Jako spotřebitelé elektrické energie, telefonních a dalších služeb byste měli vědět, že v případě úhrad závazků po splatnosti se můžete dostat na seznam dlužníků, které spravuje SOLUS. Přečtěte si, co dělat pro to, abyste se zápisu do registru vyhnuli.

Co je SOLUS a jaké plní funkce?

SOLUS je zkratka pro Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Právnickým osobám (členům sdružení) poskytuje informace především o dlužnících v prodlení se splácením, kteří jsou uvedeni v registru negativních záznamů.

Cílem sdružení je:

 • podílet se na prevenci předlužení klientů,
 • zamezovat růstu počtu dlužníků v prodlení se splácením,
 • pomáhat předcházet finančním ztrátám věřitelů.

Jaké registry do sdružení patří?

SOLUS sdružuje více registrů. Konkrétně se jedná o:

 • Registr fyzických osob (tzv. negativní registr), který shromažďuje informace o spotřebitelích neplnících své smluvní nebo finanční závazky vůči členům sdružení,
 • Registr IČ evidující stejným způsobem fyzické osoby podnikající a právnické,
 • Pozitivní registr, který má opačnou funkci než oba předchozí (shromažďuje a zpracovává informace o spolehlivých klientech),
 • Registr třetích stran, v rámci něhož si členské společnosti vyměňují informace o nekorektním či podvodném jednání třetích stran (zprostředkovatelů apod.),
 • Registr neplatných dokladů sloužící k evidenci odcizených nebo neplatných dokladů (občanských průkazů) žadatelů služeb,
 • Insolvenční registr, který poskytuje údaje o konkrétních klientech, nových dlužnících apod.

solus registr

Komu SOLUS slouží?

SOLUS slouží členským společnostem, které do něj zadávají informace o svých zákaznících a jejich platební morálce. Jedná se o následující právnické osoby:

 • banky,
 • pojišťovny,
 • dodavatele elektrické energie,
 • dodavatele telefonních služeb.

Pokud máte s některou společností uzavřenou smlouvu, můžete se v případě neplacení dostat do negativního registru. Níže se dočtete více informací o podmínkách zařazení, délce evidování či výmazu z registru.

Podmínky zařazení do Registru fyzických osob nebo IČ

Jak již bylo výše uvedeno, do Registru fyzických osob nebo IČ můžete být zařazeni v případě, že neplníte své závazky vůči členským společnostem. Poprvé vás mohou do registru zapsat, když jste v prodlení se splněním finančních závazků po splatnosti z úvěrové, leasingové či jiné smlouvy. Minimální výše takového závazku činí 500 Kč.

Pokud jste však zapomněli uhradit pouze jednu splátku, zápisu do registru se nemusíte obávat. Členské společnosti zapisují dlužníky zpravidla až po nezaplacení 3 po sobě jdoucích splátkách (měsících od data splatnosti faktury).

Pozor! V následujících situacích však můžete být zapsáni i po 2 neuhrazených splátkách:

 • při začátku a konci smluvního vztahu, kdy nedošlo k uhrazení první (poslední) splátky,
 • v případě, kdy byl kvůli neplacení zesplatněn úvěr, či se muselo odstoupit od smlouvy.

Jak zjistit, zda jste vedeni v SOLUS registru?

Chcete-li zjistit, zda jste vedeni v některém z registru, je třeba, abyste podali písemnou nebo elektronickou žádost. K ní musíte přiložit kopii občanského průkazu (příp. cestovního pasu či průkazu o povolení k pobytu). Výpis z Registru fyzických osob můžete obdržet i přes SMS. Nutné je znát tzv. SIN kód, který si můžete objednat prostřednictvím žádosti.

Kontakt pro zaslání písemné žádosti je: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč. Poskytnutí informací o evidenci v registru může být zpoplatněno. Ceny se pohybují v rozmezí od 200 Kč – 500 Kč v závislosti na tom, zda žádáte jako fyzická osoba podnikatel, nepodnikatel nebo právnická osoba.

Délka evidence údajů v registrech

Jestliže jste byli do některého z registrů zaznamenáni, SOLUS bude uchovávat informace o úhradě dluhu po dobu 3 let. Výjimku tvoří telekomunikační poplatky a služby, případně dodávky elektřiny a plynu. U těchto služeb dochází k automatickému výmazu po roce od data úhrady dlužné částky po splatnosti.

Z toho vyplývá, že k odstranění z registru nedochází po úhradě dlužné částky. Pro členské společnosti je důležitá i informace, že jste své smluvní závazky porušili. Nicméně vždy do 10. dne nového kalendářního měsíce musejí provést aktualizaci registru. Pokud tedy dluh uhradíte, změna se v něm následující měsíc projeví.

Co dělat, pokud se dostanete do registru neoprávněně?

Případů, kdy se můžete dostat do registru neoprávněně, je málo. Může se tak stát, pokud je vám odcizena identita. V takové situaci kontaktujte členskou společnost, která záznam provedla. Zjistí-li se, že jde o neoprávněný zápis, bude neprodleně odstraněn.

Zdroj: solus.cz, okfin.cz

Mám zájem o odběr newsletteru