Příspěvek na dopravu je finanční podpora pro nezaměstnané. Přečtěte si, za jakých podmínek ho mohou získat, kde o něj žádat nebo kolik činí.

Kdo může příspěvek na dopravu získat?

Příspěvek na dopravu či dojíždění neboli příspěvek na podporu regionální mobility, je finanční podpora státu pro nezaměstnané, kteří jsou vedeni na úřadu práce (ÚP) jako uchazeči o zaměstnání, a kteří:

  • splňují podmínku evidence na ÚP delší než 5 měsíců,
  • méně než 5 měsíců, ale nelze jim nabídnout práci v místě trvalého bydliště kvůli zdravotnímu stavu, péči o dítě či nedostatečné praxi,
  • přišli o pracovní místo v důsledku hromadného propouštění.

Sjednaná pracovní smlouva pak musí být na dobu určitou (min. 6 měsíců) nebo neurčitou a musí obsahovat:

  • adresu místa výkonu práce,
  • mzdu, která musí být nižší než je 1,5násobek průměrné hrubé mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku,
  • datum nástupu do zaměstnání.

Abyste příspěvek na dopravu získali, nesmíte znovu pracovat pro stejného zaměstnavatele, u kterého jste byli zaměstnáni v posledních dvou letech a nesmíte mít žádné dluhy (na daních, sociálním a zdravotním pojištění).

Příspěvek na dopravu: Kdo ho může získat a kde o něj žádat?

K jakým účelům ho lze využít?

Příspěvek na dojíždění nemusíte využít jen na úhradu cestovních výdajů, ale také na hlídání dětí, kterým se v důsledku časově náročného cestování nemůžete věnovat nebo na výdaje spojené s ubytováním v místě výkonu práce.

Kde žádat o příspěvek na dojíždění?

O příspěvek na dojíždění požádejte na úřadě práce, kde jste vedeni jako uchazeči o zaměstnání prostřednictvím žádosti na webových stránkách MPSV. Vyplněnou ji doneste společně s pracovní smlouvou na úřad ještě před nástupem do nové práce. Nezapomeňte si s sebou vzít také průkaz totožnosti!

Tip: Kromě příspěvku na dopravu můžete žádat i o jednorázový příspěvek na přestěhování.

Jaká je výše příspěvku na dopravu a jak se vyplácí?

Výše příspěvku na dopravu se odvíjí od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání:

  • do 10 km* získáte částku 1 000 Kč,
  • v rozmezí 10 až 25 km se jedná o 1 500 Kč,
  • v rozsahu 25 až 50 km dostanete 2 500 Kč,
  • nad 50 km pak 3 500 Kč.

*do 10 km je příspěvek vyplácen pouze v případě, kdy mezi místem bydliště a místem výkonu práce neexistuje spoj veřejnou dopravou, jste osobami staršími 55 let, OZP, evidovanými na ÚP déle než jeden rok nebo osobami v hmotné nouzi.

Bude-li vaše žádost o příspěvek schválena, na úřad práce doložíte každý měsíc výplatní list, na jehož základě vám vyplatí částku, která vám náleží.

Zdroj: skrblik.cz, prispevky.cz, pracomat.cz

Mám zájem o odběr newsletteru