Rodinný rozpočet je stejně jako jiný rozpočet tzv. plán pro finanční hospodaření. Správně vytvořený rodinný rozpočet zajistí kontrolu nad finanční situací rodiny. Snižuje se riziko zbytečných výdajů a zadlužování. Rodinný rozpočet navíc nabízí pohled na případné zdroje pro rezervy a úspory, kterými se lze jednoduše připravit na nečekané výdaje.

Přehledný rodinný rozpočet

Tvorba rodinného rozpočtu zahrnuje součet příjmů a výdajů všech členů domácnosti, které jsou uspořádány do kategorií. Umět si sestavit rodinný rozpočet je velmi užitečné. Jak by měl takový rozpočet vypadat?

Sečtení měsíčních příjmů

Prvním krokem je zaznamenání čistých příjmů všech členů domácnosti. V případě, že podnikáte a váš příjem se každý měsíc liší, je dobré si zapsat alespoň minimální částku, se kterou můžete počítat. Do příjmů je dobré zahrnout i další příspěvky a benefity od zaměstnavatele, kterými mohou být stravenky a příspěvky na dopravu. V případě, že pobíráte jakýkoliv finanční příspěvek od státu zahrňte jej do příjmu také. Nejčastějšími příspěvky jsou rodičovské příspěvky, příspěvky na bydlení, podpora v nezaměstnanosti a jakýkoli typ důchodu. Posledními možnosti pravidelných příjmů mohou být alimenty na dítě, příjmy z nájmů, z dluhopisů atd.

Nezbytné výdaje domácnosti

Mezi nezbytné výdaje, které patří do rodinného rozpočtu lze zařadit jednoduše všechny výdaje bez kterých by domácnost nemohla řádně fungovat. Nejzásadnější položkou jsou výdaje na bydlení ať už je jedná o nájem nebo hypotéku. Do nákladů na bydlení patří i platby za energie: plyn, elektřina, voda a příspěvky do fondů oprav.

Druhou položkou jsou náklady na dopravu. Jednoduše lze zaznamenávat měsíční výdaj za jízdné v případě, že využíváte hromadnou dopravu. Řidiči motorových vozidel počítají nejen peníze za pohonné hmoty, ale i případné splátky, pojištění a servis.

Mezi ostatní výdaje patří nejčastěji jídlo, léky, oblečení, ale i zábava a volný čas. Jedná se velmi často o výdaje, které se každý měsíc liší a nabízí prostor pro ušetření.

Do svého rodinného rozpočtu nezapomeňte zahrnout i pravidelné platby, které nejčastěji odchází trvalým příkazem z účtu – telefonní paušál, poplatek za internet, rozhlas i televizi.

Poslední kategorií výdajů jsou půjčky a spoření. V případě, že máte založené stavební spoření nebo penzijní připojištění. Částka, která vám měsíčně odchází na spoření se sice zhodnocuje do budoucna, ale i tak ji nezapomeňte započítat do výdajů rodinného rozpočtu. Poslední položkou rozpočtu bude částka, kterou si odkládáte na nečekané výdaje.

Rychlý přehled výdajů

 • Bydlení,

 • jídlo,

 • drogerie a domácnost,

 • doprava,

 • zdravotní péče,

 • škola a zájmové kroužky,

 • splátky úvěrů a půjček,

 • platby pojištění,

 • spoření,

 • zábava a volný čas,

 • dárky a dovolená,

 • ostatní pravidelné výdaje.

Jak vytvořit rodinný rozpočet?

Důležitým krokem při tvorbě rodinného rozpočtu je jeho podoba. Rodinný rozpočet lze vést klasicky na papír, v excelové tabulce nebo ve speciální aplikaci.

Papír a tužka

Proč nezačít s prázdným listem papíru a všechno si nezapsat poctivě do kategorií – příjmy, výdaje a měsíční rozpočty. Jedná se sice o časově náročnější metodu, ale pro začátek je to ideální způsob, jak mít své finance pod kontrolou.

Excel

Vytvořením tabulky v excelu ušetříte díky správně zvoleným funkcím spoustu času. Excel jednoduše spočítá alokaci vašich prostředků a nabízí jasný pohled na vaše finance. Funkce a vzhled tabulky si zvolíte dle vašich osobních preferencí.

Aplikace

Další možností je používání mobilní aplikace, která se hodí všem, kteří to s rozpočtem myslí vážně. Nejen, že aplikace nabízí velmi intuitivní prostředí, které vám opět ušetří mnoho času, ale podpoříte v české vývojáře, kteří aplikace vyvíjí. Konkrétně je jedná o aplikaci Wallet a Spendee.

Internetové bankovnictví

Snadný pohled na vaše pohyby na účtu poskytuje internetové bankovnictví. V případě, že provádíte většinu plateb kartou či bankovním převodem, může vám velmi dobře posloužit sledování příjmů a výdajů v internetovém bankovnictví. Většina bank umožňuje i filtrování nebo vytváření kategorií výdajů.

Rodinný rozpočet

Tvorba rodinného rozpočtu zahrnuje součet příjmů a výdajů všech členů domácnosti, které jsou uspořádány do kategorií.

Jak využívat rodinný rozpočet?

Dobře sestavený rozpočet ušetří mnoho starostí. Jednoduše získáte představu o svých základních výdajích a najdete i místa, kde byste mohli ušetřit. Jakmile zjistíte, že se po vypočtení rozdílu mezi příjmy a výdaji nacházíte v záporné hodnotě, je potřeba to začít řešit včas a nesahat neustále do rezerv. Krátkodobý stav sice nemusí znamenat katastrofu, ale pokud by byl stav dlouhodobý, musíte přistoupit na snížení výdajů. Pokud budete chtít rozpočet upravit můžete se obrátit na finančního poradce, který vám jistě pomůže s vyhovujícím řešením.

Ideální výsledek je, když máte v rodinném rozpočtu přebytek. Ideální rezerva je trojnásobek měsíčních výdajů. Zbytek, který zbývá z příjmů po odečtení všech výdajů a vytvoření rezervy můžete dál investovat, tak abyste jej stále zhodnocovali. S investováním se lze na obrátit opět na finanční poradce.

Mám zájem o odběr newsletteru