Přečtěte si, co kontroluje inspektorát práce a kdy se na něj můžete obracet. V článku najdete také nejdůležitější kontakty na oblastní inspektoráty.

Inspektorát práce: Co to je a kdy se na něj obrátit?

Inspektorát práce je orgán státní správy, který má za úkol kontrolovat dodržování předpisů zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce.

Můžete se na něj obrátit, pokud řešíte v zaměstnání následující problémy:

  • nebyla vám vyplacena mzda (plat) v termínu splatnosti*,
  • nebyly vám vyplaceny cestovní náhrady,
  • po ukončení pracovního poměru jste nedostali odstupné v nejbližším výplatním termínu,
  • stal se vám pracovní úraz a byli jste kvůli němu práce neschopní déle než 3 dny nebo jste byli hospitalizováni déle než 5 dní.

*Termínem splatnosti není výplatní termín uvedený ve smlouvě, ale poslední den následujícího měsíce po vykonané práci.

Tip: Na stránkách inspektorátu najdete odpovědi na otázky týkající se plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovněprávních vztahů (pracovních poměrů, dohod, pracovní doby, překážek v práci, dovolené i dalších témat).

Pozor! S tímto orgánem státní správy však nemůžete řešit věci, které spadají do kompetencí jiných úřadů (např. práce). Nejčastěji se jedná o:

  • uplatňování nároků vůči zaměstnavateli (vymáhání mzdy apod.),
  • podporu a pomoc v hmotné nouzi,
  • potvrzování zdanitelných příjmů,
  • placení zdravotního pojištění,
  • uznání nemoci z povolání,
  • stížnosti na hygienické podmínky v práci (špatné osvětlení, hluk atd.).

inspektorát práce

Jak je to s podáním podnětu a jak probíhá jeho vyřízení?

Chcete-li podat podnět k provedení kontroly zaměstnavatele, můžete tak učinit, ať už jste fyzická, nebo právnická osoba. Důležité je vyplnit veškeré údaje o zaměstnavateli (název, sídlo, místo výkonu práce, IČ,…) a přiložit kopie dokumentů, dokládajících popisované skutečnosti (pracovní smlouva, mzdový výměr, usvědčující fotografie apod.).

Pro následnou komunikaci je nutné doplnit údaje o vaší osobě. Nemusíte se však bát jejich zveřejnění zaměstnavateli. Inspektorát musí zachovat o těchto informacích mlčenlivost. Stížnost můžete zaslat písemně elektronicky, poštou nebo ji doručit osobně na příslušný oblastní inspektorát či na Státní úřad inspekce práce. Podnět lze podat i telefonicky.

Usoudí-li inspektorát, že je kontrola zaměstnavatele nezbytná, provede ji v oblasti, na kterou ve stížnosti upozorňujete. Poté vás písemně informuje o jejím výsledku a o tom, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu potvrzeny.

Tip: Podívejte se, jak je to z hlediska bezpečnosti práce s pracovními oděvy a jejich nárokem od zaměstnavatele.

Kontakty na oblastní inspektoráty práce

Níže najdete kontakty na důležité oblastní inspektoráty práce.

Praha

Adresa: Kladenská 103/105 160 00 Praha 6
Telefon: +420 950 179 310
E-mail: praha@suip.cz
E-podatelna: epodatelna.praha@suip.cz
Datová schránka: dqiefdg

Brno

Na oblastní inspektorát práce se sídlem v Brně se můžete obracet, pokud patříte do Jihomoravského, nebo Zlínského kraje.

Adresa: Milady Horákové 3 658 60 Brno
Telefon: +420 950 179 900
E-mail: brno@suip.cz
E-podatelna: epodatelna.brno@suip.cz
Datová schránka: a9heffd

Ostrava

Oblastní inspektorát práce Ostrava využijete v případě, kdy žijete v Moravskoslezském, nebo Olomouckém kraji.

Adresa: Živičná 2 702 69 Ostrava
Telefon: +420 950 179 211
E-mail: ostrava@suip.cz
E-podatelna: epodatelna.ostrava@suip.cz
Datová schránka: 5bzeezt

Další kontakty najdete na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Tip: Hodláte skončit v současné práci a přemýšlíte o rekvalifikaci? Prohlédněte si kurzy od Orange Academy!

Zdroj: manpower.cz, suip.cz

Mám zájem o odběr newsletteru