Končíte střední nebo vysokou školu a přemýšlíte nad praxí, která by se vám hodila do životopisu? Stáž je skvělou příležitostí, jak získat cenné znalosti a zkušenosti pro výkon budoucího povolání. Podívejte se, jaké máte možnosti.

Co je to stáž?

Slovo stáž má poměrně široké uplatnění. Dříve znamenalo pouze pobyt studentů na školení. Dnes však zahrnuje nejen získání praxe ve firmě, ale i programy pro podnikatele nebo dobrovolníky.

Stáž pro studenty i podnikatele

Již během studia můžete cestovat, zdokonalit se v cizím jazyce, poznat nové přátele a uplatnit se v oboru, který studujete nebo v něm chcete získat práci, a potřebujete nabýt určitých dovedností. Podívejte se na organizace umožňující stáže nejen studentům, ale i podnikatelům.

1. Eco-jobs

Eco-jobs je německá organizace poskytující pracovní stáž ve workcampech, dobrovolnické aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí a přírodu nejen v EU. Pro vyhledání vhodných nabídek je třeba se zaregistrovat. Na webu organizace najdete i řadu praktických informací ohledně práce v zahraničí.

2. Evropská centrální banka

Pokud studujete vysokou školu a máte ambice rozjet kariéru v bankovnictví, můžete se přihlásit na stáž Evropské centrální banky (ECB). Trainee program nabízí řadu možností. Naučíte se vypracovat zprávy, vyhodnocovat statistická data nebo se budete účastnit různých studií. Pro účast na programu však musíte splnit následující podmínky:

 • máte ukončený první stupeň vysokoškolského vzdělání (bakalářský titul),
 • jste příslušníkem státu EU,
 • ovládáte plynule angličtinu nebo jiný oficiální jazyk EU,
 • absolvovali jste odbornou praxi maximálně v délce 12 měsíců,
 • zúčastnili jste se trainee programu v max. délce 6 měsíců (ne však u ECB),
 • nepracovali jste v minulosti pro ECB.

3. Evropský výměnný program pro podnikatele

Mladí podnikatelé, kteří chtějí nabýt nové zkušenosti v oboru od starších a zkušenějších, se mohou přihlásit na Erasmus program. Princip je stejný jako u klasického Erasmu při vysoké škole, kdy získáváte v rámci pobytu u zkušenějšího podnikatele z jiné účastnické země, znalosti potřebné k provozu malé firmy. Výhodou je navázání nových kontaktů, mezinárodní spolupráce a přístup na zahraniční trhy.

Programu se můžete zúčastnit, jestliže s podnikáním začínáte, nebo již nějaký čas malý či střední podnik vedete, a pokud jste jako začínající podnikatel:

 • pevně rozhodnutí zahájit činnost na základě realizovaného podnikatelského záměru, nebo jste s ní v posledních 3 letech již začali,
 • máte trvalý pobyt v jedné z členských zemí,
 • vlastníte konkrétní nápad (projekt), který je součástí podnikatelského záměru,
 • budete přispívat svými znalostmi a schopnostmi k rozvoji podniku hostitele,
 • budete ochotni v případě potřeby rozšířit financování programu k pokrytí nákladů na váš pobyt.

Na kroky, které je třeba pro přihlášení se na program udělat, mrkněte na stránky Erasmus-entrepreneurs.eu.

stáž pro studenty

4. FoRS (Fórum pro rozvojovou spolupráci)

Studujete-li vysokou školu zaměřenou na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc nebo globální rozvojové vzdělávání, můžete se zúčastnit výběrového řízení na stáž do FoRS (Fóra pro rozvojovou spolupráci). Náplní práce jsou administrativní, ale i analytické a informační činnosti (například příprava odborných článků). Stáž trvá 6 měsíců a je vypisována vždy dvakrát do roka. Můžete však zkusit štěstí i v období, kdy výběrové řízení neprobíhá.

Druhou variantou, kde lze absolvovat stáž v tomto oboru, je Česká rozvojová agentura (ČRA), která se stejně jako FoRS zabývá zahraniční rozvojovou spoluprací. Náplň práce spočívá opět v administrativní a organizační činnosti. ČRA po zájemcích požaduje:

 • základní orientaci v problematice rozvojové spolupráce,
 • ukončené středoškolské vzdělání,
 • výbornou znalost angličtiny a češtiny,
 • pokročilou znalost práce s PC.

5. IAESTE Czech republic

Chcete-li vycestovat na zahraniční stáž při vysoké škole technického, přírodovědného nebo ekonomického směru, kontaktujte mezinárodní organizaci IAESTE Czech republic. Neziskovka sdružuje studenty, akademiky a firmy z celého světa za účelem profesního a osobního rozvoje. Ročně vyšle do zahraničí necelou stovku studentů. Výhodou je, že si můžete vybrat, v jaké zemi chcete praxi absolvovat.

Stáže se můžete účastnit, pokud:

 • jste studentem nebo čerstvým absolventem vysoké školy,
 • se registrujete do systému IAESTE,
 • splníte podmínky programu.

Tip: Od začátku února do konce března probíhají tzv. sezónní stáže. Nemeškejte proto a přihlaste se!

6. AIESEC

Dobrovolnické, profesní nebo start-upové programy v zahraničí nabízí i AIESEC – mezinárodní nezisková organizace řízená studenty, poskytující stáže ve 126 zemích. Cílem organizace je pomoct mladým lidem objevit jejich potenciál a podílet se na pozitivních změnách ve světě.

Ať už se chcete zúčastnit dobrovolnické stáže zaměřené na udržitelný rozvoj, získat praktické zkušenosti ve studovaném oboru nebo dovednosti pro rozjezd vlastního podnikání, bude třeba, abyste:

 • vyplnili přihlášku a profil na webu organizace,
 • požádali člena organizace o více informací o stáži,
 • si vybrali projekt, kterého se chcete zúčastnit a prošli výběrovým řízením,
 • připravili se na program s pomocí člena AIESECU.

Cena se pohybuje v rozmezí 5 000 až 10 000 Kč v závislosti na vybraném typu stáže. Jedná se o jednorázový poplatek za zprostředkování stáže. Součástí je podpora před, během i po dobu trvání programu. Bydlení a strava je často hrazena.

Praktické zkušenosti potřebné pro uplatnění se v oboru, o který máte zájem, můžete získat i díky rekvalifikačním kurzům. Orange Academy nabízí žádané profese na trhu práce (například online marketing)!

Mám zájem o odběr newsletteru