Správně napsaný motivační dopis v angličtině vám může výrazně zvýšit šance na pozvání k pohovoru. Co v něm zmínit a čemu se vyvarovat? V článku najdete i vhodné anglické fráze pro motivační dopisy.

Tipy pro motivační dopis v angličtině

Pokud chcete vámi vybranou společnost zaujmout, je zcela nutné abyste uměli napsat motivační dopis v angličtině, který personalistu zaujme. Přečtěte si pár tipů, které by vám měly pomoct dostat se na pohovor.

Vyhněte se otřepaným frázím

Spousta lidí chybuje při tvorbě motivačního dopisu. Často si otevřou vzor na internetu a opíšou z něj otřepané fráze typu: “Věřím, že jsem vhodným kandidátem, protože:

  • mám dobré komunikační schopnosti,
  • jsem flexibilní,
  • dokážu pracovat v týmu,
  • dotahuji věci do konce.”

Nic neříkajícími frázemi přimějete personalistu k tomu, aby se vašemu motivačnímu dopisu více nevěnoval.

Pište spíše o svém potenciálním zaměstnavateli

Samozřejmostí by měl být motivační dopis napsaný na míru každé společnosti, u které máte o práci zájem. Pište raději než o sobě, o svém potenciálním zaměstnavateli. Dáte mu tak najevo, že o pracovní místo stojíte, a nebudete působit jako chlubílek nebo člověk, který si s motivačním dopisem nedal příliš práce a pouze zkopíroval vzor z internetu.

Uveďte, co se vám na dané pozici líbí. Můžete napsat, jaká odpovědnost nebo pravomoci vás na ní zaujaly a jaké dovednosti můžete díky předchozím zkušenostem uplatnit. Zmiňte i vaše úspěchy, pokud je v dané činnosti máte. Připojte i informaci navíc, kterou o společnosti víte, ale nebyla zmíněna v inzerátu (např. něco z její historie, používaných postupech apod.).

Tip: Další rady, jak se připravit na pohovor, najdete na našem YouTube kanálu.

Zamyslete se nad vizí

Součástí textu motivačního dopisu by měla být i vaše vize. Zamyslete se a napište, čím budete pro firmu přínosem. Jak jí můžete pomoci ve vývoji, prodeji, propagaci,… Uvědomte si, že tento bod je i vaším závazkem, kterého byste měli v případě nástupu na danou pozici dostát. Proto neslibujte nereálné, ale pouze to, co dokážete splnit.

Tip: Hledáte inspiraci na životopis v angličtině? Přečtěte si návod, jak vyzrát na CV v anglickém jazyce!

Struktura motivačního dopisu v angličtině

Kromě výše uvedených tipů je důležité, aby měl motivační dopis v angličtině (cover letter) určitou strukturu a nebyl příliš dlouhý. Postačí 3 – 4 odstavce. Níže si rozebereme, jaké informace by měly po sobě následovat a jaké anglické fráze je vhodné použít.

Pokud píšete e-mail, napište do předmětu název inzerované pozice a případně její referenční číslo.

motivační dopis v angličtině

1. odstavec: Představení se

V prvním odstavci se představte. Uveďte vaše jméno, příjmení a další informace o vás. Zmiňte také, kde jste se o inzerované pozici dozvěděli.

Jestliže znáte osobu, které motivační dopis adresujete, pište vždy oslovení: Dear Mr./Mrs. a příjmení (Vážený pane/paní …). Pokud však příjmení osoby neznáte, oslovte ji: Dear Sir or Madam.

Dále můžete pokračovat těmito frázemi:

My name is … and I´m from Czech republic.

Jmenuji se … a pocházím z České republiky.

I was interested to see your advertisement for … in (paper) / on (site)…

Zaujala mě vaše nabídka pozice (její název) v novinách … / na stránkách…

2. odstavec: Informace o společnosti

Ve druhém odstavci napište, jak jsme si uvedli výše, co vás na společnosti i pozici zaujalo a jaké dovednosti můžete uplatnit.

I like the fact that manager has responsibility for…

Na pozici manažera se mi líbí, že zodpovídá za…

I led a team of 20 people who liked to work with me and I have been responsible for the results of financial department for the past 8 years.

Vedl jsem tým lidí, kteří se mnou rádi pracovali, a v posledních 8 letech jsem zodpovídal za výsledky finančního oddělení.

3. odstavec: Váš přínos firmě

Ve třetím odstavci by měl zaznít váš přínos firmě a vaše vize.

I want to be involved in increasing sales and make your company a market leader.

Chci se podílet na zvyšování prodejů a udělat z vaší firmy jedničku na trhu.

4. odstavec: Výzva k akci

Nakonec požádejte personalistu o setkání. Vyzvěte ho k akci. Využít můžete například podmínkové věty:

I’ll be glad if we meet personally. Contact me at any time at the above phone number … or e-mail adress… Yours sincerely,…

Budu rád, pokud se setkáme osobně. Kontaktujte mě kdykoliv na telefonním čísle … nebo e-mailové adrese… Se srdečným pozdravem,…

Pozor! Výraz “yours sincerely” použijte pouze v případě, kdy znáte adresáta jménem (při oslovení Dear Mr./Mrs.). Jestliže ho neznáte (při oslovení Dear Sir or Madam) zakončete motivační dopis výrazem “Yours faithfully” (S úctou).

V závěru napište své jméno a příjmení a pod něj se vlastnoručně podepište.

Chcete si zlepšit jazykovou úroveň? Podívejte se na naše jazykové kurzy.

Mám zájem o odběr newsletteru