Past simple neboli minulý čas prostý patří mezi základní časy v angličtině a jeho znalosti se nevyhne žádný student již v mírně pokročilém stádiu studia. Vyplatí se tedy podívat na jeho pravidla a použití.

Past simple: Jak ho tvořit, kdy ho použít a kdy nikoliv?

Podívejte se, jak past simple vytvořit, kdy ho použít a kdy nikoliv.

Jak se past simple tvoří?

Chcete-li vyjádřit past simple kladnou větou, u pravidelných sloves použijete při tvorbě past simple koncovku -ed, -d, případně -ied. Podívejte se níže na tabulku, v níž uvádíme příklady pravidelných sloves. Všimněte si, kdy se píší s -d, kdy s -ed, kdy se vyslovují s -id, kdy se poslední písmeno zdvojuje nebo kdy se změkčuje.

Příklady:

I worked a lot yesterday.
They travelled to France last year.
We had a good weekend.
He drank red wine two days ago.

PAST SIMPLE – REGULAR VERBS

ED 

D

pronunciation -id

double last letter

Y – IED 

answer – answered arrive – arrived hate – hated prefer – preferred  carry – carried 
ask – asked close – closed end – ended scan – scanned copy – copied
barbecue – barbecued dance – danced start – started shop – shopped cry – cried 
boil – boiled  like – liked text – texted stop – stopped fry – fried
brush – brushed  live – lived complete – completed travel – travelled study – studied
call – called love – loved need – needed   tidy – tidied
clean – cleaned move – moved print – printed    
click – clicked save – saved roast – roasted    
comb – combed  type – typed wait – waited    
cook – cooked  use – used want – wanted    
cover – covered        
deliver – delivered        
finish – finished         
grill – grilled         
help – helped        
look – looked         
open – opened         
play – played         
relax – relaxed         
remain – remained        
search – searched         
ski – skied        
stay – stayed        
switch – switched        
touch – touched        
walk – walked         
watch – watched        
work – worked        

U nepravidelného slovesa se pak při tvorbě minulého času prostého použije jejich druhý tvar (2. sloupeček v tabulkách).

Chcete-li vytvořit otázku, použijete pomocné sloveso did.

Pozor!
Významové sloveso zůstává v prvním tvaru (infinitivu), tedy nikoliv worked, ale work, nikoliv had, ale have atd.

Příklady:

Did you work yesterday?
Did they travel to France last year?
Did she have a good weekend?
Did he drink red wine two days ago?

Záporná věta se vytváří s pomocným slovesem did not (staženě didn’t.) Významové sloveso opět zůstává v prvním tvaru.

Příklady:

I didn’t work yesterday.
They didn’t travel to France last year.
We did not have a good weekend.
He did not drink wine two days ago.

Kdy se tento čas používá?

Vždy, když mluvíme o minulosti a z kontextu je jasné, že děj je již ukončený. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že se minulý čas pojí s příslovečnými určeními času (yesterday, last week, last month, last year, two days ago (přede dvěma dny), on Friday apod.).

Kdy se nepoužívá?

V angličtině existuje více časů, které se mohou plést. Proto jsme pro vás připravili přehled situací, kdy se past simple nepoužívá.

slovník angličtina

Minulý čas prostý versus předpřítomný

Studenti často tápou v rozdílu mezi minulým časem prostým a časem předpřítomným. Není však tak obtížné pochopit, kdy se který používá.

Pomůckou, podle níž lze past simple od předpřítomného času odlišit je, zda je děj ukončen, či nikoliv. Minulý čas prostý použijete, pokud je děj i čas děje ukončen. Ve větách se nacházejí výrazy jako je yesterday, last night, some time ago apod.

Předpřítomný čas zvolíte, pokud děj ani čas děje není ukončen.

Příklady:

I have had two cups of coffee today. (Čas není ukončen, do konce dne si ještě mohu dát další kávu).

I have lost my wallet. (Ztratil jsem peněženku a stále ji nemám). Ale: I lost my wallet but I found it later. (Použije se minulý čas prostý, protože byl děj ukončen. Peněženka se našla a mluvčí považuje celou situaci za ukončenou).

I haven’t been to Paris yet. (Zvolí se předpřítomný čas. Ještě jsem nebyl v Paříži, ale děj není ukončen, ještě se tam mohu podívat.). Ale: I was in Paris last year. (Užije se past simple – minulý rok už se nikdy nebude opakovat).

My grandma has always baked the best cakes! (Opět se užije předpřítomný čas, protože babička je stále naživu). Ale: My grandma baked the best cakes. (Zvolí se past simple – babička zemřela, již další koláče nikdy neupeče, děj je ukončen).

Minulý čas prostý vs. minulý čas průběhový

V angličtině existují dva minulé časy – prostý, o kterém pojednává tento článek a průběhový, který vyjadřuje, že děj probíhal určitý časový úsek. Pro lepší pochopení se podívejte na příklady níže.

Příklady:

I worked at home yesterday. (V tomto případě se použije minulý čas prostý, protože pouze oznamujete, že jste včera pracovali. Průběhový čas by zde neměl význam).

I was working the whole afternoon yesterday. (Zde se však hodí minulý čas průběhový, protože chcete zdůraznit, že práce trvala opravdu dlouho).

I finished my homework and went out. (Opět se zvolí minulý čas prostý. Jeden děj následoval po druhém).

I was doing my homework when he came home. (V první části věty se použije minulý čas průběhový, kdy chcete vyjádřit, že jste dělali domácí úkoly právě v okamžiku, kdy druhá osoba přišla domů. Ve druhé části věty se mluví o určitém okamžiku, který se odehrál v minulosti – tedy minulý čas prostý).

Věříme, že náš výklad o past simple byl dostatečně srozumitelný a přejeme všem studentům příjemné studium! Pokud se však v angličtině potřebujete rozmluvit, přihlaste se na některý z jazykových kurzů Orange Academy.

Mám zájem o odběr newsletteru