Plánujete rozjet podnikání? Máte nápad, který má potenciál? Jednou z možností, jak získat potřebné finance do začátku podnikání, je oslovení investora. Investoři často hledají inovativní společnosti s potenciálem vysokého zisku. Investor je pro podnikatele neocenitelným zdrojem a poskytuje nezbytnou finanční podporu pro jejich projekty. Přesvědčit je, aby se o to pokusili, může být ale výzvou.

Správný výběr odvětví a investor

Investoři mají často jasnou představu o tom, jaké společnosti se stanou ziskovými a jaké kroky jsou potřeba k vysoké návratnosti jejich investice. Výběr odvětví je proto velmi důležitý. Investoři často podporují projekty, kterým sami rozumí nebo jsou s nimi alespoň dobře obeznámeni. Jsou však investoři, kteří podpoří i projekty, které na světě nemají obdoby. Váš úkol je podrobné vysvětlení zvoleného odvětví a průzkum trhu. Celý projekt prezentujte jasně a promyšleně.

Odborné dovednosti

Ideální jsou pro investory odborné dovednosti nejen vaše, ale i vašeho týmu. Investoři podpoří ty, kteří byli v minulosti úspěšní, jelikož mají velký předpoklad pro úspěch i v budoucnosti. Financování začínající společnosti můžete zajistit zasláním referencí vašeho týmu vybranému investorovi.

Plán vašeho jedinečného projektu

Investoři podporují velmi často společnosti, které se liší od ostatních. V případě, že investor vyhodnotí, že jeho investice do vašeho jedinečného podnikání má vysoký potenciál růstu, pravděpodobně budou mít o investici zájem. Vyhodnocení investora probíhá na základě dobře napsaného business plánu. Podle plánu se investor rozhoduje, zda má váš projekt potenciál či nikoliv. Při psaní business plánu je dobré se soustředit na finanční část, která by měla vycházet z průzkumu trhu.

Průzkum trhu

Důležitým krokem je ukázka toho, že vaši potencionální klienti budou mít o produkt nebo službu zájem. Investoři chtějí všeobecně investovat do projektů, které budou prosperovat a jejich investice se jim vrátí. Průzkum trhu a vytvoření Go-to-market strategie je tudíž důležitým krokem pro získání pozornosti investora. Tím, že investorovi představíte svou GTM strategii, která je všeobecně vytvořena pro zmírnění rizika a zvýšení návratnosti investice, si zvýšíte šance na získání jeho investičních prostředků.

Oslovení investora

Investoři chtějí vidět marketingový plán, který se zaměřuje na vaše cílové zákazníky

Vytvořte marketingový plán

Ruku v ruce s průzkumem trhu jde marketingový plán. Marketing je v dnešní době velmi důležitý nástroj úspěšného podnikání. Abyste prodávali své výrobky nebo služby, musíte být vidět a musí se o vás mluvit. Investoři chtějí vidět marketingový plán, který se zaměřuje na vaše cílové zákazníky. Nejen, že víte, kdo je vaše cílová skupina, ale máte přehled o tom, jak je oslovit. Součástí marketingového plánu je uvedení veškerých marketingových aktivit, které plánujete využívat. Odprezentujte svůj marketingový plán investorům a ukažte jim prostředky, které plánujete použít ke zvýšení své viditelnosti na trhu.

Online marketing probíhá na internetu. Mezi nejčastější nástroje online marketingu patří:

 • Webové stránky,

 • SEO,

 • PPC reklama,

 • email marketing,

 • sociální sítě,

 • influenceři.

Offline marketing probíhá mimo internet. Pod pojmem offline marketing si lze představit tyto nástroje propagace:

 • Televize, rozhlas,

 • billboardy, nápisy, plakáty,

 • časopisy, noviny, letáky,

 • konference,

 • výstavy.

Investor – dlouhodobá vize a plán

To nejdůležitější na konec. Investoři chtějí zpravidla podpořit dlouhodobé projekty. Představte proto investorům, kde bude vaše společnost v budoucnu a jak vytyčených cílů dosáhnete. Zapojení investorů do vašeho začínajícího podnikání je chytrý tah. Zdůrazněte investorům nejlepší části vašeho podnikatelského plánu a sdílejte s nimi své nápady a plány do budoucna.

Mám zájem o odběr newsletteru