Základy angličtiny by měl dnes ovládat úplně každý. Podívejte se, jaká slovíčka a gramatiku byste měli jako začátečníci znát.

Základy angličtiny: Jaká témata byste měli znát?

Níže najdete několik témat týkajících se základů angličtiny, která byste měli jako začátečníci na úrovni A1 znát.

Časování slovesa to be

Bez slovesa to be (být) se ani jako začátečníci neobejdete. Použijete ho velmi často během vašich prvních hodin angličtiny, ale i v zahraničí, kdy budete potřebovat vyjádřit základní věty. Podívejte se níže na časování v přítomném čase prostém.

 

   1. os. j. č. (Já jsem.)

I am.

    2. os. j. č. (Ty jsi.)

You are.

    3. os. j. č. (On je.)

He is.

    3. os. j. č. (Ona je.)

She is.

    3. os. j. č. (Ono je.)

It is.

    1. os. mn. č. (My jsme.)

We are.

    2. os. mn. č. (Vy jste.)

You are.

    3. os. mn. č. (Oni jsou.)

They are.

Hodit se vám bude i tvoření slovesa to be v minulém čase, které není o moc složitější než v čase přítomném. Is/are pouze zaměníte za was nebo were.

 

   1. os. j. č. (Byl jsem.)

I was.

    2. os. j. č. (Byl jsi.)

You were.

    3. os. j. č. (Byl.)

He was.

    3. os. j. č. (Byla.)

She was.

    3. os. j. č. (Bylo.)

It was.

    1. os. mn. č. (Byli jsme.)

We were.

    2. os. mn. č. (Byli jste.)

You were.

    3. os. mn. č. (Byli.)

They were.

Základní předložky

Mezi základy angličtiny patří také místní a časové předložky. Prohlédněte si následující přehled, ať víte, jakou kdy zvolit.

 

Časové

Místní

 at afternoon (odpoledne)

 at work (v práci)

 at 8 o´clock (v 8 hodin)

 at home (doma)

 on Monday (v pondělí)

 at school (ve škole)

 on New Year´s Eve (na Nový rok)

 on the table (na stole)

 in July (v červenci)

 on the hill (na kopci)

 in 1995 (v roce 1995)

 on the bus (v autobuse)

 in summer (v létě)

 in the street (na ulici)

Výrazy some a any

Další oblastí základní angličtiny jsou výrazy some a any. Výraz some (nějaký) se užívá v kladných oznamovacích větách, any ve stejném významu jako some naopak použijete v otázkách a při záporu, kdy se slovíčko any překládá jako žádný.

Pozor! Existuje však výjimka, kdy se místo výrazu any užívá some – jedná se o otázky, při kterých někomu něco nabízíte a ptáte se ho, či ho o něco žádáte.

Základní slovní zásoba

Pokud s angličtinou hodláte začít, čekají vás v prví řadě slovíčka týkající se následujících témat:

  • rodina,
  • oblečení,
  • jídlo,
  • bydlení,
  • nakupování,
  • určování času,
  • roční období,
  • popis cesty.

V Orange Academy se naučíte kromě výše uváděných základů angličtiny i další oblasti (např. jak vytvářet otázky nebo jak užívat modální sloveso could). Budeme se na vás těšit!

Zdroj: anglictina-bez-biflovani.cz, helpforenglish.cz

Mám zájem o odběr newsletteru