V dnešní době nabízí banky spousty typů podnikatelských účtů, které jsou primárně určeny pro obchodní společnosti a právnické osoby z veřejného sektoru – školy, nemocnice, divadla. Jedná se o účet, který je určen pouze pro podnikatelské transakce. Založit si jej mohou i osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ. Jaké výhody nabízí podnikatelský účet a v čem se liší od osobního? Informace nabízí dnešní článek. 

Podnikatelský bankovní účet pro OSVČ

V České republice neexistuje žádný předpis, který by ukládal povinnost založení podnikatelského bankovního účtu pro OSVČ. V případě, že se OSVČ však rozhodne pro založení separátního podnikatelského účtu získá tím několik výhod:

  • Odlišení osobních a podnikatelských transakcí – při daňovém přiznání ušetří oddělený podnikatelský účet práci i čas;

  • ochrana soukromí – v případě, že vás finanční úřad požádá o předložení výpisu z účtu, nebo vám daňové přiznání zpracovává účetní, tak oba tyto subjekty uvidí jen platby, které souvisí s podnikáním;

  • zveřejnění čísla bankovního účtu – pro plátce DPH platí povinnost zveřejnit své číslo účtu na stránkách Ministerstva financí ČR v celostátním registru plátců DPH, zde se tedy opravdu vyplatí uvést pouze podnikatelský účet;

  • snazší čerpání podnikatelského úvěru – získat u banky podnikatelský úvěr je s podnikatelským účtem mnohem snazší. Kromě toho si lze uplatnit úroky jako daňově uznatelné;

  • snížení základu daně – poplatkům za vedení účtu se v případě založení podnikatelského účtu nevyhnete. Lze si však o zaplacené poplatky snížit základ daně.

Rozdíly mezi osobním a podnikatelským účtem

Hlavním rozdílem je, že osobní účet si může založit pouze fyzická osoba. Podnikatelský účet si může založit právnická, ale i fyzická osoba – OSVČ. V případě osobního účtu se daň z úroků odvádí automaticky. Naopak u podnikatelského účtu si musí podnikatel daň spočítat sám a následně ji i odvést v rámci každoročního daňového přiznání. Osobní účty jsou navíc velmi často bez poplatků – založení, vedení, výběry z bankomatů. U podnikatelských účtů se poplatky pohybují kolem desítek až stovek korun.

Výhodou podnikatelského účtu je určitě vyšší komfort. Banky nabízí k podnikatelským účtům služby, které u osobního sjednat nelze – export dat propojený s účetnictvím a napojení na platební bránu a terminál. V internetovém bankovnictví lze najít řadu funkcí, které umožňují filtrovat platby podle různých parametrů a jednoduše exportovat data pro účetnictví. V neposlední řadě podnikatelský účet otevírá dveře k dalším atraktivním bankovním produktům, jakým může být firemní kreditní karta a výhodný podnikatelský kontokorent.

Podnikatelský účet

Podnikatelský účet nabízí přehledné internetové bankovnictví.

Založení podnikatelského bankovního účtu

V případě, že jste OSVČ a rozhodnete se pro založení podnikatelského účtu, tak potřebujete:

  • Dva doklady totožnosti – nejčastěji občanský a řidičský průkaz;

  • doklad o přidělení IČO – lze předložit výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku.

Jako právnická osoba – majitel firmy budete potřebovat:

  • Dva doklady totožnosti – např. občanský a řidičský průkaz;

  • doklad prokazující existenci firmy – poslední platná verze stanov, zakladatelská listina, notářský zápis, výpis z obchodního rejstříku;

  • výpis z evidence skutečných majitelů – např. poslední auditovaná výroční zpráva.

Výběr podnikatelského účtu by se rozhodně neměl podceňovat. Každá banka nabízí jiné podmínky a s nimi spojené i poplatky. Výběr banky je velmi individuální a záleží především na tom, jaké služby budete využívat. Navíc založení a vedení podnikatelského účtu zdarma nabízí v dnešní době velké množství bank. Dodatečné poplatky se ve většině případů vážou na vyšší počet transakcí nebo zahraniční platby.

Mám zájem o odběr newsletteru