Chcete se stát učitelem, ale nevíte, jakou kvalifikaci potřebujete pro výuku na základní, střední či vysoké škole? Přečtěte si náš článek, ve kterém vám objasníme, jaké podmínky musíte pro jednotlivé stupně vzdělání splnit.

Být učitelem je krásné, ale také náročné povolání. V současné době je učitelů na školách velký nedostatek, pokud vás proto láká stát se jedním z nich, v následujícím textu se dozvíte, co pro tuto krásnou, ale i náročnou profesi musíte udělat.

Jak se stát učitelem na základní škole?

Chcete-li se stát učitelem na základní škole, měli byste mít v první řadě jasno, zda chcete učit na prvním nebo druhém stupni.

První stupeň základní školy

Pokud se ptáte, kdo může učit na 1. stupni ZŠ, záleží na vašem dosaženém vzdělání, podle nějž si budete muset doplnit určitou kvalifikaci. Podívejte se na různé možnosti, které v praxi nastávají.

Magisterský titul z učitelství 1. stupně ZŠ

Nejobvyklejším způsobem, jak získat potřebné vzdělání pro výuku na prvním stupni základní školy, je vystudování akreditovaného magisterského studijního programu v oblasti pedagogiky zaměřené na přípravu učitelů tohoto stupně ZŠ.

Magisterský titul ze speciální pedagogiky pro učitele

Chcete-li se stát učitelem na prvním stupni ZŠ, můžete vystudovat také speciální pedagogiku pro tuto profesi.

Magisterský titul z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud máte vystudované učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, stačí si doplnit kvalifikaci absolvováním:

  • programu celoživotního vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ na některé vysoké škole,
  • doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP).

Magisterský titul z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Jestliže jste vystudovali magisterský studijní program zaměřený na učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ, stačí, když na některé vysoké škole absolvujete program celoživotního vzdělávání pro učitele 1. stupně základní školy.

Magisterský titul z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času

Pokud jste na vysoké škole vystudovali pedagogiku, učitelství mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, bude vám stačit doplnit si kvalifikaci na některé VŠ formou celoživotního vzdělávání zaměřené na 1. stupeň základní školy.

Magisterský titul ze speciální pedagogiky

Vystudovali jste magisterský titul ze speciální pedagogiky a chcete učit na 1. stupni ZŠ? Stačí, když si doplníte vzdělání v programu celoživotního vzdělávání pro přípravu učitelů tohoto stupně.

Magisterský titul pro učitelství ZUŠ nebo umělecko-pedagogického zaměření

Chcete-li učit na prvním stupni ZŠ umělecké předměty, musíte mít vystudované buď magisterské vzdělání:

  • zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy (ZUŠ), nebo
  • umělecko-pedagogické zaměření.

Tip: Přečtěte si také, jak získat pedagogické minimum.

Druhý stupeň základní školy

Jestliže vás láká stát se učitelem na druhém stupni základní školy, záleží, jaké předměty budete chtít vyučovat. Pokud si vyberete všeobecné předměty jako je matematika, český jazyk, dějepis, přírodopis, základy společenských věd, fyzika, chemie apod., budete si muset doplnit kvalifikaci dle vašeho dosaženého vzdělání. Možnosti jsou podobné jako pro první stupeň ZŠ.

jak se stát učitelem

Magisterský titul z učitelství pro první stupeň ZŠ

Vystudovali jste učitelství pro první stupeň a chtěli byste učit některý z předmětů pro 2. stupeň ZŠ, můžete si doplnit kvalifikaci:

  • získáním bakalářského titulu se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo
  • absolvováním programu celoživotního vzdělávání pro učitele 2. stupně ZŠ na některé z vysokých škol nebo
  • studiem rozšířené odborné kvalifikace (DVPP).

Magisterský titul všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ (příp. SŠ)

Nejlogičtější variantou, kterou si můžete zvolit, je studium vybraných všeobecně-vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základní školy. Druhou možností je výběr studia těchto předmětů nejen pro základní, ale i střední školy nebo pouze střední školy.

Magisterský titul ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud jste na vysoké vystudovali speciální pedagogiku pro učitele, bude vám stačit doplnit si vzdělání v programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ.

Magisterský (příp. inženýrský) titul nepedagogického oboru

Jestliže jste získali magisterský (příp. inženýrský) titul, který však není pedagogického oboru (například marketingu), budete muset vystudovat předměty všeobecně-vzdělávací 2. stupně ZŠ nebo SŠ.

Stát se učitelem můžete různými způsoby. Pokud vás však zajímají jiné obory, prohlédněte si nabídku rekvalifikačních kurzů Orange Academy! Poskytujeme obory žádané na trhu práce.

Zdroj: zacniucit.cz

Mám zájem o odběr newsletteru