vytvořit přídavné jméno s příponou ic i ical, nicméně se jedná o dva různé významy. Tyto dvě přípony se studentům také často pletou, proto je dobré si pamatovat, že pokud končí podstatná jména na y, mnohdy přebírají koncovku ical.

Přípona ly

Přípona ly se nejčastěji pojí s příslovci. Existují však i některá přídavná jména v angličtině, která jsou tvořena touto příponou (např. early – brzy, časně, ale i předčasný, brzký, raný či only – pouze, jedině, ale i jediný, daily – každodenně, denní).

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

cost

costly

drahý, nákladný

coward

cowardly

zbabělý, ustrašený

like

likely

vhodný, slibný, pravděpodobný

man

manly

mužný

Přípona y

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

curle

curly

kudrnatý, vlnitý

guilt

guilty

vinný, provinilý (pocit)

mud

muddy

blátivý, hnědavý (barva), kalný

wealth

wealthy

zámožný, bohatý

Přípona able

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

comfort

comfortable

pohodlný

port 

portable

přenosný

reliability

reliable

spolehlivý


Pozn.:
U této přípony si dávejte pozor na výslovnost. Správně je /əbəl/, nikoli /eɪbəl/.

Přípona like

Anglická přídavná jména s příponou like vyjadřují přirovnání.

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

business

businesslike

věcný, systematický, efektivní, praktický

cat

catlike

kočičí, kradmý

child

childlike

dětský, dětinský

Přípona en

Přípona en se pojí s přídavnými jmény vyjadřujícími materiál, ze kterého je věc vyrobena.

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

gold

golden

zlatý

lead

leaden

olověný

wood 

wooden

dřevěný

Přípona ive

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

act

active

čilý, bystrý, živý, činný

addict

addictive

návykový

expense

expensive

drahý, nákladný

Přípona ish

Přípona ish se často používá v hovorové angličtině pro vyjádření podoby něčeho k něčemu nebo spíše danému slovu.

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

brown

brownish

nahnědlý

European

Europeanish

vypadající jako Evropan

child

childish

dětský

old

oldish

spíše starší

Přípona ful

Pozor! Nepleťte si příponu ful, která se vyslovuje /fəl/, nikoli /fʊl/ – anglické přídavné jméno full (plný).

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

care

careful

opatrný, pečlivý, šetřivý

hope

hopeful

nadějný, slibný

pain

painful

bolestivý, lopotný

thought

thoughtful

hloubavý, ohleduplný, promyšlený (plán apod.)

 

Přípona less

Přípona less je opakem předchozí (ful). Pojí se s přídavnými jmény v angličtině vyjadřujícími nedostatek.

 

Podstatné jméno

Přídavné jméno

Překlad

colour

colourless

bezbarvý, bledý, fádní

help

helpless

bezradný, bezmocný

tact

tactless

neohleduplný

use

useless

zbytečný, marný, nepoužitelný

Tip: Přečtěte si také článek o předložkách. Už budete mít jasno v tom, kdy jakou použít!

Zdroj: pravopisne.cz, helpforenglish.cz, ef-czech.cz

Mám zájem o odběr newsletteru