Zajímá vás, kolik činí sleva na dítě v roce 2023 a jak ji uplatnit? Přečtěte si náš článek, ve kterém se mimo jiné dozvíte, za jakých podmínek na ni máte nárok a další užitečné informace.

Sleva na dítě: Kdy na ni máte nárok a za jakých podmínek?

Sleva na dítě neboli daňové zvýhodnění je sleva na dani, která se uplatňuje při výpočtu daně z příjmů. Máte na ni nárok, pokud vyživujete nezletilé dítě (případně děti) do 18 let, které s vámi žije ve společné domácnosti, ale i zletilé do 26 let, které se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání nebo se ze zdravotních důvodů připravovat nemůže. V případě, že váš potomek studuje nepřetržitě, sleva se vztahuje i na prázdniny. Dítě může mít při splnění zákonných podmínek i svůj vlastní příjem.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit jen vy nebo váš manžel/ka či partner/ka za zdaňovací období nebo za každý kalendářní měsíc, po který byly podmínky uplatnění slevy splněny. Mzdové účtárně je nutné doložit, že druhý z manželů/partnerů slevu neuplatňuje. Má-li stálou práci, vyplní mu jeho zaměstnavatel formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Jestliže není trvale zaměstnaný, pracuje jako OSVČ nebo je v důchodu, stačí do účtárny dodat čestné prohlášení, ve kterém uvede, že slevu na dítě neuplatňuje.

Slevy můžete využít na dítě:

  • vlastní,
  • osvojené,
  • v náhradní péči,
  • druhého z manželů/registrovaných partnerů nebo na vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by mohli slevu uplatnit.

Podle zákona existují i další případy, kdy lze slevy na dítě využít. Najdete je v §35 c) zákona o daních z příjmů.

sleva na dítě 2019 a 2020

Ke změně výše slevy na dítě dochází i v případě dítěte s ZTP/P průkazem. Pokud má dítě nárok na ZTP/P průkaz, celkové částky se zvyšují dvojnásobně. To znamená, že na první dítě je celková sleva 30.408 Kč a měsíčně se jedná o částku 2.534 Kč. Na druhé dítě je sleva 44.640 Kč, měsíčně 3.720 Kč. Na třetí dítě je sleva 55.680 Kč, měsíčně 4.640 Kč.

Daňové zvýhodnění: Jak ho uplatnit?

Pokud jste zaměstnaní, daňové zvýhodnění uplatňujete u svého (jednoho) zaměstnavatele při výpočtu čisté mzdy. Podmínkou je doložení rodného listu vašeho dítěte mzdové účtárně. O vše ostatní se už postará účetní.

Patříte-li mezi OSVČ, slevu započítáváte v rámci daňového přiznání. Pro možnost jejího získání je nutné dodržet limit minimálních zdanitelných výdajů (šestinásobek minimální mzdy), který je pro rok 2023 ve výši 97.200 Kč.

Sleva na dítě 2023

V roce 2023 činí sleva na první vyživované dítě 15.204 Kč za rok, na druhé 22.320 Kč a na další děti 27.840 Kč.

Zajímají vás další témata, která se týkají daní z příjmů, odvodů sociálního a zdravotního pojištění nebo srážek ze mzdy? Přihlaste se níže na kurz Mzdového účetnictví se základy personalistiky!

Studujte kurz mzdového účetnictví

Mám zájem o odběr newsletteru