Kurz Anglický jazyk – začátečníci

Kurz je určen pro úplné a věčné začátečníky, kteří se chtějí naučit rychle a efektivně domluvit jednoduchou angličtinou.

Angličtina je mezinárodní dorozumívací jazyk. Jeho znalost Vám usnadní cestování, poznávání cizích kultur a navazování kontaktů v zahraničí, ale vylepší Vám i profesní životopis.

Výuka anglického jazyka pomocí Effective English®  lektorkou Mgr.Brůčkovou. Výuka anglického jazyka pomocí Effective English® lektorkou Mgr. Balážovou.


Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk.

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají komunikační cvičení, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit anglicky téměř od první minuty, začnete samozřejmě jednoduchými větami typu: „Je toto mobil?“ – „Ano, to je mobil.“, následně se přidá zápor a složitější věty. Vše bude probíhat v angličtině. A to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem anglicky a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effective English®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout. Doma si také budete moci v případě zájmu gramatiku nastudovat doma v tzv. Grammar Box.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na úroveň A1 Společného evropského rámce pro jazyky, z našich učebnic proberou přibližně 20 lekcí. Vše je ovšem velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti angličtinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu.

Z tohoto důvodu vždy v navazujících kurzech s novými zájemci prodiskutujeme jejich znalosti, případně je ověříme pomocí online testu. Ale nebojte se, pokud budete po absolvování tohoto kurzu chtít v angličtině pokračovat, Vaše skupinka naváže tam, kde jste skončili.

V kurzu pro začátečníky se budete učit z knížek Effective English® level (díl) 1, který zvládnete celý (záleží samozřejmě na délce a intenzitě kurzu), a projdete i několik lekcí z levelu 2.

Naučíte se časovat sloveso „to be“ v kladné i záporné formě, jednoduché větné konstrukce v přítomném průběhovém i prostém čase, tvorbu otázek a odpovědí. Z gramatiky se dále naučíte několik předložek („under“, „in front of“, „behind“, „before“, „after“ atd.), použití „some – any“, „little – few“, „much – many – a lot of“. Na závěr se dozvíte ještě i minulé tvary od sloves „to be“ ve spojení se dny a minulý čas od „can“.

Proberete základní slovní zásobu k tématům jako je rodina, oblečení, jídlo, dům, nakupování, určování času, roční období, naučíte se zeptat na cestu a popsat ji atd.

Aktuání termíny pro
Město Termín Délka Rozvrh Konečná cena Objednávka
Břeclav 30. 7. - 31. 8. 201825 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
5490 Kč objednat
Břeclav 30. 7. - 17. 8. 201815 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
3490 Kč objednat
Znojmo 6. 8. - 17. 8. 201810 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
2190 Kč objednat
Rosice 6. 8. - 17. 8. 201810 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
2190 Kč objednat
Rosice 6. 8. - 31. 8. 201820 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
3990 Kč objednat
Pohořelice 6. 8. - 31. 8. 201820 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
3990 Kč objednat
Znojmo 6. 8. - 31. 8. 201820 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
3990 Kč objednat
Pohořelice 6. 8. - 17. 8. 201810 dní 18:10 - 20:00
Po, Út, St, Čt, Pá
2190 Kč objednat
Mikulov 17. 9. 2018 - 30. 1. 201934 dní 17:30 - 19:20
Po, St
7990 Kč objednat
Hustopeče 17. 9. 2018 - 12. 6. 201968 dní 18:10 - 20:00
Po, St
13990 Kč objednat
Mikulov 17. 9. 2018 - 12. 6. 201968 dní 17:30 - 19:20
Po, St
13990 Kč objednat
Břeclav 17. 9. 2018 - 12. 6. 201968 dní 18:10 - 20:00
Po, St
13990 Kč objednat
Břeclav 17. 9. 2018 - 30. 1. 201934 dní 18:10 - 20:00
Po, St
7990 Kč objednat
Hustopeče 17. 9. 2018 - 30. 1. 201934 dní 18:10 - 20:00
Po, St
7990 Kč objednat
Pohořelice 19. 9. 2018 - 23. 1. 201917 dní 16:00 - 17:50
St
4490 Kč objednat
Rosice 19. 9. 2018 - 19. 6. 201934 dní 18:10 - 20:00
St
7990 Kč objednat
Znojmo 19. 9. 2018 - 19. 6. 201934 dní 18:10 - 20:00
St
7990 Kč objednat
Rosice 19. 9. 2018 - 23. 1. 201917 dní 18:10 - 20:00
St
4490 Kč objednat
Znojmo 19. 9. 2018 - 23. 1. 201917 dní 18:10 - 20:00
St
4490 Kč objednat
Pohořelice 19. 9. 2018 - 19. 6. 201934 dní 16:00 - 17:50
St
7990 Kč objednat
Velká Bíteš 20. 9. 2018 - 6. 6. 201934 dní 18:10 - 20:00
Čt
7990 Kč objednat
Velká Bíteš 20. 9. 2018 - 17. 1. 201917 dní 18:10 - 20:00
Čt
4490 Kč objednat
Brno 20. 9. 2018 - 6. 6. 201934 dní 16:00 - 17:50
Čt
7990 Kč objednat
Brno 20. 9. 2018 - 17. 1. 201917 dní 16:00 - 17:50
Čt
4490 Kč objednat
Pokud Vám žádný termín nevyhovuje, napište nám na info, nebo zavolejte na 511 119 990.