Odbory jsou často skloňovaným pojmem v pracovněprávních vztazích. V článku najdete informace o tom, k čemu slouží, kdo je může založit i krátké představení těch nejznámějších.

Co jsou to odbory a k čemu slouží?

Odbory jsou nezávislá, nepolitická občanská sdružení, financována z členských příspěvků, jejichž cílem a úkolem je ochrana hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. Zastupují zaměstnance a jsou jejich sociálními partnery. Vztah se zaměstnavateli vyvažují. Mezi hlavní hodnoty odborů patří:

 • sociální partnerství,
 • demokracie,
 • otevřenost,
 • solidarita.

V rámci své činnosti se zaměřují především na:

 • zlepšování pracovních podmínek,
 • zajišťování bezpečnosti práce,
 • spravedlivé ohodnocování,
 • posilování vzájemně otevřených vztahů mezi oběma stranami.

Jak a kdo může odbory založit?

Založit odbor můžete jako pracovník velké i malé firmy. Stačí, abyste se domluvili se dvěma dalšími zaměstnanci. S nimi jakožto zakladateli budete následně tvořit přípravný výbor v jehož rámci sepíšete stanovy a na ustavující schůzi je schválíte.

Nový odbor je pak třeba nahlásit na ministerstvu vnitra. Poté by vás měl zaměstnavatel prostřednictvím vámi vytvořených orgánů informovat o všech otázkách, týkajících se zaměstnanců.

Jaké odbory existují?

Na internetu najdete řadu webových stránek odborových svazů dle profesí. Mezi nejznámější patří: odbory školství, zdravotnictví, policie a podnikatelské. Jejich přesné názvy zní:

 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství,
 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR,
 • Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.,
 • Nezávislý odborový svaz Policie České republiky.

odbory

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ)

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství sdružuje současné, ale i bývalé zaměstnance této profese. Kromě výše uváděných činností odborů má na starosti také následující:

 • poskytovat právní pomoc a poradenství,
 • účastnit se legislativních procesů a prosazovat návrhy, které mají vést k naplnění cílů svazu,
 • zpracovávat analýzy a prognózy.

ČMOS PŠ sídlí na adrese: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Členem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se můžete stát, pokud jste občany ČR či cizími státními příslušníky, staršími 15 let a zároveň pracujete, podnikáte nebo studujete obor zdravotnictví, sociální péče či další veřejné služby. Odbor sídlí na adrese: Koněvova 1107, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.

Podnikatelské odbory se snaží zabránit zvyšující se moci státu nad podnikateli. Chtějí omezit jeho kontrolu nad podnikáním, zastavit omezování vlastnických práv a práv řídit vlastní společnosti a v neposlední řadě mu vrátit jeho povinnosti a odpovědnost, kterou přenesl na podnikatelské subjekty. Najdete je na adrese: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa.

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky je největší a nejstarší odborová organizace bezpečnostních složek, sdružující příslušníky a zaměstnance těchto sborů, ale i ministerstev (vnitra, spravedlnosti) a organizačních složek státu.

Organizace aktivně podporuje své členy díky pojištěním, ale i bývalé kolegy v rámci členství Veterán. Je i významným podporovatelem Nadace policistů a hasičů. Ta pomáhá vdovám a sirotkům po pracovnících, kteří zahynuli při výkonu služby, ale i handicapovaným bývalým zaměstnancům sborů, jež utrpěli ve službě těžký úraz. Sídlo odboru najdete na adrese: Bartolomějská 306, 110 00 Staré Město, Praha 1.

Odbory mohou být vhodným nástrojem k vyjednání lepších podmínek pro zaměstnance. Je však na zvážení, zda není lepší si v malé firmě s vedením promluvit tváří v tvář a vyhnout se tak složitým procesům, které se k založení odborů vážou.

Mám zájem o odběr newsletteru