Potřebujete vědět, kdy se platí daň z nemovitosti? V článku se dozvíte, kdo je povinen ji hradit a kdy podat daňové přiznání. Najdete zde i informace o dani z nabytí nemovitosti.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti neboli z nemovitých věcí se platí do 31. května. Odvádí ji jak právnické, tak fyzické osoby, které vlastní nemovitost. Nepřesáhne-li částku 5 000 Kč, hradí ji do tohoto data. Je-li vyšší, můžete si ji rozdělit na dvě splátky. První uhradíte opět do konce května, druhou do 30. listopadu. Výjimku tvoří zemědělci a chovatelé ryb. Ti platí první splátku do 31. srpna a druhou do konce listopadu.

Pokud jste získali nemovitou věc v minulém roce, nejprve musíte podat do konce ledna daňové přiznání. Jestliže jste tak neučinili, podejte ho co nejdříve. Počítejte však se sankcí. Daň uhradíte složenkou místně příslušnému finančnímu úřadu.

Potřebujete vědět jak na daně? Zkuste rekvalifikační kurz na Účetnictví a daňovou evidenci.

Pozor!

Daňové přiznání podáváte pouze jako noví majitelé. V případě, kdy došlo k nějaké změně (prodeji části pozemků apod.) podáváte dílčí daňové přiznání.

Výše daně se odvíjí od velikosti obce, kde se nemovitá věc nachází. K výpočtu budete potřebovat znát její druh (zda se jedná o byt, dům nebo například zahradu), její výměru v metrech čtverečních, obec, ve které se nemovitá věc nachází a koeficient přidělený obci.

kdy se platí daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti, které se dříve říkalo daň z převodu nemovitosti, platí nabyvatel vlastnického práva. Tím je obvykle kupující. Jestliže na vás bude nemovitá věc převedena, budete muset uhradit i daň z nemovitosti. Jedná se o dvě odlišné daně.

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky
  • či spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodech.

Je možné platit daně z nemovitostí elektronicky? Zjistětě to z našeho článku.

Tato daň se hradí formou zálohy při podání daňového přiznání k této dani. Přiznání musí být odevzdáno nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Základem daně jsou 4% z kupní ceny nemovité věci nebo 75% ze směrné hodnoty. Pokud je daň nižší než 200 Kč, neplatí se.

Od daně z nabytí nemovitosti jsou osvobozeny darované, nebo zděděné nemovité věci. Neplatí se ani při prodeji družstevního bytu.

Zajímá vás problematika daní? Nebo se chcete stát daňovým specialistou? U Orange Academy můžete absolvovat rekvalifikační kurz, ve kterém získáte komplexní znalosti daní a daňových zákonů.

Mám zájem o odběr newsletteru