Každé odvětví potřebuje určité vedení. Pro marketing tuto roli většinou zastává marketingový ředitel. Jaký by měl být a co musí umět?

Kdo je marketingový ředitel?

Marketingový ředitel má na starost implementaci marketingové strategie ve společnosti. Stejně tak řídí marketingové oddělení a dohlíží na všechny marketingové aktivity. Celou tuto činnost provádí s ohledem na již zmiňovanou marketingovou strategii.

Pro marketingového ředitele by mělo být budování značky společnosti a jejího dobrého jména jednou z hlavních klíčových záležitostí. To, jak vystupuje společnost na venek a jak se prezentuje klientům i potencionálním zaměstnancům, je velice důležité. Marketingový ředitel se tedy stará o rozvoj a budování této značky a řídí aktivity v oblasti marketingové komunikace.

Marketingový ředitel dále monitoruje vývojové trendy, podporuje a komunikuje s oddělením prodeje a připravuje různé promo akce na kterých prezentuje společnost.

Mzda marketingového ředitele

Mzda marketingového ředitele se může odvozovat nejen od seniority, ale také od druhu firmy. Podle průzkumu se mzda pohybuje okolo 100.000 Kč. Setkat se však můžeme se mzdou kolem 80.000 Kč, ale klidně i 140.000 Kč – 180.000 Kč.

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Klíčové vlastnosti marketingového ředitele

Marketingový ředitel má několik kompetencí, které dohromady utváří celý balíček dovedností, znalostí a schopností potřebných pro výkon této profese. Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.

1.) Organizační dovednosti

Jelikož marketingový ředitel organizuje, plánuje a zpracovává nejen marketingové strategie, je kruciální, aby měl opravdu výborné organizační schopnosti. Potřebuje si zorganizovat tým, náplň práce, plány pro rozvoj a již zmiňovanou marketingovou strategii.

2.) Komunikační schopnosti

Komunikaci využívá ve své práci marketingový ředitel denně. Komunikuje s lidmi v týmu, ostatními manažery ale i lidmi mimo společnost. Vystupuje na různých veletrzích a komunikuje značku společnosti navenek.

3.) Analytické schopnosti

Náplň práce marketingového ředitele je z velké části o analýze vývojových trendů. Sleduje a analyzuje celkově trh a konkurenci. Posuzuje efektivitu a výkon svého marketingového oddělení a analyzuje marketingovou strategii. Porovnává a zkoumá, zda to, co s týmem vytvořili funguje a posouvá firmu kupředu a opět odráží správně kulturu i celkovou značku společnosti.

marketingový ředitel

4.) Kreativita

Každý markeťák by měl být kreativní člověk, neméně tak jejich ředitel. Kreativita je důležitou vlastností, aby přicházely nápady a inovace. Kreativita pomáhá v marketingu vidět věci jinak, než je vidí ostatní. Stejně tak na ni závisí vymýšlení nových směrů a způsobů, jak na marketingové strategii pracovat.

5.) Time management

Tak jako každý jiný manažer musí mít i ten marketingový dobře sestavený časový plán. V nabitém dni se mísí různé schůzky, porady, soustředěná práce, brainstorming. To všechno chce propracovaný time management. Marketingový ředitel by měl být schopný rozdělit si náplň své práce do konkrétních časových bloků tak, aby on i jeho tým fungoval efektivně.

6.) Široký marketingový záběr

Hluboké zkušenosti z oblasti marketingu jsou neodmyslitelnou součástí této profese. Jelikož marketingový ředitel vede celý tým a je hlavou marketingové strategie, musí mít široký marketingový záběr. Měl by vědět, jak zkoordinovat různé způsoby reklam a propagací. Díky tomu se vyzná ve výběru vhodných médií a jejich kombinacích pro danou strategii firmy.

7.) Flexibilita

Požadavky trhu se mění, konkurence přichází se stále novými výzvami, a tak je důležité neusnout na vavřínech. Flexibilní marketingový ředitel je schopný rychle reagovat na vývoj trhu a na trendy, které mohou společnost posunout zase o něco dál.

Proč je marketingový ředitel důležitý?

Marketing a značka společnosti je důležitá pro celkovou propagaci firmy, udržení její kultury i dobrého jména na trhu práce.

A právě marketingový ředitel buduje celý tým a předává zpětnou vazbu, motivuje a v rámci spolupráce zkvalitňuje celou strategii a výsledky. Jak už bylo zmíněno výše, je důležitý s ohledem na marketingovou strategii, kterou zastřešuje a bez které by se atraktivní značka společnosti nezrodila. Definuje cílovou skupinu a sestavuje plán pro dosažení konkrétních cílů.

Dobře nastavený marketing posouvá firmu k lepším výsledkům a vydělává jí tak více peněz. Marketingový ředitel k tomu využívá svých zkušeností a neomezuje se jen na jeden způsob spolupráce. Přemýšlí takzvaně „out of box“ a má vliv na systematické zvyšování prodejů.

Mám zájem o odběr newsletteru