Multi level marketing je často cestou k finanční nezávislosti. Zároveň také budí spoustu emocí. Jedněmi je milován, druhými zatracován. Je třeba k němu přistupovat s rozumem. Pokud se rozhodnete zapojit do multi level marketingu, zvažte jaké má daná firma jméno na trhu. Jaké jsou reference stávajících zákazníků. Myslete na etický kodex.

Budování síťového marketingu naléháním na přátele či spamováním kontaktů vás moc daleko nepřivede. Nezajistí vám ani kýženou finanční svobodu. Jděte na multi level marketing chytře. Obrňte se trpělivostí a časem můžete dosáhnout požadovaných výsledků.

Co je multi level marketing?

Multi level marketing je typ marketingu, v němž společnosti prodávají výrobky nebo služby prostřednictvím sítě nezávislých distributorů. Distributoři jsou obvykle odměňováni nejen za své vlastní prodeje, ale také za prodeje dalších distributorů, které získají.

Multi level marketing existuje již po staletí. První příklady pocházejí z 19. století. Jako jeden z prvních a nejúspěšnějších podniků multi level marketingu je často uváděna společnost Amway Corporation, která byla založena v roce 1959. Dnes existuje mnoho různých společností působících v nejrůznějších odvětvích. Typicky se jedná o odvětví zdraví a wellness, kosmetiky a domácích potřeb.

Základy multi level marketingu

Multi level marketing je metoda přímého prodeje, při níž jsou nezávislí prodejci odměňováni nejen za prodej, který osobně vygenerují, ale také za prodej ostatních, které naberou do svého týmu. Tak vzniká sestupná linie distributorů a hierarchie několika úrovní odměňování.

Základním předpokladem multi level marketingu je, že je možné vydělávat peníze nejen vlastním úsilím, ale také tím, že pomáháte rozvíjet podnikání těch, které jste rekrutovali do svého týmu.  Abyste byli v tomto podnikání úspěšní, musíte být schopni generovat stálý proud potenciálních zákazníků a také nabírat nové lidi do svého prodejního týmu.

Multi level marketing 3

Kritika multi level marketingu

Kritici multi level marketingu tvrdí, že nejde o nic jiného než o pyramidové schéma. Zastánci oponují, že jde o legitimní způsob budování podniku a prodeje výrobků nebo služeb. Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, zda je multi level marketing udržitelný obchodní model. Jeho budoucnost bude pravděpodobně záviset na jeho schopnosti přizpůsobit se měnícím se potřebám spotřebitelů.

Studujte kurz marketingu

 

Důležitým úkolem před multi level marketingovými společnostmi je také narovnání pokřiveného pohledu na tento druh prodeje. Všichni si pamatujeme nátlakové, až sektářské chování prodejců v devadesátých letech a v mnohých tato negativní konotace zůstává dodnes.

Je multi level marketing pyramidou?

V podstatě ano. Stejně tak jako každá jiná, hierarchicky řízená organizační jednotka. Spíše než o pyramidu se ale jedná o vzájemně propojenou síť. Každý má podobné možnosti růstu a není to v přímé souvislosti s tím, kdy se k obchodnímu týmu přidal. Jedná se o velmi propracovaný obchodní systém.

Jak začít s multi level marketingem?

Podnikání v oblasti multi level marketingu existuje již po staletí. V posledních letech však dochází k oživení zájmu o tento obchodní model, zejména mezi mladšími generacemi.

  1. Existuje mnoho společností multi level marketingu, ale ne všechny jsou si rovny. Udělejte si průzkum a najděte společnost, které můžete důvěřovat a která má dobrou pověst.
  2. Vyberte si správné produkty. Vyberte si výrobky, kterým věříte a o kterých si myslíte, že budou u vašich potenciálních zákazníků oblíbené.
  3. Vytvořte si silný tým. Jednou z klíčových výhod multi level marketingu je, že se jedná o týmový obchodní model. Budete muset získat a vyškolit další lidi, kteří budou prodávat výrobky za vás. Investujte čas do budování pevných vztahů se členy svého týmu. Zvýšíte tak pravděpodobnost, že s vámi zůstanou dlouhodobě.
  4. Propagujte! Jakmile máte vytvořený tým a vybrané produkty, je čas začít propagovat své podnikání. To lze provést prostřednictvím online marketingu, offline marketingu nebo kombinací obojího. Buďte kreativní a experimentujte, dokud nenajdete svůj ideální marketingový mix.

Multi level marketign 2

Jaké vás při budování multi level marketingu čekají výzvy?

Jednou z výzev, kterým síťový marketing čelí, je jeho stále větší nasycenost. S přibývajícím počtem lidí, kteří se snaží zapojit do síťového marketingu, je stále těžší vyniknout z davu. Mnoho lidí navíc odrazuje domnělá taktika prodeje pod vysokým tlakem, která je se síťovým marketingem často spojována.

Dalším problémem síťového marketingu je, že může být obtížné dosáhnout stálého příjmu. Jistě existují lidé, kterým se prostřednictvím síťového marketingu podařilo vydělat hodně peněz. Existuje ale také nemálo lidí, kterým se nepodařilo vydělat peníze žádné, nebo se stěží uživí. To může lidi, kteří uvažují o zapojení do síťového marketingu, odradit.

