Máte vypracovaný systém, jak vést pohovor a přesto nevybíráte ty správné kandidáty? Pak si přečtěte náš článek, díky kterému můžete zlepšit úspěšnost výběrových řízení!

Ať už pracujete jako HR specialista/ka v jakékoliv firmě, jistě víte, že průběh pohovoru je vždy individuální a odvíjí se od oboru a pracovní pozici, na kterou je uchazeč přijímán. Nicméně některé rady platí pro všechny personalisty. Podívejte se, o jaké se jedná a čemu je dobré se vyvarovat.

15 rad, jak vést pohovor a vybrat toho nejlepšího kandidáta

Inspirujte se níže uvedenými 15 radami, jak vést pohovor, čemu je dobré se vyvarovat a co vám pomůže k výběru toho nejlepšího kandidáta.

1.) Mějte konkrétní představu o optimálním kandidátovi

Již před pohovorem byste měli mít konkrétní představu o tom, jaký by měl optimální kandidát být. Můžete si vytvořit jednoduchou tabulku, do které zanesete veškeré požadavky (až už na vzdělání dovednosti, i osobnost). U každého uchazeče si pak můžete zaškrtávat, jaké splnil a jaké ne.

2.) Nezanedbávejte prostudování životopisů a motivačních dopisů

Zásadní chybou je podceňování studia podkladů (životopisů a motivačních dopisů) uchazečů. Je důležité, abyste měli před pohovorem o všech kandidátech alespoň obecnou představu. Pročtěte si proto jejich nejdůležitější pracovní zkušenosti, ale také motivaci, proč se na danou pracovní pozici přihlásili.

3.) Veďte pohovor v přítomnosti dalších lidí z firmy

Pokud víte, že povedete pracovní pohovor na specializovanou pozici (např. v online marketingu) a chcete zajistit větší objektivitu při posuzování kandidátů, přizvěte si další lidi z firmy. Ideální je, pokud se výběrového řízení účastní jak budoucí nadřízený (manažer), tak původní zaměstnanec, který z obsazované pozice odchází. Ten nejlépe ví, jaké požadavky (ať už dovednostní či osobnostní) by měl uchazeč splňovat.

4.) Nepřikládejte zásadní význam prvnímu dojmu

Někteří uchazeči mohou být z pohovoru hodně nervózní a kazí si tak svou vizitku. Pokud není vystupování jedním z požadavků na nabízenou pozici, nepřikládejte prvnímu dojmu zásadní význam. Mohli byste tak zbytečně vyřadit vhodné kandidáty.

5.) Chovejte se neutrálně

Jako správný HR pracovník či pracovnice byste měli umět zachovat neutralitu. Nedávejte proto uchazeči předčasně najevo, že ho přijmete, či nikoliv. Dobře mu naslouchejte a vyvarujte se posuzování jeho názorů. Pamatujte na pozitivní a přátelský přístup.

6.) Začněte pohovor neformálním dotazem

Abyste prolomili počáteční napětí a nervozitu kandidáta, začněte pohovor neformálním dotazem. Zeptejte se, jakou měl cestu či zda vaši firmu dobře našel.

7.) Pokládejte správné otázky

Dobře kladené otázky jsou jednou z nejdůležitějších částí pracovního pohovoru. Ať už jste začínající personalista/ka, nebo máte s vedením přijímacího pohovoru zkušenosti, ale hledáte inspiraci, využijte následující otázky, které vám pomohou uchazeče lépe poznat a vytvořit si o něm obrázek:

  • “Myslíte si, že v práci využíváte své silné stránky?”,
  • “Kdy jste se naposledy vzdělával/a? Můžete říct proč a v čem?”,
  • “Jak byste řešil/a velké množství úkolů, které byste nestíhal/a v rámci pracovní doby?”.

8.) Opakujte otázku, dokud na ni nedostanete odpověď

Pokud bude kandidát odbíhat od odpovědi, jednejte asertivně a nebojte se (klidně i několikrát) zopakovat otázku, dokud na ni nedostanete odpověď.

9.) Říkejte věci upřímně a otevřeně

Důležité je, abyste byli k uchazeči o zaměstnání upřímní a otevřeně mu odpovídali na otázky. Netajte žádné informace.

10.) Buďte konkrétní

Kandidáty často zajímá, na jakém projektu a s kým by spolupracovali. Co by se na dané pozici naučili a jak by se mohli vypracovat. Pokud k nim budete takto konkrétní, lépe si představí, co by je na pracovním místě čekalo a zda je pro ně nabídka dostatečně zajímavá.

Totéž platí o otázkách k uchazečům. Co konkrétně měli v předchozím zaměstnání na starosti? Jakých výsledků a úspěchů dosáhli?

11.) Upozorněte na používání cizích výrazů

Povedete-li pohovor s kandidátem na specializovanou pozici a uslyšíte-li od něj cizí výrazy, kterým nebudete rozumět, upozorněte ho na to a požádejte o vysvětlení. Váš požadavek by měl respektovat a umět pojmy vysvětlit. Jestliže tak neučiní a stále bude používat cizí termíny, zbystřete! Je možné, že se chce povyšovat.

12.) Neslibujte nereálné

Je velkou chybou snažit se uchazeče nalákat na něco, čím si nejste jistý/á. Uděláte lépe, když přiznáte, že o dané věci nemáte přesné informace, než abyste si vymýšleli. Pokud byste přijali člověka, který bude očekávat něco, co nemůžete splnit, vyvolali byste v něm jen rozhořčení.

13.) Dodržte, co jste slíbili

Nechoďte na pohovor pozdě a ozvěte se všem kandidátům do termínu, který jste slíbili. Dodržení těchto zásad vzbuzuje důvěru a podporuje dobré jméno firmy.

14.) Ověřte si reference

Buďte ostražití a přemýšlejte nad referencemi, které uchazeč v životopise uvedl. Lepší je, pokud zmíní bývalého nadřízeného než kolegu (kamaráda), s nímž je domluvený. Nicméně zkušení personalisté z hovoru poznají, zda je reference směrodatná či nikoliv.

15.) Dejte na dojem z pohovoru

Na konci pohovoru byste měli mít jasno, co kandidát v minulém zaměstnání vytvořil (čím firmám přispěl nebo v čem spočívá jeho hodnota). Jestliže jste dospěli k opačnému závěru, kandidát si pravděpodobně dobře vymýšlel.

Důležité je i to, jak jste se v přítomnosti uchazeče cítili a jak na vás působil jako člověk. Nezapomínejte na to, že jedna věc jsou jeho pracovní úspěchy a dovednosti a druhá věc jeho vystupování a reakce. Snažte si představit, jak by zapadl do kolektivu.

Tip na závěr: Máte pocit, že se potřebujete v personalistice zdokonalit? Přihlaste se na náš rekvalifikační kurz!

Zdroj: performia.cz, topvision.cz, nastartujtese.cz

Mám zájem o odběr newsletteru