Online hry pro děti mohou být skvělým nástrojem pro rozvoj jejich schopností, pokud jsou používány správně a s mírou. Tyto hry nabízí dětem unikátní virtuální světy, kde se mohou učit, rozvíjet a bavit. Jaké přínosy a rizika mohou online hry přinášet? Jak nejlépe  děti při výběru vhodných her navigovat?

Online hry pro děti a jejich přínos

V poslední době slýcháme zejména různá varování spojená s přílišným časem dětí stráveným u počítače. Nicméně si musíme přiznat, že žijeme ve zcela nové době a počítače budou již nedílnou součástí jejich života. Jaké tedy má hraní her klady?

Rozvoj kognitivních schopností

Online hry pro děti často vyžadují strategické myšlení, řešení problémů a rychlé rozhodování. Tyto hry mohou pomoci rozvíjet kognitivní schopnosti dětí, jako je paměť, pozornost a logické myšlení.

Zlepšení jemné motoriky a koordinace

Mnoho her zahrnuje ovládání postav nebo objektů pomocí klávesnice, myši nebo dotykové obrazovky, což může zlepšit jemnou motoriku a oko-ruka koordinaci.

Učení se spolupráci a týmové práci

Online hry často podporují nebo dokonce vyžadují spolupráci mezi hráči. Děti se tak učí pracovat v týmu, komunikovat a společně dosahovat cílů.

Zlepšení jazykových dovedností

Hry v anglickém jazyce nebo jiném cizím jazyce mohou pomoci dětem zvýšit jazykové dovednosti, rozšířit slovní zásobu a zlepšit porozumění.

Pozitivní odreagování

Hraní her může být pro děti způsobem, jak se odreagovat od školních povinností a každodenního stresu.

Naučte se programovat v našem kurzu

Online hry pro děti a jejich rizika

Přes velké množství kladů je ale dobré mít na zřeteli i jistá rizika, která s sebou online hraní přináší. Jak se na ně připravit a eliminovat  případný dopad na zdraví a psychiku dětí? Co dětem reálně ve virtuálním světě hrozí?

Závislost na hrách

Příliš mnoho času stráveného hraním her může vést k závislosti, což může mít negativní dopad na fyzické a psychické zdraví dětí. Je dobré dětem nabídnout dostatek alternativních činností a jít jako rodina příkladem ohledně času stráveného u obrazovky.

Expozice nevhodnému obsahu

Některé hry mohou obsahovat násilí, vulgární jazyk nebo sexuální obsah, který není vhodný pro dětské publikum. Tomuto nejlépe předejdete, budete-li se o čas strávený na sítích zajímat. Komunikace s dětmi a projevení opravdového zájmu je výbornou prevencí. U menších dětí můžete kontrolovat obsah, který konzumují. U starších dětí je dobré budovat a podporovat jejich kritické myšlení, aby byli schopni sami posoudit, co je již za hranou.

Kyberšikana

Online hry pro děti mohou být prostředím, kde dochází k šikaně mezi hráči, což může mít vážné psychologické následky. Budujte si s dětmi vztah založený na důvěře. Je důležité, aby se v případě ohrožení nebáli na vás obrátit. Zajímejte se o to, co dělají, s kým hry hrají. Reagujte na případné změny nálad a chování.

Ztráta soukromí

Registrace do online her často vyžaduje sdílení osobních informací, což může vést k jejich zneužití. Nastavte si pravidla, jaké informace je ještě bezpečné sdílet a kde již hrozí riziko.

Online hry nabízejí dětem řadu přínosů, které mohou přispět k jejich rozvoji. Je však důležité, aby rodiče a vychovatelé pečlivě vybírali hry pro děti, omezovali čas strávený hraním a byli si vědomi potenciálních rizik. Lepší než zákazy je jít  dětem příkladem. Mít dostatek koníčků i mimo online svět a nabídnout dětem alternativní zábavu. S pravým přístupem mohou být online hry cenným doplňkem k výchově a rozvoji dětí.

Mám zájem o odběr newsletteru