Ať už vedete jakýkoliv podnik, měli byste vědět, jak správně motivovat své zaměstnance. Pokud máte v této oblasti mezery, přečtěte si, jak na to!

Vedení řady firem má o motivaci zaměstnanců zkreslené přesvědčení. Myslí si, že jim stačí nabídnout několik často omílaných benefitů nebo zvýšit plat. Opak je však často pravdou. Nejen mladší generace je třeba motivovat jinými způsoby!

11 rad, jak motivovat zaměstnance

Přečtěte si 11 rad, jak motivovat zaměstnance a zabránit tak odchodu klíčových lidí.

1.) Začněte sami u sebe!

V první řadě je třeba si uvědomit, že abyste docílili změn ve svém týmu, musíte začít sami u sebe. Jinak řečeno, nejste-li vy sami motivovaní, působíte tak nevědomky stejně na své zaměstnance a ti pak mohou postrádat schopnost a ochotu cokoliv ve firmě měnit, být kreativní nebo spolupracovat s ostatními. Uvědomte si, jak na své pracovníky působíte a jak se cítíte. Zjistíte-li, že jste demotivovaní, začněte pracovat na změně!

2.) Sdílejte se zaměstnanci své vize!

Jedním z dobrých způsobů, jak motivovat zaměstnance, je sdílení smysluplných a jasných vizí, které jim zároveň dobře vysvětlíte. Uvidíte, že pokud provedete tento krok správně, budou se na jejich dosažení rádi podílet.

3.) Poznejte je

Abyste dokázali plně využít potenciál každého zaměstnance a docílit tak jeho spokojenosti, měli byste mít snahu je blíže poznat. Ideální je, pokud jste s nimi denně v kontaktu. Díky tomu můžete vysledovat, v čem jsou dobří. V opačném případě si s každým z nich sjednejte krátkou schůzku, na které si sdělíte své představy a podle nich určíte správné pracovní role.

Někdo z týmu (personalista/tka či HR manažera/ka) by měl mít přehled nad náplní práce každého zaměstnance a vykonává-li některý z nich zbytečné úkoly, jež ho otravují, personalista by měl tento problém vyřešit. Snažte se, aby se vaši podřízení mohli co nejvíce realizovat v těch rolích, které je baví!

4.) Definujte cíle

Součástí motivace zaměstnanců by mělo být i definování dosažitelných, ale zároveň dostatečně vysokých cílů, které by měli za dané časové období splnit. Ty by měl nastavit seniornější kolega, jenž pracovní úkoly dobře zná a dokáže tak cíle rozumně nastavit.

5.) Ukažte, co přesně chcete

Hodláte zaměstnancům předat některé z vašich dosavadních povinností? Názorně jim je ukažte a vysvětlete jim, co po nich přesně chcete. Půjdete-li příkladem, můžete je inspirovat k efektivnějšímu a rychlejšímu výkonu práce.

jak motivovat zaměstnance

6.) Zadané úkoly pravidelně kontrolujte

Ač se může jevit tato rada jako nelogická, zadané úkoly zaměstnancům byste měli pravidelně kontrolovat. Ne však z důvodu nedůvěry vůči nim, ale zájmu o ně a o jejich práci. Důvody dopředu vysvětlete a při provádění kontrol si zachovejte přátelský přístup.
Oceňujte osobnosti a odměňujte individuálně

Dosáhne-li některý ze zaměstnanců byť i drobného úspěchu, oceňte jeho osobu namísto schopností a to ideálně na společné týdenní poradě, která by měla být pravidelnou součástí chodu každé firmy. Můžete ho také něčím odměnit. Opět stanovte někoho v týmu, kdo bude mít přehled o tom, co má každý rád a to pak za odměnu darujte.

7.) Vyhlašujte soutěže

Namísto tlaku na výkon, který přinese pouze krátkodobý efekt, ale z dlouhodobého hlediska zaměstnance spíše demotivuje, vyhlašujte soutěže a to především tam, kde potřebujete dosáhnout vyšších pracovních výkonů. Odměnou může být dřívější odchod z práce, den volna navíc, zaplacení obědu,… Vyberte zkrátka něco, co bude pro vítěze atraktivní.

8.) Buďte součástí týmu

Majitelé úspěšných firem ví, že by měli by být její součástí a alespoň část dne pracovat se svými zaměstnanci. Kromě toho, že je tak lépe poznají, také ukazují, že se nad ně nepovyšují a jsou pro ně důležití.

9.) Dejte zaměstnancům větší pravomoci

Víme, že tento krok může být pro někoho z vás těžký. Vzdát se kontroly a udělit zaměstnancům větší pravomoci, vyžaduje určitou dávku odvahy a hlavně důvěru v lidi v týmu. Necháte-li je však podílet se na rozhodování, docílíte jejich větší angažovanosti, loajality i lepších výkonů. A to za to stojí, nebo ne?

10.) Zachovejte si smysl pro humor

Ano, i smysl pro humor může motivaci zaměstnanců zvýšit a přispět k tomu, aby do práce chodili rádi. Pomůže především v těžkých chvílích, kdy se něco pokazí a ve firmě panuje pochmurná nálada. Ukažte, že si ho v takových situacích dokážete zachovat a být emocionální podporou týmu. Uvidíte, jak dokáže dobře mířený vtip hustou atmosféru rozbít!

Zdroj: businessleaders.cz, podnikatel.cz, businessanimals.cz

Mám zájem o odběr newsletteru