Setkali jste se s pojmem akreditace a nevíte, co si pod ním přesně představit? S akreditací se nejčastěji setkáváme ve vztahu k nejrůznějším vzdělávacím kurzům a je vhodné kontrolovat, zda daná vzdělávací společnost disponují platnou akreditací. Pojďme si tuto problematiku představit blíže. 

Definice akreditace

Slovo akreditace pochází z francouzského jazyka a doslova znamená ověřit důvěryhodnost. Akreditaci považujeme za určité oprávnění k činnosti (nejčastěji vzdělávací činnosti) nebo ověření a uznání takového oprávnění.

Udělit ji může pouze oprávněná instituce tzv. akreditační autorita. Tato instituce dále může pověřit firmu či agenturu k jejich udělování. Pro pojem akreditace je také vhodné označení licence, se kterým lze téměř zaměnit.

Kdo může akreditaci potřebovat?

Nejčastěji potřebují akreditaci vzdělávací společnosti jako jsou například agentury poskytující nejrůznější kurzy, ať už jazykové, seberozvojové nebo třeba rekvalifikační. Také vysoké školy potřebují získat akreditaci, aby mohly vyučovat určitý obor a podobně. V těchto případech uděluje akreditaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky.

Dále se s akreditací setkáváme ve spojitosti ze zdravotnictvím nebo u organizací zabývající se sociálními službami. Vyškolené firmy mohou následně poskytovat kurzy svým zaměstnancům v sociálních službách. Tuto akreditaci získávají organizace od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Akreditace od MŠMT

Vzdělávací společnosti musí získat akreditaci od MŠMT.

Akreditované kurzy od Orange Academy

Právě společnost Orange Academy disponuje platnými akreditacemi pro své rekvalifikační kurzy, ze kterých můžete vybírat. Jejich výukové osnovy jsou schválené Ministerstvem školství, což vám zaručuje kvalitní výuku i průběh celého rekvalifikačního kurzu. Můžete vybírat z moderních a prosperujících oborů a rekvalifikovat se v oblasti online marketingu, mzdového i daňového účetnictví, personalistiky nebo zvolit kurz asistenta/asistentky.

Výhody akreditovaných rekvalifikačních kurzů Orange Academy:

  • vyučují je zkušení lektoři, kteří se každému věnují individuálně
  • po absolvování rekvalifikace obdržíte osvědčení, které vás opravňuje vykonávat danou profesi
  • zvyšujete tím své šance na získání nového pracovního místa
  • můžete si přečíst reference od spokojených absolventů, kterých už máme celé stovky
  • disponujeme více jak 30 lety zkušeností
  • jsou vhodné pro úplné začátečníky v oboru a pro všechny věkové skupiny

Rekvalifikační kurzy s akreditací jsou navíc vhodné pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Je totiž velmi pravděpodobné, že po absolvování rekvalifikace brzy uspějete na nějakém pracovním pohovoru. Odborníci tvrdí, že zaměstnavatelé oceňují ochotu vzdělávat se a proaktivní přístup. Rekvalifikaci si navíc můžete nechat proplatit úřadem práce.

Jak platnost akreditace ověřit a proč?

Vzdělávací společnosti by samozřejmě neměly tvrdit, že disponují akreditací, pokud to není pravda. Přesto je vhodné ověřit si tuto informaci a nedivit se posléze, že jste se stali obětí nepravdivých informací. Jak jednoduše ověříte platnost akreditace?

Všechny akreditace a datum jejich platnosti by měly být vedeny v databázi konkrétní akreditační autority například MŠMT nebo MPSV. V případě rekvalifikačních kurzů se podívejte do databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů.

„Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.“

Walter Scott

Platnost akreditace by vás rozhodně měla zajímat z toho důvodu, že i případné osvědčení (například o absolvování rekvalifikace) bez ní není platné. Jedná se tedy o velmi důležitou informaci, kterou se nevyplatí podceňovat.

Jestliže vás zajímají další informace, které v článku nezazněly, neváhejte se na nás obrátit v komentářích.

Mám zájem o odběr newsletteru