Zákoník práce mluví jasně: Zaměstnavatel vám musí poskytnout přestávky v práci na jídlo a oddych. Po kolika hodinách na ně máte nárok? Kdy jsou placené a kdy naopak trávíte čas v práci zadarmo? Některé přestávky se totiž do pracovní doby nezapočítávají. Ujasněte si, na co máte nárok jednou pro vždy. 

Zákoník práce a přestávky v práci: základní pojmy

Zajímá vás problematika přestávek v práci? Aby zaměstnavatelé nezneužívali pracovní dobu zaměstnanců a byly dodrženy základní potřeby člověka, byly pauzy v práci pořešeny zákoníkem práce, konkrétně v paragrafu 88 a 89. Zákoník práce definuje dva druhy přestávek, které mají odlišnou podobu i podmínky. Jedná se o:

1. Pracovní přestávky

V tomto případě mluvíme o povinnosti zaměstnavatele umožnit zaměstnanci pauzu na oddych a jídlo. Délka přestávky je stanovena na 30 minut a může být rozdělena na menší úseky dle provozu, jeden z úseků však musí mít alespoň 15 minut. Tuto přestávku si zaměstnanec vybírá během pracovní doby nejdéle po 6 hodinách práce. U nezletilých se dokonce interval nepřetržitého pracovního provozu zkracuje a pauza musí být umožněna už po 4,5 hodinách.

Pracovní přestávku si nelze vybrat na začátku ani na konci pracovní doby. Měla by sloužit k občerstvení a odpočinku během pracovní doby, ideálně tedy někde uprostřed pracovního dne.

Tato přestávka se nepočítá do pracovní doby, není tedy placená. Čas tedy v práci trávíte zadarmo a to povinně, jelikož ji nelze vynechat a odejít například dříve z práce.

Pracovní úvazky a přestávky:

  • Jestliže pracujete na plný úvazek, tedy 8 hodin denně, musíte si přestávku vybrat a v práci reálně trávíte 8,5 hodiny.
  • U tzv. dvanáctek máte opět nárok pouze na jednu půlhodinovou pauzu, protože na další pauzu vám vzniká nárok až po 6 hodinách práce, což by vycházelo na konec směny, kdy už se pauzy čerpat nesmí.
  • V případě 16hodinové směny máte nárok na dvě přestávky.
  • U zkrácených úvazků (6 hodin) si přestávku vybrat nemusíte. Když se však se zaměstnavatelem dohodnete na čerpání pauzy např. po 4 hodinách, reálně v práci strávíte 6,5 hodiny.

2. Bezpečnostní přestávky

Dalším druhem se stává bezpečnostní přestávka, která se řídí speciálními předpisy. Nemají na ni nárok všichni zaměstnanci pouze určité skupiny jako:

  • pracovníci v prostředí, které zatěžuje organismus (například práce v chladu, nepřirozené poloze, monotónní práce nebo třeba s velkou zrakovou zátěží)
  • účastníci silničního provozu (řidiči autobusů, tramvají apod.)
  • zaměstnanci v rizikovém prostředí (například s vysokou prašností, práce s chemikáliemi a tak dále)
  • posádka vrtulníku nebo letadla

Typické pro tyto skupiny zaměstnanců je, že si nemohou určit pracovní tempo sami, udržují dlouho pozornost nebo jsou jinak zatížení. Často se tedy jedná o pracovníky u výrobních linek, obsluhu strojů, řidiče z povolání apod.

Bezpečnostní přestávky opět nelze vybrat na začátku ani na konci pracovní doby, měla by totiž sloužit jako skutečný oddech během náročné práce. Na rozdíl od klasické obědové pauzy se započítávají do pracovní doby a jsou tedy placené.

Ve většině případů se jedná o pauzu 5 až 10 minut každé dvě hodiny. Pouze u řidičů se jedná o pauzu 45 minut nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce, lze ji však opět rozdělit.

Tip: Máte pocit, že váš zaměstnavatel porušuje výše zmíněné podmínky? Můžete se obrátit na inspektorát práce a podat podnět k prošetření (lze tak učinit i anonymně).

Kdy si nemůžete pracovní přestávku vybrat?

