V současné době, kdy dochází ke klimatické krizi a výskytu nových onemocnění, lze očekávat velké změny ve fungování společnosti a s tím i související možnosti uplatnění se na trhu práce. V článku jsme nastínili možné obory budoucnosti, o které bude zájem. Zvažujete-li, jaké profese se vyplatí studovat, v následujícím textu najdete inspiraci.

Obory budoucnosti: Seznam profesí

Podívejte se níže, jakým oborům a profesím bude s největší pravděpodobností přát doba.

Terénní pracovník pro realizaci adaptačních opatření obce na změnu klimatu

V době globálního oteplování, úbytku podzemních vod a monokulturního zemědělství byste měli jako vystudovaní terénní pracovníci zajišťovat opatření, která by měla vést k trvalé udržitelnosti obce na úrovni zemědělství, vodního a lesního hospodářství, krajinné ekologie a turistiky.

Cílem činnosti terénního pracovníka by mělo být:

 • zajištění částečného samozásobitelství obcí,
 • rozvoj komunitního života,
 • stabilizace ekosystémů,
 • využití potenciálu obcí pro potřeby jejich obyvatel.

Terénní pracovník by měl být zaměstnancem obce. V současnosti se jedná s MŠMT o akreditaci vzdělávacího programu na tuto profesi.

Pracovník informačních a komunikačních technologií v lékařství (ICTM)

Dá se předpokládat, že obor lékařství bude v budoucnu stále žádaný. Obzvláště pak některé podobory. Jestliže uvažujete o studiu medicíny a zároveň vás baví technika, můžete oba obory vysokých škol propojit a jít studovat informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM).

Součástí studijního programu jsou například předměty:

 • programování aplikací,
 • angličtina,
 • softwarové inženýrství,
 • databázové systémy v lékařství,
 • práce na několika výzkumných projektech.

Výhodou tohoto oboru je jeho praktické zaměření. Nejlepší studenti se mohou účastnit partnerských projektů v zahraničí. Absolventi se mohou uplatnit například při vývoji automatizované online lékařské péče. ICTM lze studovat na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze, nebo na Fakultě biomedicíny v Brně.

obory budoucnosti: futuristický nábytek

Průmyslový designér

V dnešní době, kdy je vysoká konkurence napříč všemi odvětvími, hledají firmy způsoby, jak získat zákazníky na svou stranu. Aby upoutali jejich pozornost a odlišili se od ostatních, kladou důraz na design. Průmyslový design je tak perspektivním oborem, který může v budoucnosti ještě žádanější.

Pokud vás baví věda a technika, a zároveň jste kreativní a rádi vytváříte nové věci, zkuste si podat přihlášku na střední nebo vysokou uměleckou školu, kde průmyslový design vyučují:

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM),
 • Fakulta architektury na ČVUT v Praze,
 • Fakulta výtvarných umění na VUT v Brně,
 • Fakulta umění a architektury na TUL v Liberci,
 • Fakulta Multimediálních komunikací na UTB ve Zlíně,
 • Ústav umění a designu na ZČU v Plzni.

Další profese

Podívejte se na další profese, které budou i v budoucnosti žádané:

 • výzkumní pracovníci (v oboru biochemie, nanotechnologie apod.),
 • politici,
 • vývojáři mobilních a webových aplikací.

Neměli bychom zapomínat ani na stavební profese (pokrývače, tesaře, truhláře, instalatéry, elektrikáře apod.). Tyto profese se však mohou transformovat. Stavět by se mohlo z přírodních materiálů a používat více obnovitelné zdroje energie (např. solární systémy).

Máte-li rádi čísla, můžete studovat školu zaměřenou na účetnictví, nebo se přihlásit na rekvalifikační kurz mzdového účetnictví. Tento obor je v současné době na trhu práce velmi žádaný.

Ať už však přemýšlíte o jakémkoliv oboru, vždy se řiďte hlasem svého srdce. Sledujte trendy, a vybírejte si z nich podle toho, co je vám blízké. Nebojte se jít si vlastní cestou.

Přejeme vám šťastný výběr!

Zdroj: penize.cz, novinky.cz, spolek PagoPago

Mám zájem o odběr newsletteru