Akreditované kurzy můžete navštěvovat v různých vzdělávacích zařízeních. Jedná se o kurzy schválené ministerstvem. Je však nutné vědět, jaký zvolit v závislosti na vaší kvalifikaci nebo současné situaci. Přinášíme vám rychlý přehled typů kurzů, který vám napoví, jak si vybrat ten správný.

Akreditované kurzy MPSV a MŠMT

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů pro kvalifikační kurzy a kurzy určené pro pracovníky v sociálních službách. Organizace akreditované MPSV zabývající se sociálními službami mohou následně kurzy poskytovat svým zaměstnancům. Jejich průběh se liší v závislosti na typu a účelu vzdělávání pracovníků.

Stejným způsobem uznává kurzy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. I v tomto případě si můžete vybrat rekvalifikační kurz a absolvovat ho v některém ze vzdělávacích zařízení, kterému byly rekvalifikační programy s akreditací přiděleny.

Tento typ kurzů si můžete vybrat především v případě, kdy jste evidováni na úřadu práce nebo jako uchazeči o zaměstnání či máte pocit ohrožení ztrátou zaměstnání. Výstupem vám bude osvědčení o rekvalifikaci.

Akreditované rekvalifikační kurzy od Orange Academy

Akreditované rekvalifikační kurzy poskytuje i Orange Academy. A proč byste si měli vybrat právě tyto?

  • Mají stovky pozitivních hodnocení spokojených absolventů,
  • výukové osnovy jsou schváleny Ministerstvem školství,
  • lektoři s vámi budou pracovat individuálně,
  • po dokončení kurzu získáte oficiální osvědčení o rekvalifikaci,
  • s mnohem větší pravděpodobností uspějete u pohovoru.

Akreditované kurzy DVPP

Akreditované kurzy určené pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) slouží k dalšímu profesnímu rozvoji. Kurzy opět zajišťují akreditované vzdělávací instituce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu.

akreditované kurzy MŠMT, MPSV, DVPP

Další typy akreditovaných kurzů

Kurzy jazykových škol

Jazykové kurzy s akreditací můžete navštěvovat jak z osobních důvodů, tak pro zvýšení profesní kvalifikace. Opět je můžete absolvovat v některé ze vzdělávacích společností, které tyto kurzy nabízejí. Jsou vyučovány ve večerních hodinách, ale například i denní formou, kdy získáte status studenta. Výstupem pak bývá osvědčení o úspěšném dokončení kurzu.

V rámci pobytu v zahraničí můžete absolvovat tento typ jazykového kurzu ve vámi vybrané zemi. Pobyty trvají v délce několika týdnů až jednoho roku. Může se jich zúčastnit úplný začátečník, tak vysoce pokročilý uživatel. Nejsou omezeny ani věkem. V případě úspěšného zakončení získáte mezinárodní certifikát. Kromě zlepšení jazykových dovedností poznáte i kulturu dané země.

Kurzy vysokých škol

Vysoké školy vám mohou poskytnout kurzy v rámci akreditovaného vzdělávacího programu. Kurzy můžete navštěvovat formou prezenčního, distančního nebo kombinovaného studia. Některé školy mohou požadovat nižší stupeň vzdělání vybraného oboru. Při úspěšném zakončení získáte opět osvědčení.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve studiu!

Mám zájem o odběr newsletteru