V tomto článku se dozvíte, na co jsou alimenty, co se do nich započítává, jaká je jejich výše, do kdy se musí platit i jak je lze vymáhat.

Na co jsou alimenty?

I přestože není pojem alimenty či výživné nebo chcete-li vyživovací povinnost v zákoně definován, jedná se o zákonnou povinnost obou rodičů zajistit svým dětem základní potřeby pro život. V praxi dochází často k situaci, kdy alimenty musí platit jeden z rodičů na dítě (děti) druhému, který je má ve výlučné (nebo střídavé) péči* po rozvodovém řízení (nedohodnou-li se mezi sebou). 

*Svěření dětí do péče výlučnou formou je nejčastější (dochází k ní až v 90 % případů). Při této formě žije dítě trvale u jednoho z rodičů a druhý platí alimenty. Má však právo se dle rozsahu určeného soudem s dítětem vídat.

Při střídavé péči, jak již z názvu vyplývá, žije dítě střídavě u obou rodičů (např. u jednoho o víkendech a u druhého během pracovního týdne). Předpokladem je však vzájemná domluva, schopnost zajistit dítěti odpovídající zázemí a nenarušování jeho běžného režimu. Mají-li oba rodiče přibližně stejné příjmy, soud může od vzájemného zasílání výživného upustit. V opačném případě ho platí ten s příjmy vyššími tomu s nižšími.

Do alimentů se započítávají náklady na:

 • jídlo,
 • ošacení,
 • bydlení,
 • ale i koníčky – sport, kulturu apod.

Kolik činí výše výživného?

Ať už se mezi sebou dohodnete či nikoliv, o výsledné částce, kterou bude jeden z vás tomu druhému platit, rozhodne vždy soudce. Pokud se mezi sebou nedohodnete, soud určí finální částku, kterou bude jeden z vás platit, podle následujících kritérií:

 • vaší životní úrovně,
 • odůvodněných potřeb dítěte,
 • vašich majetkových poměrech (příjmy, výdaje, vlastnictví movitých a nemovitých věcí),
 • míry péče o dítě.

Pozn.: Dojde-li ke změně poměrů v rodině, můžete žádat o zvýšení výživného na dítě. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy:

 • vaše dítě nastupuje do školky nebo na základní či střední školu,
 • po souhlasu druhého z rodičů změní zájmový kroužek,
 • zhorší se zdravotní stav potomka – jeho chronické onemocnění nebo zdravotní postižení, které vyžaduje více péče a finančních prostředků,
 • došlo ke změně v majetkových poměrech jednoho z rodičů.

Tabulka výše alimentů

Tabulka výše alimentů slouží soudu jako doporučení při rozhodování o konkrétní částce, kterou budou rodiče platit. I vy si ji můžete orientačně zjistit.

Věk dítěte

Výše výživného v % z čisté mzdy

0 až 5 let

11 až 15 %
6 až 9 let 

13 až 17 %

10 až 14 let

15 až 19 %

15 až 17 let

16 až 22 %

18 let a více

19 až 25 %

Pozn.: Pokud si chcete spočítat přesnou výši výživného, můžete tak učinit pomocí této kalkulačky

Alimenty dohodou

I přestože si dohodu o výživném můžete sepsat podle sebe, doporučujeme do ní zakomponovat následující:

 • kdo a s kým ji uzavírá,
 • koho se týká,
 • jaká je forma péče o dítě,
 • rozsah styku druhého rodiče s potomkem,
 • vyživovací povinnosti.

Nezapomeňte také na její úřední ověření.

Do kdy platit alimenty?

Pokud se ptáte, do kdy musíte platit alimenty, počítejte s tím, že vyživovací povinnost nekončí dosažením plnoletosti dítěte. Hranicí však nemusí být ani věk 26 let, pokud váš potomek bude pokračovat ve studiu dále. Zkrátka platí, že dokud studuje (připravuje se na budoucí povolání) a zároveň nepracuje nebo nepodniká, nemůžete přestat platit alimenty.

Co dělat, pokud druhý rodič neplatí alimenty a lze je vymáhat zpětně?

Jestliže otec nebo matka neplatí alimenty stanovené soudem, může se oprávněná osoba (druhý rodič či dítě – po dosažení plnoletosti) obrátit na soud, který vydal původní rozhodnutí o výživném a to v situaci, kdy má povinný rodič pravidelný příjem. Soud tak může nařídit srážky ze mzdy a tímto způsobem zajistit placení alimentů. 

Pokud však pravidelný příjem nemá, oprávněná osoba může výživné vymáhat pomocí exekutora, kterého si sama vybere. Ten pak může zabavit také movitý a nemovitý majetek nebo řidičský průkaz. Více informací o tom, jak podat exekuční návrh, naleznete na webových stránkách Klub svobodných matek.cz.

Pozn.: V případě exekuce bude veškeré poplatky hradit povinný rodič.

A jak je to s vymáháním alimentů zpětně? Zde záleží na tom, zda již rozsudek nabyl právní moci či nikoliv. Pokud ano, můžete výživné na dítě vymáhat až 10 let zpětně, v opačném případě pouze do 3 let.

Zdroj: vasevyzivne.cz, dostupnyadvokat.cz, azlegal.cz

Mám zájem o odběr newsletteru