V životě podnikatele nastanou situace, kdy potřebuje svoji živnost pozastavit, nebo dokonce zrušit úplně. V článku vám prozradíme, jak na pozastavení živnosti (či zrušení) a co to pro vás znamená. 

Máte založený živnostenský list a potřebujete jej z nějakého důvodu přerušit? Věřte, že v letošním a loňském roce nejste jediní, kdo tuto záležitost musí řešit. Za první tři čtvrtletí roku 2020 přesáhl počet přerušených živností hranici 74 tisíc. Jelikož většina žádostí o přerušení živnosti přišla od živnostníků z výroby, obchodu a služeb či stravování, dá se předpokládat, že k tomuto výraznému rekordu pomohl covid-19 a opatření s ním spojená.

Dobrou zprávou je, že průzkumy z prvního kvartálu letošního roku poukazují na postupný rozjezd zmražené ekonomiky, jelikož počet založených firem a živnostenských oprávnění opět stoupá.

Přerušit nebo zcela zrušit svou živnost můžete z nejrůznějších důvodů. Mezi ty nejčastější patří:

  • dlouhodobá nemoc či zranění, které znemožňuje výkon povolání
  • nedostatek poptávky po službách, které nabízíte a začlenění do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
  • nástup do klasického zaměstnání
  • změna pracovních preferencí atd.

Jak na pozastavení živností: Co je potřeba vyřídit a kde?

Pozastavení živnosti můžete provést na kterémkoliv živnostenském úřadě po celé České republice. Sice nemáte ze zákona povinnost oznamovat váš záměr pozastavit živnost přímo na živnostenském úřadě a oznámení lze zaslat pomocí jakékoliv pobočky Czech Pointu, přesto však doporučujeme zajít přímo na úřad. Jedná se totiž o praktičtější postup.

Na živnostenském úřadě totiž můžete vyplnit takzvaný změnový list, který slouží k obeznámení ostatních úřadů o přerušení podnikání. Vše tedy vyřídíte rovnou na jednom místě a ušetříte čas.

Žádost o přerušení živnosti

Formulář, který slouží k pozastavení živnosti, najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v záložce podnikání. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí dále hledejte formuláře a žádosti například o podporu v nezaměstnanosti a tak dále.

Vyplněnou žádost o přerušení můžete zaslat příslušnému úřadu poštou, předat osobně, pomocí datové schránky nebo elektronicky (podmínkou je elektronický podpis).

Kam nahlásit přerušenou živnost?

Tím však celý proces nekončí. Pozastavení živnostenského oprávnění je nutné do osmi dnů nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Do 15 dnů skutečnost musíte nahlásit finančnímu úřadu. Při nedodržení postupu vám hrozí finanční sankce.

Žádost o pozastavení živnosti

Žádost o pozastavení živnosti lze zaslat i elektronicky.

Živnostenské oprávnění lze pozastavit nejdříve v den doručení oznámení živnostenskému úřadu nebo jakýmkoliv pozdějším datem. V žádosti je potřeba uvést datum jejího předpokládaného obnovení. Pro ten však nejsou stanovena žádná pravidla. Přerušit živnost tedy můžete klidně pouze na pár měsíců nebo i na několik let.

Také v případě, že máte živnostenské oprávnění na více činností, můžete přerušit nebo zrušit pouze některou z nich. Tento fakt však nezapomeňte uvést v žádosti.

Pro plátce DPH: Živnost samozřejmě můžete přerušit i jako plátce DPH, ale dokud nezrušíte i registraci DPH, jste jím i nadále. Pořád tedy máte povinnost podávat finančnímu úřadu nulové daňové přiznání a to po celou dobu přerušení.

Svoji pozastavenou živnost můžete opět obnovit

Pozastavení živnosti není nevratné, přece jen se jedná o pouhé přerušení podnikání. Lze jej velmi snadno a poměrně rychle opět obnovit i v dřívější dobu, než jste uvedli do žádosti o přerušení.

Stačí pouze opět navštívit živnostenský úřad (či Czech Point) a opět vyplnit a podat změnový list. Nezapomeňte změnu nahlásit i na příslušné orgány. Od této chvíle můžete opět začít podnikat ve stávajícím oboru. Ke své živnosti také můžete přidat nový obor.

Modelová situace: Podnikáte v oboru personalistiky a z důvodu dlouhodobé nemoci svou živnost na několik měsíců přerušíte. Během této doby se začnete zajímat o příbuzný obor a absolvujete rekvalifikační kurz asistentky. Po skončení nemoci si obnovíte stávající živnost a přidáte k ní další činnost tak, abyste mohli vykonávat obě pozice najednou.

Zrušení živnostenského oprávnění

Zatímco pozastavení živnosti lze znovu obnovit, úplné zrušení už je nevratné, a proto si jej raději dvakrát rozmyslete. Pokud však dojdete k názoru, že svou živnost opravdu chcete zrušit, bude vás opět čekat cesta na živnostenský úřad a vyplnění změnového listu. Dále také nahlášení na příslušné úřady. Postup je tedy při přerušení, zrušení i obnovení téměř totožný.

Po zrušení živnostenského oprávnění se údaje o vás a vašem podnikání budou vyskytovat v rejstříku ještě další 4 roky, než dojde k úplnému smazání těchto údajů. Při zrušení pouze jedné z více činností se v rejstříku budete objevovat nadále.

Podpora v nezaměstnanosti po přerušení živnosti

I přesto, že jste si až doposud vydělávali jako OSVČ, při zrušení nebo přerušení podnikání máte nárok na podporu v nezaměstnanosti a evidenci v databázi uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Následně vám může úřad pomoci s hledáním nové práce a zaměstnáním.

K žádosti o podporu v nezaměstnanosti budete dokládat také potvrzení o době účasti pojištění od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Toto potvrzení vám vydá daná pobočka OSSZ na základě vaší žádosti, kterou lze opět podat osobně, e-mailem nebo datovou schránkou.

Dostali jste se svým podnikáním do nevýdělečného stavu a potřebujete si najít novou práci? Vyzkoušejte některý z našich rekvalifikačních kurzů, který vám pomůže s nastartováním nové kariéry a zvýší vaše šance na pracovním trhu.

Zdroj: mesec.cz, finance.cz

 

Mám zájem o odběr newsletteru