V článku se dozvíte, co je to plná moc a v jakých případech ji můžete využít. Kromě toho se dočtete, co musí obsahovat, jak dlouho platí či kdy je třeba ji úředně ověřit.

Co je to plná moc k zastupování?

Plná moc k zastupování je jednostranným právním úkonem, kterým zmocnitel (zastoupená osoba) opravňuje zmocněného (zástupce či zmocněnce) k jednání v určitém rozsahu s úřady nebo třetí osobou.

Sepisuje ji pouze zmocnitel, zmocněnec nemusí být při vyhotovení přítomen. Zástupcem i zmocnitelem může být fyzická i právnická osoba. Jako zmocnitel můžete plnou moc udělit ve stejné věci i více osobám, které pak za vás mohou jednat samostatně.

Co musí obsahovat?

Aby byla plná moc k zastupování uznána jako platná, musíte do ní zahrnout následující údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště zmocnitele,
 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště zmocněného,
 • rozsah plné moci* (k jakému úkonu/ům je udělena),
 • datum, místo a podpisy obou stran.

*Nejsou-li úkony vymezeny, jedná se o tzv. generální plnou moc, při které je zástupce oprávněn k veškerým právním úkonům. V opačném případě jde o speciální plnou moc.

Další variantou je substituční plná moc, která umožňuje převedení zastoupení v právních úkonech ze zmocněnce na další osobu. Můžete ji použít, pokud jako zmocnitel zmocňujete právnickou osobu, nebo jestliže jste možnost substituční plné moci uvedli v první.

Ve většině případech musí mít plná moc písemnou formu (především pokud budete chtít být zastoupeni v jednání na úřadech).

plná moc: podpis

Jak dlouho platí plná moc?

Je na vás, zda udělíte plnou moc na dobu určitou (uvedete konkrétní data) nebo neurčitou. Plná moc pak zaniká:

 • vykonáním právního jednání, na které se vztahovala,
 • pokud jako zmocnitel zmocnění odvoláte*,
 • výpovědí zmocněnce (v případě generální plné moci).

* Aby však odvolání platilo, musíte o něm dopředu zmocněného informovat.

Využití plné moci v praxi

Písemnou formu plné moci využijete například při:

 • prodeji nemovitosti,
 • přepisu vozidla,
 • vyzvedávání pošty,
 • a dalších právních jednáních nebo úředních úkonech.

Z výše napsaného vyplývá, že neexistuje univerzální formulář, který byste mohli použít kdykoliv. Vždy je třeba, abyste si připravili nebo stáhli vzor určený ke konkrétnímu úkonu.

Pozor! Plnou moc vždy vyplňte celou a využijte ji ihned. Nenechávejte účel a rozsah zmocnění prázdný s již předvyplněnými podpisy! Mohli byste si tak zadělat na problém.

Plná moc ověření

Úředně ověřenou plnou moc budete potřebovat v případě, kdy půjde o právní jednání, které vyžaduje formu veřejné listiny. V praxi jde například o situaci, kdy se chcete nechat zastoupit při založení obchodní společnosti nebo při zápisu na vysokou školu.

Pokud se úkon, na který chcete plnou moc použít, neobejde bez úředního ověření, stačí, když jako zmocnitel zajdete za notářem nebo na pobočku Czech Point a necháte si váš podpis potvrdit. Podpis zmocněnce není třeba ověřovat.

Potřebujete si zvýšit kvalifikaci v účetnictví, personalistice nebo administrativě? Prohlédněte si rekvalifikační kurzy od Orange Academy!

Zdroj: finance.cz, comeflexoffice.cz

Mám zájem o odběr newsletteru