Existují také případy, kdy na pauzu na oddych a jídlo nemáte nárok. Mezi takové situace patří pracovní činnosti, které nelze přerušit například z důvodu technologického postupu, provozní nepřerušitelnosti a podobně. Také klasickou přestávku lze vynechat v případě, že vás nemá kdo vystřídat (na pracovišti se například nacházíte sami) nebo vám práce umožňuje dostatek času na oddych a jídlo během pracovní doby.

V těchto případech je zaměstnanci poskytnutá tzv. přiměřená doba na jídlo a oddych, není stanovena její délka, ale většinou se opět jedná o 30 minut. Takový způsob pauzy se započítává do pracovní doby a je proplacen.

Přestávky v práci

Přestávky v práci: Kdy se o ni jedná a kdy ne?

A zde vznikají časté konflikty mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které často vedou i k soudním sporům. Rozlišit totiž klasickou pauzu na jídlo (neplacenou) a přiměřenou dobu na jídlo (placenou) dělá mnohým pracovníkům potíže a následně se diví počtu odpracovaných hodin na výplatní pásce.

Základní rozdíl si můžeme představit například v rámci pracovní pozice u výrobní linky (12hodinová směna). Zaměstnanec, který je např. nahrazen kolegou, odchází čerpat pracovní pauzu a skutečně stráví 30 minut odpočinkem a jídlem, právě vyčerpal klasickou neplacenou pauzu, kterou popisujeme v bodě 1. Pokud se však během zbytku směny stihne občas protáhnout a ukousnout si ze svačiny nebo se napít, ale stále dbá na plynulý chod linky, využívá pouze přiměřenou dobu na jídlo, která je placená.

Přestávky v práci a nejčastější otázky:

Pro úplnost se nyní zaměříme na nejčastější dotazy ohledně přestávek v práci.

Existují nějaké rozdíly v případě zkrácených úvazků?

Ne, ani v případě zkráceného úvazku neexistují žádné výjimky. Zákoník práce nijak nerozlišuje pauzy dle délky úvazku, stále platí, že máte nárok na pauzu po 6 hodinách práce (pracujete-li např. pouze 4 hodiny denně, nemáte nárok na nic).

Lze stanovit delší pracovní přestávky?

Zákoník práce určuje minimální délku 30 minut, ale maximální délku neurčuje. Zaměstnavatel vám tedy může poskytnout třeba hodinové pauzy. Vše by mělo být určeno v pracovní smlouvě.

Jak je to s přestávkou mezi dvěma směnami?

Přestávky v práci neřešíme pouze z hlediska jedné směny, ale také doba odpočinku mezi dvěma směnami musí být dodržena. Podle zákona by měla činit nejméně 11 hodin. Někdy lze tento úsek zkrátit na 8 hodin, ale zaměstnavatel vám musí poskytnout další odpočinek delší právě o zkrácené 4 hodiny.

pracovník

Máte nárok na bezpečnostní přestávku? Pouze pokud patříte mezi rizikové skupiny.

Mohu trávit přestávky v práci mimo pracoviště?

Pracovní přestávku můžete trávit kdekoliv (v restauraci, venku na vzduchu), dodržet musíte jen její délku.

Co když mám tolik práce, že mi na přestávku nezbyde čas?

Zahlcuje vás zaměstnavatel takovým množstvím úkolů, že na přestávku nestíháte odejít? Ze zákona na ni však máte nárok. Výjimkou se může stát pouze nepřetržitý provoz apod., který jsme popisovali výše. Jestliže vám šéf “jen” stále přiděluje další a další úkoly, na přestávku nárok máte. V extrémních případech, kdy se s ním nelze dohodnout, může pomoci změna práce.

Lze si přestávku napracovat a odejít dřív z práce?

Tento postup zvolit nelze. Nemůžete tedy například vynechat oběd a pak odejít o půl hodiny dříve domů. Čerpání pracovních přestávek je povinné jak pro zaměstnavatele (který vám je musí poskytnout), tak pro vás. Slouží jako prevence zdraví, úrazů i zvýšení efektivity, jelikož odpočinek je během práce potřebný.

Zajímají vás další neznámé ohledně této problematiky? Podívejte se na další naše články anebo nám napište svůj dotaz do komentářů.

Zdroj: finance.cz, prace.cz, bozp.cz

Mám zájem o odběr newsletteru