Testování žáků a jejich následné přijetí na vysoké školy, se stále častěji posuzuje na základě dosažených výsledků v Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio. Jak vypadá test studijních předpokladů? Co zkoušky obsahují a lze se na ně připravit? Odpovědi nabízí dnešní článek.

Národní srovnávací zkoušky

NSZ – jedná se o certifikované zkoušky, které má na starosti soukromá společnost Scio. Jejich úkolem je zkoušky připravit, organizovat, vyhodnocovat a jejich výsledky distribuovat zpět do škol. Národní srovnávací zkoušky zcela nahrazují nebo jen doplňují přijímací zkoušky na vysoké školy v České republice a na Slovensku.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z následujících samostatných testovacích zkoušek:

 • Obecných studijních předpokladů,

 • základů společenských věd,

 • matematiky,

 • biologie,

 • chemie,

 • cizích jazyků (AJ, NJ, ŠJ).

Samotná fakulta si může sama vybrat, který typ národní srovnávací zkoušky zařadí do svého přijímacího řízení. V drtivé většině případů se uplatňují právě testy obecných studijních předpokladů (OSP).

Testování OSP

Mnozí se domnívají, že testy mají za úkol zkoumat středoškolské znalosti, ale je tomu jinak. Test z obecných studijních předpokladů (OSP) se zaměřuje na základní dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro vysokoškolské studium. Testováním lze zjistit právě zmiňované dovednosti a schopnosti každého člověka, výsledkem je vyobrazení toho jak dobře je schopen se učit. Při řešení úloh se vychází pouze z informací v zadání. Na test se nemusí uchazeč učit, nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na jednotlivá řešení.

Historie OSP

Společnost SCIO zařadila test OSP do českého školství ve druhé polovině devadesátých let 20. století. Jedná se o součást Národních srovnávacích zkoušek, které jsou využívány jako kritérium pro přijetí na české a slovenské vysoké školy. 

Tip! Máte už studium střední či vysoké školy za sebou a přesto toužíte po dalším vzdělávání? Podívejte se, co se vyplatí se naučit:

TOP rekvalifikační kurzy v roce 2024

Test z obecných studijních předpokladů

Test z obecných studijních předpokladů (OSP) se zaměřuje na základní dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro vysokoškolské studium.

Skladba testu OSP

Test OSP ve verzi společnosti Scio je rozdělený do dvou oddílů – verbálního a analytického. Celý test obsahuje 66 úloh s časovým limitem 85 minut. Každý oddíl má svůj časový limit, mezi oddíly nelze přeskakovat. Každá úloha nabízí výběr možností, z nichž je jedna možnost správnou odpovědí. Odpovědi se vyhodnocují tak, že za správné řešení se připisuje bod a za špatnou odpověď se naopak část bodů odečítá. Každý oddíl je hodnocený zvlášť s jinou váhou. Řešitel může získat -17,9 až 66 bodů.  K testu jsou povoleny pouze psací potřeby a papír na poznámky.

Verbální oddíl

Jedná se o testování schopností a dovedností z oblasti práce se slovem a jazykem. Časová dotace verbálního oddílu je 35 minut. Převážně se zde pracuje s texty, zkoumá se znalost obsahu a pojmů. Příkladem jsou úlohy typu:

 • Doplňování slov do vět,

 • určení vztahu mezi slovy,

 • synonyma a antonyma,

 • co není v souladu,

 • krátké texty a dlouhé texty,

 • porovnávání textů.

Analytický oddíl

Analytický oddíl se zaměřuje na matematické a logické přemýšlení. Časová dotace analytického oddílu je 50 minut. V testu se objevují procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek.

Studujte rekvalifikační kurzy

Jak se na test studijních předpokladů připravit?

Ze samotného článku lze vyvodit, jakou má test podobu. Test sice nezkouší znalosti, ale i tak je dobré se na test připravit. Doporučuje se projít si stránky společnosti Scio. Stránky nabízí bližší informace o podobě testu včetně ukázek. Lze si však i zakoupit přímo tištěné sady testů z loňského testování a vyzkoušet si test nanečisto. Příprava na testování může mít i podobu luštění křížovek, rébusů a sudoku. Navíc je dobré si připomenout základní oblasti matematiky. Na verbální oddíl se lze nejlépe připravit čtením a pochopením textu.

Mám zájem o odběr newsletteru