Rekvalifikační kurz je zakončený závěrečnou zkouškou, která prověří vaše vědomosti i praktické znalosti v případě manuálně zaměřeného oboru. Celý proces vzdělávání se díky tomu uzavírá a po úspěšném absolvování kurzu rovněž obdržíte osvědčení o rekvalifikaci. Jak by mělo vypadat a k čemu vás opravňuje?

Praktický význam osvědčení o rekvalifikaci

Osvědčení o rekvalifikaci slouží jako takové potvrzení úspěšného studia podobně jako maturitní vysvědčení nebo diplom z vysoké školy. Kurz, který probíhá dle akreditovaného vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, po ukončení vydává osvědčení, které dokládá vaše nově nabyté vzdělání.

Toto potvrzení nahrazuje plně školní vzdělání. Například pokud se vrhnete do rekvalifikace na účetní, kurz, který absolvujete a složíte závěrečnou zkoušku, nahrazuje vzdělání v oblasti ekonomie, které byste získali například na příslušné střední škole. Kurzy však bývají více úzce zaměřené a praktické.

Osvědčení dále slouží jako podklad pro získání živnostenského oprávnění pro daný obor. Některá odvětví vyžadují dokládání příslušného vzdělání, jinak vám není umožněno podnikat ve zvoleném oboru. Právě rekvalifikace a potvrzení o ní vám poslouží jako odrazový můstek pro založení živnosti. O absolvování kurzu se nezapomeňte také zmínit ve vašem životopise v kolonce dosaženého vzdělání, jelikož mnoho zaměstnavatelů ocení vaši chuť vzdělávat se a díky rekvalifikaci můžete získat nové zaměstnání.

Co by mělo splňovat platné osvědčení o rekvalifikaci?

Jak vypadá platné osvědčení o rekvalifikaci a co všechno musí splňovat? Je více než důležité zkontrolovat všechny náležitosti, aby také vaše vzdělání bylo doložitelné a platné.

Zaměřte se na:

 • Platnou akreditaci od MŠMT ČR (tou by měla disponovat i samotná vzdělávací společnost).
 • Neomezenou platnost (potvrzení nemá žádné omezení ani časové, ani z hlediska lokality).
 • Dále by měl být uveden přesný název kurzu, obor, datum absolvování, vaše osobní údaje, jméno garanta a lektora kurzu.
Osvědčení

Osvědčení o rekvalifikaci vás opravňuje vykonávat dané zaměstnání.

Rozdíl mezi vzdělávacím a rekvalifikačním kurzem

Mnoho lidí si plete jakýkoliv vzdělávací kurz s rekvalifikací. Oba druhy sice poskytují rozšíření znalostí v určité oblasti a získání informací. I jejich podoba nebo forma může být velmi podobná – docházení na kurz, lektor, který vede hodiny, skripta nebo online vzdělávání. Existuje však hned několik rozdílů, díky kterým obě varianty rozlišíme.

Vzdělávací kurz:

 • Student často ani nedělá závěrečnou zkoušku
 • Po ukončení obdrží osvědčení o absolvování kurzu či certifikát
 • Tyto kurzy si vždy hradíte sami (nepomáhá vám úřad práce)
 • Někdy je možné organizovat si náplň kurzu či kombinaci činností na hodinách

Rekvalifikační kurz:

 • Vždy musíte absolvovat závěrečnou zkoušku
 • Obdržíte osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a akreditací MŠMT
 • V případě splnění podmínek za vás může náklady uhradit úřad práce
 • Mohou je pořádat pouze oficiální vzdělávací společnosti
 • Výuku i náplň kurzu výhradně organizuje lektor

Nabídka kurzů od Orange Academy

Podívejte se na nabídku našich kurzů a vyberte si ten pravý pro vás. V naší nabídce najdete jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé. Zaměřujeme se především na výuku německého a anglického jazyka podle nejmodernějších postupů vzdělávání. Dále nabízíme celou škálu rekvalifikačních kurzů, které vás připraví na změnu práce, rozšíří vaši kvalifikaci a zvýší vaše šance na pracovním trhu.

Zabýváme se následujícími rekvalifikacemi, které splňují všechny potřebné podmínky:

 • Účetnictví (mzdové, podvojné, ve spojení s personalistikou nebo třeba prací na PC)
 • Daňový specialista
 • Daňová evidence
 • Personalistika
 • Online marketing
 • Asistentka/sekretářka

Naše nabídka se neustále rozšiřuje a modernizuje, proto u nás najdete i vzdělávání online, které především v posledním roce a půl nabylo na oblibě. Těšíme se na vás na některém z našich kurzů.

Mám zájem o odběr newsletteru