Přítomný čas prostý neboli „Present simple” je asi tím nejzákladnějším časem v angličtině. Studenti se ho učí jako první a zpravidla ho používají nejčastěji. I rodilý mluvčí ho používají velmi často.

Vytváření a použití present simple je poměrně jednoduché a neskrývá v sobě žádné větší zádrhely. Pojďme si hezky popořadě projít všechny základní možnosti tvoření přítomného času prostého.

Sloveso TO BE

Sloveso být nebo v angličtině to be, má tři různé tvary – am, is, are, které se používají podle použité osoby a čísla. Pojďme si je představit.

Jednotné číslo Množné číslo
Já jsem I am My jsme We are
Ty jsi You are Vy jste You are
On, ona, ono je He, she, it is Oni jsou They are

V tabulce vidíte ty nejednoduší věty v anglickém přítomném čase prostém. My si je ale můžeme trochu rozvít a udělat zajímavější.

Například:

I’m a red bus driver. – Jsem řidič červeného autobusu.

Nebo další:

They are ready to taste new cuisine – Oni jsou připraveni ochutnat novou kuchyni.

Present simple se zkrátka hodí všude

Nejčastější tvoření přítomného času

Drtivá většina sloves v angličtině má tvoření přítomného času jednodušší. Důvod je ten, že u drtivého množství sloves se mění pouze 3. osoba jednotného čísla. V tomto tvaru se přidává koncovka -S. Je to trochu až nezvyk oproti češtině, kde je každý tvar úplně jiný.

Porovnejte: mluvím, mluvíš, mluví, mluvíme, mluvíte, mluví s anglickým:

Jednotné číslo Množné číslo
Já mluvím I talk My mluvíme We talk
Ty mluvíš You talk Vy mluvíte You talk
On, ona, ono mluví He, she, it is talks Oni mluví They talk

Vidíte? Všechny tvary slovesa jsou stejné s výjimkou třetí osoby jednotného čísla. Aby to nebylo úplně triviální, tak samozřejmě existují výjimky. I ty jsou celkem logické a dobře pochopitelné.

Studujte s námi angličtinu

 

Pokud končí sloveso na sykavku, tak je ve 3. osobě jednotného čísla nutné přidat rozšířenou koncovku -ES.

Jednotné číslo Množné číslo
Já myji I wash My myjeme We wash
Ty myješ You wash Vy myjete You wash
On, ona, ono myje He, she, it is washes Oni myjí They wash

Druhá hlavní větev výjimek je pak u sloves s koncovkou zakončených na ypsilon – y. Tady dochází k tomu, že se tvrdé i změkčuje. Trochu problematické je, že zatímco ve výslovnosti se tak děje vždy, tak v psané formě to bohužel tak jasné není. Podívejte se na následující 2 příklady:

Jednotné číslo Množné číslo
Já platím I pay My platíme We pay
Ty platíš You pay Vy platíte You pay
On, ona, ono platí He, she, it is pays Oni platí They pay
Jednotné číslo Množné číslo
Já studuji I study My studujeme We study
Ty studuješ You study Vy studujete You study
On, ona, ono studuje He, she, it is studies Oni studují They study

Závěr o Present simple

Přítomný čas prostý neboli Present simple a jeho tvoření opravdu není nic složitého. Pro většinu studentů angličtiny je tím základním časem, který se učí jako první a tím pádem se s ním nejlépe sžívají. Často ho používají i tam, kde to není nutné nebo vhodné, i když takovým větám nakonec porozumí snad každý.

Mám zájem o odběr newsletteru