Všechny vyplácené důchody – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí – se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýšily v průměru o 805 Kč. Zvýšení se týkalo 3,5 milionu vyplácených důchodů. V červnu 2022 by mělo proběhnout i mimořádné zvýšení důchodů, které nastává za situace, že inflace, která se počítá od července 2021, dosáhne minimálně 5 %. Pro rok 2022 jde konkrétně o 8,2 %.

Tabulka důchodů po lednové valorizaci

Důchod v roce 2021 Zvýšení: Důchod v roce 2022
8 000 Kč 708 Kč 8 708 Kč
9 000 Kč 721 Kč 9 721 Kč
10 000 Kč 734 Kč 10 734 Kč
11 000 Kč 747 Kč 11 747 Kč
12 000 Kč 760 Kč 12 760 Kč
13 000 Kč 773 Kč 13 773 Kč
14 000 Kč 786 Kč 14 786 Kč
15 000 Kč 799 Kč 15 799 Kč
16 000 Kč 812 Kč 16 812 Kč
17 000 Kč 825 Kč 17 825 Kč
18 000 Kč 838 Kč 18 838 Kč
19 000 Kč 851 Kč 19 851 Kč
20 000 Kč 864 Kč 20 864 Kč
21 000 Kč 877 Kč 21 877 Kč
22 000 Kč 890 Kč 22 890 Kč
23 000 Kč 903 Kč 23 903 Kč
24 000 Kč 916 Kč 24 916 Kč

Starobní důchod 

Starobní důchod je vyplácený z důchodového pojištění. Každý, kdo splnil podmínku minimální doby pojištění a dosáhl důchodového věku, má na starobní důchod nárok. Starobní důchod se ve většině zemí začal zavádět počátkem 20. století. Zákon z roku 1965 stanovil, že muži odcházeli do důchodu nejčastěji v 60 letech a bezdětné ženy odcházely do důchodu v 57 letech, s jedním dítětem v 56 letech, se dvěma dětmi v 55 letech, se třemi a čtyřmi děti v 54 letech a s pěti a více dětmi v 53 letech. Poslední rozdíl ve věku odchodu do důchodu mezi mužem a ženou bude v roce 2037.

V České republice aktuálně seniorů přibývá – za posledních 30 let se výrazně zvýšil průměrný věk, kterého se lidé dožívají. Se zvyšující se délkou života se oddálil i odchod do důchodu – pro obě pohlaví na 65 let.

důchody se v roce 2022 zvýší dvakrát

Výpočet starobního důchodu

V České republice se starobní důchod skládá ze dvou částí. Jedná se tzv. základní výměru, která je pro všechny stejná a nebere se v potaz délka pojištění, ani výdělek. Základ se tedy zvýšil o 350 korun na 3 900 korun. Druhá část důchodu je již individuální – odvíjí se od výdělků a odpracovaných let. Individuální část se v roce 2022 zvýšila o 1,3 %. To, o kolik se obě složky důchodu zvýší, závisí na inflaci a růstu mezd. Rozhodnout konkrétní částku má na starost vláda, která vydává své rozhodnutí vždy v druhé polovině září. 

Červen 2022 – mimořádná valorizace

V případě, že inflace od posledního sledovaného období dosáhne více než 5 %, dojde ke zvýšení důchodů, a kromě pravidelného termínu na začátku ledna i mimořádnou valorizací. Mimořádná valorizace se projeví na důchodech po pěti měsících od dosažení hranice 5 %.

V případě mimořádné valorizace musí vláda vydat do 50 dnů od posledního dne měsíce, v němž růst inflace dosáhl zmiňovaných 5 %, právní předpis. Zvýšení se týká pouze druhé složky důchodu, základní výměra zůstává stejná.

Ke zvýšení dojde již u vyplácených důchodů a u důchodů přiznaných od 1. června do 31. prosince 2022. Mimořádnou valorizací vzroste průměrný důchod o 1 017 Kč. Za rok 2022 se tedy důchody celkově zvýší, společně s pravidelnou valorizací, průměrně o 1 882 Kč. Další valorizace je dle plánu opět v lednu 2023, která bude vycházet z inflace za únor až červen 2022. Příští řádná valorizace v lednu 2023 bude však kvůli letošní valorizaci mimořádné nižší.

Lidé by měli během března 2022 obdržet oznámení o nové výši důchodu. Cílem mimořádné valorizace je upravit důchody tak, aby odpovídaly rychlému zvyšování cen. Červnové navýšení důchodů způsobí ve státním rozpočtu nárůst výdajů zhruba o 21 miliard korun.

Mám zájem o odběr newsletteru