Řada studentů anglického jazyka považuje předpřítomný čas za nepřekonatelný problém. Přitom se používá velmi často a jeho zvládnutí je pro dobrou znalost jazyka nezbytné.

Na praktických příkladech si ukážeme, jak se předpřítomný čas tvoří, kdy se používá a kdy by se použít neměl. Předvedeme si také rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem a jak zvolit ten správný.

Jak se tvoří předpřítomný čas prostý

Při tvorbě předpřítomného času využíváme jednoduchého schématu:

HAVE (případně HAS ve 3. osobě jednotného čísla) + -ED (u pravidelného slovesa)
+3. tvar nepravidelného slovesa

Příklady:

I have washed. (pravidelné sloveso)
He has played. (pravidelné sloveso)
We have written. (nepravidelné sloveso)
She has done. (nepravidelné sloveso)

Kdy se předpřítomný čas používá

Používání předpřítomného času se může zdát komplikované, protože zahrnuje hned několik možných situací, kdy je třeba ho zvolit. Rozebereme si většinu z nich a nezapomeneme ani na praktické příklady.

1. Zkušenosti, zážitky

Už jste někdy někde byli? Už jste někdy něco ochutnali? Už jste někdy něco zkusili?
To jsou typické věty, ve kterých se nám bude předpřítomný čas hodit.

Příklady otázek:

Have you ever been to Australia? Už jste někdy byli v Austrálii?
Have you ever eaten a shark? Už jste někdy jedli žraloka?
Has she ever tried water skiing? Už někdy zkoušela vodní lyžování?

V otázce tohoto typu velmi často využijeme příslovce EVER (někdy). Avšak pozor! Použijeme ho pouze v otázce.

Příklady odpovědí:

Yes, I have been to Australia.
Ano, už jsem byl v Austrálii.

Vyjadřujeme, že jsme již Austrálii navštívili a není vyloučeno, že tam v budoucnu pojedeme znovu. Děj
je tedy stále neukončen. Neukončenost děje je dalším znakem předpřítomného času.

Yes, I have already tried water skiing.

Ano, už jsem zkoušela vodní lyžování. Already v této větě vyjadřuje UŽ. Nicméně použití tohoto slova
má pouze zdůrazňovací charakter. Pokud ho nepoužijeme, význam věty se nezmění.

Příklady záporné odpovědi:

No, I have never eaten a shark. Ne, nikdy jsem nejedla žraloka. Never v této větě znamená nikdy a je
třeba mít na paměti, že toto záporné slovo lze použít pouze s kladným slovesem.

Kdy předpřítomný čas nepoužijeme?

I was in Paris last month.
I ate a shark on my holiday last year.
I played tennis yesterday.

Tyto věty udávají čas v minulosti, kdy se děj odehrál. Čas akce je ukončen, ale i celá tato situace.

Minulý měsíc ani rok se nikdy nebudou opakovat. V těchto případech tedy vždy použijeme minulý
čas.

Tip: Pokud s angličtinou začínáte, můžete se přijít podívat na naší ukázkovou hodinu zdarma.

Předpřítomný čas

2. Nová informace

My bike has been stolen.

V této větě použijeme předpřítomný čas. Jde o novou informaci. Ukradli mi kolo a nyní ho nemám. Jedná se o nedávnou událost s důsledkem do přítomnosti. Právě důsledek do přítomnosti je významným ukazatelem předpřítomného času.

Další příklady:

She has cut her finger.
We have invited a lot of people.
I have lost my favourite cup.

Kdy se předpřítomný čas nepoužije?

I lost my favourite cup, but I found it later.
Děj je ukončen, hrníček byl nalezen.
We invited a lot of people but only a few of them came.
Akce již skončila, děj je ukončen.

Tip: Podívejte se na článek o e-learningu Orange Academy. Najdete v něm ukázky testů a cvičení, která si můžete zdarma vyzkoušet.

3. Nedávné děje

Předpřítomný čas používáme, pokud se děj odehrál nedávno, před chvílí apod. Často používáme příslovce JUST.

Příklady:

I have just finished my work and can go home.
They have just told me about the event.

Tip: Chcete se naučit více z anglické gramatiky, procvičit a rozšířit si slovní zásobu a posunout se na vyšší úroveň? Přihlaste se na některý z našich jazykových kurzů.

4. Příslovce yet

Příslovce yet se používá v otázkách a záporných větách a umisťujeme ho vždy na konec věty.

Have you had coffee today yet?
Už jsi měl dnes kávu?
Význam sloves YET je UŽ.

No, I haven´t had coffee today yet.
Ne, dnes jsem ještě neměl kávu.
Význam slova YET je zde JEŠTĚ NE.

I v těchto větách cítíme zřejmou nedokončenost děje (ještě jsem dnes kávu neměl, ale neznamená to, že si ji nedám).

Slova UŽ a JEŠTĚ NE jsou opět jasnými indikátory předpřítomného času.

Na závěr si shrneme, kdy použijeme minulý a kdy předpřítomný čas.

Minulý čas použijeme v případě, kdy je děj ukončen a ukončen je i čas, kdy akce proběhla. Často používáme příslovce LAST MONTH, LAST YEAR, YESTERDAY, TWO DAYS AGO, ONCE atd. Dále použijeme minulý čas v případě, že mluvíme o osobách, které již nežijí.

Příklady:

We returned from our holiday two days ago.
I visited them last weekend.
What did you do last weekend?
Charles Dickens was a very famous writer.

Předpřítomný čas použijeme, pokud děj nebo čas není ukončen, odehrál se nyní nebo nedávno a jeho důsledky sahají do přítomnosti. Často používáme příslovce: TODAY, THIS YEAR, THIS MONTH, JUST, ALREADY, EVER, NEVER, YET, SO FAR, RECENTLY apod.

Příklady:

I have had two cups of coffee today.
I haven´ t seen him this week yet.
We haven´t been to the cinema this month.
He has just finished his work.
They have been to Italy twice.
They have bought a new car recently.

Tip: Zajímáte se i o němčinu? Sledujte náš YouTube kanál, kde najdete videa týkající se gramatiky.

Mám zájem o odběr newsletteru