Podmínkové věty neboli kondicionály způsobují studentům problémy. Patříte-li mezi ně, přečtěte si náš článek, ve kterém se dozvíte, jak se v nich vyznat a jak je správně tvořit.

Domníváme se, že není nutné se jich obávat, jen je potřeba zvládnout několik základních pravidel.

Nejprve si rozdělíme kondicionály do 4 skupin. Zatímco první dvě skupiny jistě hravě zvládnete, poslední skupina je pro opravdové „fajnšmekry“. Tuto skupinu však v běžné řeči příliš nevyužijete.

Skupiny kondicionálů

1. skupina-nultý kondicionál (Zero Conditional)

Jedná se o reálné podmínky, které by se daly charakterizovat jako: jestliže (když) se stane toto, stane se i něco jiného.

Příklady:

If you are thirsty, you can have something to drink. Jestliže máš žízeň, můžeš si dát něco k pití.

When I have time, I read a good book. Když mám čas, přečtu si dobrou knihu.

V obou částech věty použijeme přítomný čas.

2. skupina-první kondicionál (the First Conditional)

Stále jde o reálnou podmínku, která je však laděná do budoucna.

Příklad:

If I pass my exam, I´ll have a big party. Jestliže složím zkoušku, budu mít velkou oslavu.

Pozor! Po časových spojkách používáme vždy tvar přítomného času, i když je laděna do budoucího času. V druhé části věty použijeme will.
Další možné časové spojky: when (když, až), as soon as (jakmile), while (zatímco), unless (dokud ne), till/until (dokud).

Příklady:

Will you call me when you finish? Zavoláš mi až skončíš?

I´ll send you an email as soon as they confirm our order. Pošlu Ti email, jakmile potvrdí naši objednávku.

We won´t start unless they come. Nezačneme, dokud nepřijdou.

You will wait till they call you. Počkáš, až Tě zavolají.

podmínkové věty (kondicionály)

3. skupina-druhý kondicionál (the Second Conditional)

Zde již hovoříme o takzvaném nereálném kondicionálu, tedy o tom, co by bylo, kdyby…

Příklady:

If she was late, she wouldn´t find him there. Kdyby přišla pozdě, už by ho tam nenašla.

Po spojce if používáme minulý čas, zatímco ve druhé části věty aplikujeme would/should/could/might.

Další příklady:

They couldn´t finish their journey if their car wasn´t repaired in time. Nemohli by dokončit cestu, pokud by jim včas neopravili auto.

She might go to Prague if she won the competition. Kdyby vyhrála soutěž, mohla by jet do Prahy…

4. skupina-třetí kondicionál (the Third Conditional)

If I had bought the tickets earlier we might have had better seats. Kdybych ty lístky býval koupil dřív, měli bychom lepší místa.

If I had discussed this topic with my boss, we needn´t have got into trouble. Kdybych toto téma probral s mým šéfem, nemuseli jsme se dostat do potíží.

If I had studied better, I would have passed my exam. Kdybych byl studoval lépe, složil bych tu zkoušku.

I zde se jedná o nereálnou podmínku. Hovoříme o situaci, která se potencionálně mohla/nemusela stát, kdyby…

Po spojce if použijeme předminulý čas (had +3. tvar nepravidelného slovesa), v druhé části věty bude čas předpřítomný (have + 3. tvar nepravidelného slovesa). V této části věty opět využijeme některé z modálních sloves (would, might, should, could, needn´t).

Věříme, že jsme toto téma dostatečně objasnili. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi vám vše dovysvětlíme.

Chcete-li se zdokonalit v angličtině, přihlaste se na některý jazykový kurz Orange Academy.

V době karantény jsme připraveni vám poskytnout výuku jazyků online přes Skype či videokonferenci. Pro více informací nás kontaktujte!

Mám zájem o odběr newsletteru