Zajímá vás, jaké vysoké školy v České republice využívají e-learning? Přinášíme vám informace o online vzdělávání ve vybraných veřejných školách v Praze i Brně.

Postoj vysokých škol k e-learningu

V minulosti nebylo na vysokých školách e-learningu ze strany MŠMT ani grantových agentur přáno. V současnosti se pohled na online vzdělávání jednotlivých škol liší. Některé ho podporují, jiné odmítají. Obecně však lze říci, že se situace postupně lepší a dochází k jeho rozvoji.

E-learning na českých vysokých školách

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

Na VŠE mají studenti k dispozici přednášky a kurzy online. Zajišťuje je Centrum informatiky, které má na starosti kromě podpory výuky:

  • podporu uživatelů (poradenskou, konzultační, technickou pomoc a pomoc při řešení problémů),
  • podporu a rozvoj studijního informačního systému,
  • konektivitu (zajištění provozu datové sítě, přístupu do sítě a telekomunikačních služeb VŠE),
  • správu identifikačních karet
  • a další služby.

Přednášky obsahují témata z matematiky, fyziky, programování, ekonomie, politologie, sociologie nebo psychologie. Stránky e-learningu jsou však ve vývoji. Lze tedy očekávat, že v budoucnu bude online vzdělávání na Vysoké škole ekonomické v lepší kvalitě. VŠE najdete na adrese: nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3-Žižkov.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

Pokud zvažujete studium na VŠCHT v Praze, oceníte propracovaný školní e-learning. VŠCHT má přehledně zpracovaný web, kde najdete kurzy jednotlivých ústavů. Pro vstup do kurzů je nutné znát přihlašovací údaje. Adresa VŠCHT je: A, Technická 5, Dejvice, 166 28 Praha 6.

Univerzita Karlova (UK)

Na Univerzitě Karlově je e-learning provozován systémem Moodle. Slouží nejen studentům, ale i externím subjektům. Pro přihlášení budete potřebovat přihlašovací údaje. Moodle umožňuje vyhledávání kurzů pomocí klíčových slov nebo pod fakultami a katedrami. Systém je rozdělen na čtyři části bezplatné elektronické výuky:

  • Moodle pro výuku 1, který využívají studenti jednotlivých fakult UK,
  • Moodle pro výuku 2 určený především pro studenty Přírodovědecké fakulty,
  • Moodle pro další vzdělávání slouží pro kurzy mimo výuku na UK,
  • Moodle pro hostování kurzů je zaveden pro komerční kurzy mimo univerzitu.

Karlova Univerzita připravila speciálně upravenou instalaci Moodlu pro vzdělávání široké veřejnosti. V současnosti nabízí kurzy medicíny, historie, přírodovědně-lékařského zaměření, humanitně-společenského zaměření a další. Univerzita Karlova se nachází na adrese: Opletalova 38, 110 00 Staré Město, Praha 1.

e-learning vysokých škol

České vysoké učení technické (ČVUT)

Obdobou e-learningu Univerzity Karlovy je i ten od ČVUT. Opět využívá elektronický nástroj Moodle. Systém obsahuje akreditované předměty jednotlivých fakult a ústavů, ale i kurzy pro veřejnost nebo pro přípravu k přijímacím zkouškám. Adresa ČVUT je: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00, Praha 6.

Masarykova univerzita

Online vzdělávání využijete i v případě, že se chcete hlásit na Masarykovu univerzitu v Brně. E-learningové prostředí ELF používají převážně studenti zdejší filozofické fakulty. Funguje jako u jiných vysokých škol v systému Moodle. Najdete v něm studijní materiály (webové stránky nebo PDF dokumenty) a budete zde plnit různé aktivity (testy nebo úkoly). Projití kurzů je často podmínkou pro absolvování předmětů. Masarykovu univerzitu najdete na adrese: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

Podívejte se i na e-learningové kurzy Orange Academy. Nabízíme výuku angličtiny a němčiny v různých úrovních.

Mám zájem o odběr newsletteru