Přemýšlíte-li nad rekvalifikací na pozici mzdové účetní, v první řadě byste měli vědět, co všechno tato práce obnáší. V článku se dozvíte, za co zodpovídá i jaké znalosti a dovednosti musí mít.

Co je to mzdové účetnictví?

Mzdové účetnictví je souhrn administrativních prací, které souvisejí se zaměstnáváním pracovníků. Týkají se nejen zpracování mezd, srážek z nich, daní a jiných odvodů, ale také veškeré personální a mzdové evidence, kterou je například uzavírání pracovních smluv (případně dohod o provedení práce, pracovní činnosti) nebo jejich ukončování.

Jaká je náplň práce mzdové účetní?

Jedním z hlavních úkolů mzdové účetní je počítání mezd a jejich zaúčtování. Při jejichž zpracování musí zohlednit:

 • druh pracovního poměru,
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění,
 • srážky ze mzdy,
 • odpracovanou dobu zaměstnanců,
 • náhrady mzdy při pracovní neschopnosti,
 • sociální dávky,
 • cestovní náhrady,
 • druh a strukturu mzdy.

Aby mohla mzdy vypočítat, musí nejprve shromáždit veškeré důležité podklady. Následně při práci používá některý z účetních programů (např. Pohoda). Ty umožňují nejen účtování účetních případů, ale také výpočty mezd nebo komunikaci s úřady.

Kromě toho má na starosti:

 • zakládání osobních složek zaměstnanců,
 • provádění kontrolní činnosti podle pokynů a stanovených postupů,
 • zajišťování odměňování zaměstnanců,
 • přípravu a realizaci účetní závěrky,
 • zpracování a vedení evidence exekucí.

A co si pod těmito pojmy představit? Aby mohla mzdová účetní vytvořit novému zaměstnanci pracovní smlouvu, případně dohodu, musí při jeho přijetí shromáždit veškeré důležité dokumenty:

 • zápočtový list,
 • potvrzení o kvalifikaci,
 • o trestní bezúhonnosti,
 • o zdravotní způsobilosti,
 • dokumenty sloužící k uplatnění slev na dani z příjmů.

mzdová účetní

Po vyhotovení smlouvy a obstarání výstupu z pracovní lékařské prohlídky, školení BOZP a PO, případně dohody o hmotné odpovědnosti a dalších materiálů, založí novému pracovníkovi osobní složku. Následně ho musí přihlásit do registru zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení. Každý měsíc pak těmto institucím zasílá formuláře o výši plateb.

Při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, vytvoří patřičný dokument (dohodu, zrušení ve zkušební době, okamžité zrušení, výpověď) a případnou dohodu o odstupném. Odevzdá mu zápočtový list, přepočítá a nechá proplatit nevyčerpanou dovolenou. Také musí vystavit mzdové listy a potvrzení zaměstnavatele, sloužící k posouzení nároku zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti, odeslat evidenční list důchodového pojištění a požádá-li o to zaměstnanec, musí mu vystavit pracovní posudek.

Co by měla mzdová účetní znát?

Abyste mohli vykonávat profesi mzdové účetní, měli byste mít ukončené alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru nebo absolvovat rekvalifikační kurz na tuto pozici.

K výkonu tohoto povolání je zapotřebí také některých odborných znalostí a dovedností (vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány, ovládání počítače a mzdových programů apod.). Práce mzdové účetní obnáší také znalosti rozsáhlé problematiky účetnictví, daní, HR a zákonů. Musí znát například:

 • zákoník práce,
 • daňovou problematiku (především daň z příjmů fyzických osob),
 • mzdové doklady, jejich zpracování a evidenci,
 • personalistiku, mzdy a platy, mzdové (platové) předpisy, formy odměňování,
 • odvody zdravotního a sociálního pojištění,
 • výpočty a vyhodnocování mzdových a prémiových ukazatelů.

Chcete-li se vzdělávat v této oblasti, přihlaste se na kurz mzdového účetnictví u Orange Academy, který v době pandemie probíhá online formou!

Zdroj: money.cz, cs.wikipedia.org, nsp.cz

Mám zájem o odběr newsletteru