Další výzva, které síťový marketing čelí, je obtížně udržitelná motivace svého týmu. Vzhledem k tomu, že získáváte provizi na základě prodejů svých podřízených členů, je důležité udržet jejich motivaci. Je zásadní, aby i nadále prodávali produkty a nabírali nové členy. To může být obtížné, pokud vámi budovaný tým nevidí výsledky svého úsilí.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Jak vypadá multi level marketing, který má budoucnost?

Jak se mění svět, mění se i podnikatelské prostředí. Multi level marketing (MLM) není výjimkou. Aby si multi level marketing udržel svůj význam a nadále rostl, musí se přizpůsobit době.

Budoucnost multi level marketingu spočívá v jeho schopnosti navázat kontakt s mladší generací podnikatelů. To znamená změnit značku a odklonit se od tradiční image žen prodávajících výrobky svým přátelům a rodině.

Multi level marketing a online prodej

Aby multi level marketingové firmy oslovily mladší demografickou skupinu, musí se zaměřit na sociální média a online prodej. Musí lidem usnadnit registraci a začít prodávat výrobky, aniž by museli investovat mnoho času nebo peněz.

Dobrou zprávou je, že již existují některé multi level marketignové firmy, které předběhly dobu. Daří se jim v novém světě online prodeje. Některé společnosti prodávající přírodní kosmetiku jsou příklady úspěšných podniků, které přizpůsobily své modely nové generaci podnikatelů.

Vzhledem ke všem těmto faktorům není divu, že se mnoho lidí ptá, zda je multi level marketing stále životaschopný obchodní model. Stručná odpověď zní ano – rozhodně má budoucnost. Ve skutečnosti lze tvrdit, že je multi level marketing důležitější než kdykoli předtím. Nové obzory před ním otevírá vzestup sociálních médií a rostoucí popularita online marketingových nástrojů.

Klíč k úspěchu v multi level marketingu spočívá v pochopení, jak tyto moderní nástroje využít k oslovení širšího publika než kdykoli předtím. Se správným přístupem můžete vybudovat úspěšné podnikání, které vám zajistí stálý příjem na dlouhá léta dopředu.

Multi level marketing 1

Jak ale dělat multi level marketing slušně a eticky?

Samozřejmě, že se stále najdou lidé, kteří své týmy školí k tomu, aby spamovali a navolávali studené kontakty. Tím ale multi level marketingu dělají spíše medvědí službu. Ti chytří volí sofistikovanější metody. Zcela jiné praktiky. A dá se říci, že jsou mnohem úspěšnější, než jejich urputnější kolegové. Je to sice běh na dlouho trať, ale o tom multi level marketing je. Myslet strategicky a v dlouhodobém horizontu. Jak tedy postupovat?

  1. Při budování svého týmu přemýšlejte strategicky.
  2. Využijte plného potenciálu sociálních sítí
  3. Vybírejte pečlivě lidi do svého týmu a inspirujte je vlastním příkladem
  4. Je důležité být vidět. Vy jako osoba, vaše vlastní značka. Neschovávejte se za firmu.

Vybudujete-li si od začátku životaschopný systém, můžete jej později školit svůj tým. Budete pouze tak úspěšní, jak bude úspěšný váš tým. A pokud ten bude dostatečně konstantně úspěšný, můžete se těšit na pěknou formu pasivního příjmu. Může to být jeden z pilířů vašeho podnikání, jelikož je vždy dobré příjmy diverzifikovat. Diverzifikace zdrojů je v rámci podnikání zásadní. Nejste odkázáni na jeden zdroj příjmu, potažmo na jedno odvětví.

A čemu se rozhodně vyhnout?

Spamování a telefonování. To jsou dnes již překonané techniky, které vám klienty spíše odradí. Neotravujte své přátele, nebombardujte telefonáty své příbuzné. Netlačte na ně a nevytahujte z nich kontakty na další lidi. Nespamujte své kontakty a kontakty svých přátel na Facebooku.

Nevyužívejte cizí Facebookové skupiny k vlastní reklamě, která mnohdy není vůbec v kontextu tématu skupiny, či přímo porušuje její pravidla. Všechny výše uvedené techniky nejen že jsou velmi otravné a vlezlé, ale neudělají vám ani dobrou službu. Pouze prohloubí negativní povědomí většiny lidí o multi level marketingovém prodeji.

Závěr

Multi level marketing stále u mnohých budí negativní emoce. Stále se najdou prodejci, kteří nepochopili nutnost přizpůsobit metody prodeje aktuálním trendům. Přesto si ale multi level marketing zachovává velký potenciál. Progresivní multi level marketingové firmy využívají naplno potenciál sociálních sítí a online prodeje. Rovněž se poučily z let minulých a k prodeji přistupují s větší lehkostí a eticky. Pro mnohé je to lákavá volba jak diverzifikovat svoje zdroje příjmu.

Mám zájem o odběr newsletteru