Co je to MATLAB online? MATLAB je programovací jazyk a integrované vývojové prostředí pro numerické výpočty a vizualizaci dat. Byl vyvinut společností MathWorks v roce 1984 a od té doby se stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro vědce, inženýry a matematiky.

Jak funguje MATLAB online?

MATLAB online je webová aplikace, která nabízí práci s MATLABem bez nutnosti instalace aplikace na svém počítači. Aplikace je dostupná na webových stránkách společnosti MathWorks.

Aplikace funguje tak, že uživatel v prohlížeči otevře webovou stránku MATLAB online a přihlásí se do svého účtu. Po přihlášení se zobrazí prostředí MATLABu, které je stejné jako prostředí desktopové verze. Uživatelé MATLAB online mohou v aplikaci provádět stejné operace jako v desktopové verzi, včetně výpočtů, programování, vizualizace dat a dalšího.

Aplikace MATLAB online běží na cloudu. To znamená, že všechny operace se provádějí na serverech společnosti MathWorks. To uživatelům poskytuje několik výhod, včetně:

 • Přístup k MATLABu z libovolného zařízení.
 • Sdílení projektů s ostatními uživateli.
 • Možnost automatického zálohování dat.

Aplikace MATLAB online je zdarma pro studenty a akademické pracovníky. Pro ostatní uživatele je dostupná za měsíční poplatek.

MATLAB nabízí rozsáhlý výběr funkcí

Lineární algebra

MATLAB poskytuje výkonné funkce pro práci s maticemi a vektory. Tyto funkce lze použít k řešení lineárních rovnic, faktorizace matic a simulace systémů.

Fourierova transformace

MATLAB poskytuje funkce pro provádění Fourierovy transformace. Fourierova transformace je užitečný nástroj pro analýzu časově proměnných signálů a systémů.

Integrace a diferenciální rovnice

MATLAB poskytuje funkce pro řešení integrálních a diferenciálních rovnic. Tyto funkce lze použít k modelování a simulaci různých systémů, jako jsou fyzikální systémy, chemické reakce a ekonomické modely.

Optimální řízení

MATLAB poskytuje funkce pro řešení problémů optimalizace a řízení. Tyto funkce lze použít k optimalizaci výkonu systémů a k řízení jejich chování.

Statistika

MATLAB poskytuje funkce pro provádění statistických analýz. Tyto funkce lze použít k analýze dat z experimentů, průzkumů a dalších zdrojů.

Neuronové sítě

MATLAB poskytuje funkce pro implementaci a trénování neuronových sítí. Neuronové sítě jsou užitečným nástrojem pro řešení strojového učení a umělé inteligence.

Naučte se programovat v našem kurzu

MATLAB pro vizualizaci dat

MATLAB poskytuje funkce pro kreslení jednoduchých i složitých grafů. Tyto funkce lze použít k zobrazení dat, k jejich analýze a k prezentaci výsledků. Nechybí ani 3D vykreslování k zobrazení dat v trojrozměrném prostoru. Lze si vytvořit i animované vizualizace. Tyto funkce lze použít k zobrazení dynamického chování dat.

MATLAB je k dispozici na platformách Windows, Mac OS a Linux ve dvou verzích:

 • MATLAB Standard: Tato verze obsahuje základní funkce pro numerické výpočty a vizualizaci dat.
 • MATLAB Professional: Tato verze obsahuje rozšířené funkce, jako jsou neuronové sítě, strojové učení a umělá inteligence.

Výhody použití MATLABU

MATLAB má řadu výhod oproti jiným nástrojům pro numerické výpočty a vizualizaci dat:

 • Výkon – je to velmi výkonný nástroj, který dokáže rychle a efektivně zpracovávat velké množství dat.
 • Flexibilita – jedná se o flexibilní nástroj, který lze použít pro velkou řadu úloh.
 • Integrace – jedná se o integrované vývojové prostředí, které kombinuje programovací jazyk a prostředí pro vývoj aplikací.

Použití MATLABU

 • Věda a výzkum – používá se v mnoha oblastech vědy a výzkumu, jako je fyzika, chemie, matematika, biologie a inženýrství.
 • Inženýrství – lze ho využít v mnoha oblastech inženýrství, jako je strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a informatika.
 • Finance – umí pomoci i v oblasti financí pro modelování a analýzu finančních dat.
 • Medicína – nechybí ani použití v medicíně pro zpracování a analýzu lékařských dat.
matlab online

MATLAB poskytuje funkce pro řešení integrálních a diferenciálních rovnic

 

 

 

Rozšíření MATLABU

 • MATLAB Online: je webová verze MATLAB, která umožňuje uživatelům používat MATLAB v prohlížeči.
 • MATLAB Cloud: MATLAB Cloud je cloudová platforma, která umožňuje uživatelům spouštět MATLAB na vzdálených serverech.
 • Simulink: Simulink je nástroj pro modelování a simulaci dynamických systémů.
 • MATLAB Statistics and Machine Learning: poskytují funkce pro statistickou analýzu a strojové učení.

MATLAB je výkonný a flexibilní nástroj pro numerické výpočty a vizualizaci dat. Jeho základní komponenty a další funkce poskytují uživatelům výběr z několika možností pro řešení jejich problémů. Je ideální pro vědce, inženýry a matematiky, kteří potřebují řešit náročné numerické úlohy.

Mám zájem o odběr newsletteru